Αποτελέσματα live αναζήτησης

OEE - Δέσμη 14 Μέτρων από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για την Τόνωση της Ανάπτυξης

11 Νοέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Την ανάγκη επείγουσας λήψης 14 μέτρων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, τονίζει ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. Π. Καλλίρης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ. 210 5202250-260-270, Fax: 210 5229167, e-mail: [email protected]

Δέσμη 14 Μέτρων από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για
την Τόνωση της Ανάπτυξης

Επιστολή του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Την ανάγκη επείγουσας λήψης 14 μέτρων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, τονίζει ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. Π. Καλλίρης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη.

Παράλληλα, επισημαίνει τις βασικές κατευθύνσεις για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών. Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμεσότητα, που απαιτείται για τις κρατικές παρεμβάσεις, ώστε οι συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στην πραγ-
ματική Οικονομία της χώρας να είναι κατά το δυνατόν μικρότερες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

1. Την παρέμβαση του Δημοσίου για τη συγκράτηση και τη μείωσητων επιτοκίων για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες και να προληφθούν γενικευμένες καταστάσεις μη αποπληρωμής των δόσεων των δανείων.

2. Την επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον για ένα χρόνο.

3. Την κατάργηση του πλειστηριασμού και της κατάσχεσης στην πρώτη κατοικία μέχρι ορισμένου ύψους αντικειμενικής αξίας.

4. Την άμεση, μέσα στο διάστημα ενός μήνα, επιστροφή του συνόλου του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ σε αγρότες.

5. Την επιτάχυνση των προκηρύξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

6. Την άμεση απαγόρευση λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν για λογαριασμό των τραπεζών.

7. Την παροχή δυνατότητας στον δανειολήπτη, να προεξοφλεί το υπόλοιπο του δανείου, χωρίς ποινές και επιβαρύνσεις.

8. Τη διεύρυνση, από τρεις σε έξι δόσεις, των καθυστερούμενων δόσεων, μετά τις οποίες οι τράπεζες, μπορούν να κινήσουν διαδικασίεςεις βάρος των δανειοληπτών.

9. Ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών για την διατήρηση της ενεργής ζήτησης στην Οικονομία.

10. Παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου για αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της ΕΚΤ ώστε οι σκοποί της να μην περιορίζονται στον έλεγχο του πληθωρισμού αλλά να αφορούν και στη μείωση της ανερ-
γίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισόρροπης περιφερειακά ανάπτυξης.

11. Την κατά το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση του προγράμματος 30δις ¤ χορήγησης δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

12. Επαναφορά φόρου μεγάλης ακίνητης περιούσιας και κατάργηση του φόρου για τα ακίνητα.

13. Δημιουργία και επέκταση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης με αύξηση βασικών συντάξεων, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίδομα θέρμανσης.

14. Μείωση τιμών στα βασικά είδη διαβίωσης, ενίσχυση των ελέγχων τιμών και δραστική αντιμετώπιση των καρτέλ και ολιγοπωλίων που επικρατούν στην αγορά.

Όσον αφορά στο σχέδιο των ¤ 28δις για τις τράπεζες, οι κατευθύνσεις στοχεύουν στην προστασία και καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογούμενων και είναι:

- Απόλυτη διαφάνεια στους όρους και στα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση.

- Ενίσχυση της εποπτείας, μέσω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών οργάνων αλλά και της ουσιαστικής παρουσίας εκπροσώπου του δημοσίου, στα όργανα λήψης αποφάσεων των τραπεζών που θα υπαχθούν στη ρύθμιση.

- Ρητή δέσμευση των πιστωτικών ιδρυμάτων, για τη διοχέτευση της χορηγούμενης ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις – μέσω δανείων – και για τη συγκράτηση ή και μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και το πάγωμα των δόσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για διάστημα τουλάχιστον ενός εξαμήνου.

- Συμμετοχή των τραπεζών για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη διάθεση μέρους των υπερκερδών τους.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης