Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φώλιας: Δέκα βασικές ρυθμίσεις για τις εισπρακτικές εταιρείες

10 Νοέμβριος 2008
  • Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει οριστικοποιηθεί ένα ορθολογικό, διαφανές, σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας προκειμένου «να σταματήσει το καθεστώς αθέμιτων πρακτικών και πιέσεων σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να πληρώσουν τα διογκωμένα χρέη τους».
Φώλιας: Δέκα βασικές ρυθμίσεις για τις εισπρακτικές εταιρείες

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει οριστικοποιηθεί ένα ορθολογικό, διαφανές, σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας προκειμένου «να σταματήσει το καθεστώς αθέμιτων πρακτικών και πιέσεων σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να πληρώσουν τα διογκωμένα χρέη τους».

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι ήδη έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ενώ σε αυτήν θα κληθούν να συμμετάσχουν και μέλη οργανώσεων καταναλωτών, τραπεζών, εισπρακτικών εταιρειών και δικηγορικών συλλόγων.

Συντονιστής της επιτροπής θα είναι ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Ι. Οικονόμου.

Οι δέκα βασικές ρυθμίσεις που θα αποτελέσουν τη δομή του νέου πλαισίου είναι:

- Προστασία του αδυνατούντος για αντικειμενικούς λόγους να πληρώσει τα χρέη του. Ως εκ τούτου θα γίνεται σαφής διάκριση των περιπτώσεων δανειοληπτών που έχουν αντικειμενική δυσκολία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από τις περιπτώσεις όσων οφειλετών δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω κακοπιστίας ή δυστροπίας.

- Ρητή απαγόρευση των πρόσβασης των εισπρακτικών εταιρειών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία μας.

- Ρητή πρόβλεψη ότι τυχόν διαπιστούμενη παρανομία του εισπρακτικού εταιρικού σκοπού καθιστά τις εταιρείες άκυρες με όλες τις συνέπειες.

- Αυστηρός έλεγχος της σχέσης των τραπεζών με τις εισπρακτικές εταιρείες, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας και σαφής επιμερισμός ευθυνών.

- Συγκεκριμένοι όροι ως προς τη νομική μορφή, την έδρα, το κεφάλαιο, την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και την πιστοποίηση ποιότητας για την ίδρυση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών.

- Θέσπιση βασικών αρχών σεβασμού της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του οφειλέτη ώστε να γίνεται απόλυτα σεβαστό το «τραπεζικό απόρρητο» και να μην υπάρχουν οχλήσεις που διευρύνουν την πίεση στους οικείους του οφειλέτη ή τον εκθέτουν στον επαγγελματικό και κοινωνικό του περίγυρο.

- Υποχρεωτική δήλωση της πραγματικής ιδιότητας των υπαλλήλων εισπρακτικών εταιρειών και ρητή απαγόρευση να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τραπεζών ή δικηγορικών γραφείων ή άλλων επαγγελμάτων καθώς στοιχειοθετείται το αδίκημα της αντιποίησης.

- Ρητή απαγόρευση των εισπρακτικής διαδικασίας για χρέη που απορρέουν από περιπτώσεις παράνομων ή καταχρηστικών όρων των σχετικών συμβάσεων.

- Θωράκιση της σχέσης εμπιστοσύνης και «καλής πίστης» που πρέπει να υπάρχει μεταξύ καταναλωτή και τράπεζας και

- Ενεργοποίηση του συνόλου των εποπτικών φορέων με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας των πρακτικών των εν λόγω εταιρειών.

www.kathimerini.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης