Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων του ΚΦΕ

 

Με την ΠΟΛ 1145/2018 παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 71Α, 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013 περί φορολογικών κινήτρων, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 353 του ν.4512/2018, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ίδιου νόμου, σχετικά με την απαλλαγή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από κάθε άμεσο φόρο και την τροποποίηση λοιπών διατάξεων που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα, αντίστοιχα.

Δείτε την ΠΟΛ.1145/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης