Αποτελέσματα live αναζήτησης

[1948-1949 ] : Υποχρέωση τήρησης «Λογιστικών Βιβλίων» (πρώτη φορά ), οι πρώτες « Μ.Υ.Φ» , οι αντιδράσεις Εμπόρων και Επαγγελματιών και η «επανάληψη της Ιστορίας».

[1948-1949 ] : Υποχρέωση τήρησης  «Λογιστικών  Βιβλίων» (πρώτη φορά ), οι πρώτες « Μ.Υ.Φ» , οι αντιδράσεις Εμπόρων και Επαγγελματιών και η «επανάληψη της Ιστορίας».
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης[1948-1949 ] : Υποχρέωση τήρησης  «Λογιστικών  Βιβλίων» (πρώτη φορά ), οι πρώτες « Μ.Υ.Φ» , οι αντιδράσεις Εμπόρων και Επαγγελματιών και η «επανάληψη της Ιστορίας».


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής


Περιεχόμενα

1)    Η Νομοθεσία και το κλίμα της Εποχής.
2)    Ένας από τους σημαντικότερους Σταθμούς στην δημιουργία του  Λογιστικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα.
•    Η αναγκαιότητα του Λογιστή
•    Οι σύλλογοι των Λογιστών.
3)    Οι σφοδρές αντιδράσεις των  Επαγγελματιών, Εμπόρων και βιοτεχνών και ο συμβιβασμός της Κυβέρνησης με φορολογικές διευκολύνσεις.
•    Οι καταστάσεις τιμολογίων ( ΜΥΦ) .
•    Το « διαχρονικό » επιχείρημα των Δικηγόρων.
4)    Το "Εργατικό Κέντρο Αθηνών ( Ε.Κ.Α ) " υπέρ της τήρησης " Λογιστικών Βιβλίων".
5)    Οι δυσανάλογες ευθύνες του Λογιστή  .
6)    Τα «προαπαιτούμενα », η στάση της Αντιπολίτευσης και άλλες αντιστοιχίες με την σημερινή εποχή. ( Η «επανάληψη » της Ιστορίας )
•    Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως «προαπαιτούμενο », της ξένης βοήθειας.
•    Η στάση της Αντιπολίτευσης
•    « Φταίνε οι Κουμουνιστές και οι Συνοδοιπόροι τους»
•    «Δεν μπορούν οι ξένοι λαοί να πληρώνουν για τους Έλληνες»
•    Οι αντιδράσεις των  Αγροτών (2014), στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων.


 


1)    Η Νομοθεσία και το κλίμα της Εποχής.

Μετά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, σύστημα τηρήσεως λογιστικών – φορολογικών βιβλίων και εκδόσεως φορολογικών στοιχείων από τους επιτηδευματίες. Τα αρχικά νομοθετήματα που επέβαλαν είναι: το Ν.Δ. 578 έτους 1948 [ «περί τηρήσεως βιβλίων υπό επιτηδευματιών » - προέβλεπε τέσσερις κατηγορίες βιβλίων ( πρώτη έως τέταρτη ] και ο Α.Ν. 810/1948 [ «περί συγκεντρώσεως φορολογικών στοιχείων » - υποχρέωνε την αποστολή αντιγράφων τιμολογίων στην Εφορία ] που συμπληρώθηκαν και αυτοί αργότερα …... Στη συνέχεια με το Β. Διάταγμα της 7-7-1952 κωδικοποιήθηκαν όλες οι προγενέστερες διατάξεις σε ενιαίο κείμενο που πήρε τον τίτλο «Κώδιξ Φορολογικών Στοιχείων».
Τα τηρούμενα έως τότε «Εμπορικά Βιβλία » ( δηλ. τα βιβλία τα προβλεπόμενα από τον Εμπορικό Νόμο,), εφόσον τηρούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας επείχαν θέση « Ημερολόγιου » και « Βιβλίου Απογραφών». Η προσπάθεια αυτή συνάντησε αρκετές αντιδράσεις, εκ μέρους των επιχειρήσεων και καταστηματαρχών. Οι εφημερίδες της εποχής, συχνά αναφέρουν, απεργίες και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, για το θέμα αυτό.

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1946 μεταξύ του Κυβερνητικού Στρατού (που υποστηριζόταν από την Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες), και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (αντάρτικες δυνάμεις υπό τον έλεγχο του Κουμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, και της Γιουγκοσλαβίας). Διήρκησε τρία χρόνια, κι έληξε τον Αύγουστο του 1949 με την ήττα των ανταρτών.

Ο Δημήτριος Ε. Χέλμης (Άρτα, 1894 - Αθήνα, 22 Μαρτίου 1967) ήταν Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, που διετέλεσε επανειλημμένα βουλευτής και υπουργός. Επίσης, ήταν διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το 1958 ως το 1964.
Ακολούθησε νομικές σπουδές και σπουδές πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Επίσης, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στη Γαλλία και στη Γερμανία. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών  μεταξύ άλλων και στην Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1948 (18 Νοεμβρίου 1948 – 24 Ιουνίου 1949).

Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης (Βαθύ Σάμου, 1860 – Αθήνα, 24 Ιουνίου 1949) ήταν Έλληνας αρχαιολόγος και διαπρεπής κεντρώος (φιλελεύθερος) πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε πρωθυπουργός της χώρας για ένα σύντομο διάστημα κατά τη δεκαετία του 1920, καθώς και κατά την πολύ κρίσιμη περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου.


2)     Ένας από τους σημαντικότερους Σταθμούς στην δημιουργία του  Λογιστικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα.

( Ίσως είναι ο σημαντικότερος σταθμός στην δημιουργία του Λογιστικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα )

«Η λογιστική ακαταστασία και η μέχρι τούδε ανυποληψία των λογιστικών βιβλίων οφείλεται κατά πρώτον λόγον εις τας απηρχαιωμένας διατάξεις του εμπορικού μας νόμου και κατά δεύτερον λόγον εις την άσκησιν του λογιστικού επαγγέλματος υπό του πρώτου τυχόντος. Το νέον Ν. Διάταγμα …, θέτει τέρμα εις τας ερμαφροδίτους διατάξεις του εμπορικού νόμου και επεκτείνει την υποχρεωτικήν τήρησιν των λογιστικών βιβλίων εις όλους τους επιτηδευματίας (εμπόρους, βιομηχάνους, επαγγελματίας, βιοτέχνας, ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.λπ.) Ο νέος νόμος, διά της συστάσεως Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, προσδίδει πλήρη αποδεικτικήν δύναμιν εις τα λογιστικά βιβλία ενώπιον όλων των διοικητικών αρχών του Κράτους. Προβλέπει όμως και βαρυτάτας κυρώσεις διά τας λογιστικάς αταξίας ή παραλείψεις και ακόμη βαρυτέρας διά τους μη τηρούντας λογιστικά βιβλία και δικαιολογητικά έγγραφα των συναλλαγών των». (Νικόλαος Αλικάκος « Πρακτικός οδηγός τηρήσεως λογιστικών βιβλίων – Επί τη βάσει των επιστημονικών αρχών της λογιστικής και του υπ’ αρ. 578 Ν.Δ. της 5/4/48 «Περί τηρήσεως Λογιστικών Βιβλίων υπό των Επιτηδευματιών» )

•    Η αναγκαιότητα του Λογιστή
Μετά την ψήφιση του Ν.Δ. 578 / 1948 «περί τηρήσεως βιβλίων υπό επιτηδευματιών », προκύπτει η ανάγκη σε αρκετές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν Λογιστή.
Η Κυβέρνηση προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες αυτές των  επιτηδευματιών…

  

•    Οι σύλλογοι των Λογιστών.
Από την απελευθέρωση της Ελλάδας  από τους Γερμανούς έως το 1950, φαίνεται ότι δεν δραστηριοποιήθηκε κανένας σύλλογος ( Συνδικαλιστικός ή επιστημονικός ) Λογιστών.

Η «Πανελλήνια Επιστημονική Λογιστική Εταιρεία » (Π.Ε.Λ.Ε) και το περιοδικό «Λογιστική Επιθεωρήσις», που εξέδιδε από το έτος 1930, επανεκδόθηκε ( β’ περίοδος )  από το 1950 και μετά.

 «Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ) το 1956, από πέντε συλλόγους λογιστών, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης και ενωμένης δράσης των λογιστών της χώρας. Είχε προηγηθεί η ίδρυση της ΠΕΕΛ (σημερινής ΕΕΛΠ) το 1952. Μέχρι την ίδρυση της ΠΟΛ , τα συμφέροντα του λογιστικού κόσμου “διαχειρίζεται” η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. (Σύμβουλος του Λογιστή, 1986, ειδική έκδοση για τα 30 χρόνια της ΠΟΛ).

3)    Οι σφοδρές αντιδράσεις των  Επαγγελματιών, Εμπόρων και βιοτεχνών και ο συμβιβασμός της Κυβέρνησης με φορολογικές διευκολύνσεις.
 

………………………………………………………….« Ο άγων συνεχίζεται με ενθουσιασμόν και παραδειγματικήν ενότητα και πειθαρχία.

Ολόκληρος ο Επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος της Ελλάδος με μία ψυχή , με ένα παλμό και με ενιαία κατεύθυνσι κατέρχεται ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  1949 εις το δίκαιον αγώνα της υπάρξεως του με το τελευταίο που του απέμεινε στήριγμα ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ βέβαιος εις την στερεή του απόφασι να νικήση.

Η νομοτατέγαστη τάξις μας όπως το διακήρυξαν όλοι οι ξένοι και ιδικοί μας πολιτικοί και όπως το απέδειξαν η Ιστορία μας δικαιούται να ζήση και όχι να εξαφανισθή   με τα βίαια και πρωτοφανή βάρβαρα μέτρα του Υπουργείου των Οικονομικών  επιδιώκοντας την οικονομικήν και επαγγελματικήν μας καταστροφήν που θα σημάνη πλήρη κατάρρευσιν και του οικονομικού και κοινωνικού οικοδομήματος της Πατρίδος μας. 

Οι Επαγγελματίαι και Βιοτέχναι δεν αντέχουν πλεόν εις τας ολέθριας και εξοντωτικάς φορολογικάς επιβαρύνσεις του Χέλμη. …..

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ


Αι  τροποποιήσεις αυταί συνίστανται εις τα εξής :

1.    Θεωρούνται ως γενικά έξοδα της επιχειρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 1948 και εφεξής τα ποσά τα καταβαλλόμενα δι’ εθνικούς σκοπούς, εις φιλανθρωπικά ιδρύματα, εράνους κλπ, εκπιπτόμενα εκ των κερδών της επιχειρήσεως κατά τον υπολογισμόν του φόρου

2.    Αι επιχειρήσεις θα δύνανται να εμφανίσουν εις τους Ισολογισμούς της χρήσεως 1948 τα αποκρυβέντα κατά τας παρελθούσας χρήσεις περιουσιακά στοιχεία άνευ κυρώσεων

3.    Αφαιρείται από τον οικονομικόν εφόσον  το δικαίωμα να επιβάλη φορολογίαν κερδών βασιζομένων εις την εμφάνισιν ηύξημενων κεφαλαίων εν σχέσει προς τα πολεμικά τοιαύτα.

4.    Τα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων θα αναγράφονται …..


Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επειδή η εξαγγελλομένη δια την 10ην τ. μ.  υπό των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών απεργία και συγκεντρώσεις συντελουμένη θέλει  έκθέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν του εν καταστάσει πολιορκίας τόπου και επιφέρει διασάλευσιν της δημόσιας τάξεως.
Ιδόντες και τα άρθρα 5, 9 και 10 του νόμου ΔΞΘ «περί καταστάσεως πολιορκίας»

Απαγορεύομεν το κλείσιμον των καταστημάτων των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών  εν γένει κατά τας εργάσιμους ώρας και ημέρας και πάσαν συγκέντρωσιν αυτών άνευ ημετέρας αδείας.

Οι παραβάται συλλαμβανόμενοι θα παραπεμφθώσι δι’ απευθείας κλήσεως ενώπιον του Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών.

[ Το βιβλίο των βερεσέδων ]
« Είς τας περιπτώσεις πωλήσεων επί πιστώσει (βερεσέ) η αξία των ούτω διατεθέντων ειδών θα πρέπει προς ευκολίαν του επιτηδευματίου να κρατηθή εις ένα ιδιαίτερον σημειωματάριον, εις δε το βιβλίον ταμείου θα γράφη κατά την ημέραν κατά την οποίαν θα εισπραχθή η πιστωθείσα αξία….»

 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η συζήτησις επί του τελευταίου θέματος , το οποίον απασχολεί ιδιαιτέρως τον εμπορικόν κόσμον, απηγορεύθη την τελευταίαν στιγμήν κατόπιν διαταγής της Ά αστυνομικής υποδιευθύνσεως  Πειραιώς ήτις εκοινοποίησε σχετικόν έγγραφον προς το προεδρείον του εμπορικού Συλλόγου. Η εν λόγω, όμως, διαταγή κατόπιν υποδείξεως των παρισταμένων βουλευτών εις την συγκέντρωσιν, εθεωρήθη απαράδεκτος ως στραγγαλίζουσα τας πνευματικός ελευθερίας του λαού.Πρός στιγμήν μάλιστα ηπειλήθη αποχώρησις των συγκεντρωθέντων  εις ένδειξιν δαμαρτυρίας.•    Οι καταστάσεις τιμολογίων ( ΜΥΦ)

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ


Τον υφυπουργόν των Οικονομικών κ. Β. Στεφονόπολον επεσκέφθη επιτροπή του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς και εζήτησεν όπως η υποβολή των τιμολογίων υπό των χονδρεμπόρων αρχίση από της 1/11/1948 και όπως μη συντάσσωνται υπό υποχρέων ατομικαί κατά πελάτης καταστάσεις. Ο κ. Στεφανόπουλος υπέμνησεν εις την επιτροπήν ότι η υποχρέωσις εκδόσεως τιμολογίων δι’ αγορανομικούς σκοπούς υφίσταται από μακρού χρόνου, από 1/4/48 δε ο νόμος επέβαλε και την έκδοσιν τιμολογίων δια φορολογικούς σκοπούς. Ήδη οι πλείστοι των χονδρεμπόρων των Αθηνων έχουν υποβάλει τα τιμολόγια των της κατηγορίας αυτής από της ανωτέρω ημερομηνίας και δεν θα ήτο ορθόν να γίνη διάκρισις δια τους χονδρεμπόρους Πειραιώς. Παρά ταύτα θα επιτραπή εις τους χονδρεμπόρους οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν μέχρι τούδε πλήρως με τον νόμον να υποβάλλουν εις την εφορείαν μόνον τα τιμολόγια τα οποία έχουν εκδώσει, χωρίς να υποστούν κυρώσεις δια τυχόν παραλείψεις των.

Αναφορικά με το δεύτερο αίτημα της επιτροπής ο κ. Στεφανόπουλος συνέστησεν όπως μη εμμείνη επ’ αυτού καθ’ όσον εκ των 1.900 εφορειακών υπαλλήλων λεχουν στρατευθή και ως εκ τούτου αι εφορείαι δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικόν δια την ταξινόμησην κατά πελάτην των τιμολογίων.
 •    Το « διαχρονικό » επιχείρημα των Δικηγόρων [ Αντιτίθεται στον «Κώδικα των Δικηγόρων » ]

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εν τούτοις συνεχίζεται η αντίδρασιν κατά της εφαρμογής του μέτρου της τηρήσεως των βιβλίων.

Ούτω παραλλήλως προς τας οργανώσεις των επαγγελματιών,  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, εζήτησε- και την άποψιν που υιοθετούν και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι  των λοιπών πόλεων- την απαλλαγήν των δικηγόρων από της υποχρέωσεως τηρήσεως βιβλίου. Με το δικαιολογητικόν ότι η υποχρέωσις αυτή αντιτίθεται προς τον Κώδικα περί δικηγόρων, κατά τον οποίον αυταί θεωρούνται άμισθοι υπάλληλοι. Το υπουργείον των οικονομικών αντικρούον το αίτημα το΄ύτο, υπομινήσκει ότι η υπαγωγή τούτον εις την πρώτην κατηγορίαν υποχρέων ανεξαρττήτως των εσόδων των , σημαίνει ότι δεν παραγνωρίζεται η ιδιότης των και ότι δεν υποχρεούνται εις ρην τήρησιν εμπορικών βιβλίων, αλλα απλώς ενός βιβλίου εσόδων και εξόδων και σήμερον τηρούν.4)    Το «Εργατικό Κέντρο Αθηνών ( Ε.Κ.Α ) » υπέρ της τήρησης « Λογιστικών Βιβλίων».

ΤΟ Ε.Κ.Α ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η διοίκησις του εργατικού Κέντρο  Αθηνών δια χθεσινού ανακοινωνθέντος της κηρύσσεται υπέρ της τηρήσεως λογιστικών βιβλίων υπ’ όλων των επιχειρήσεων προς διαπίστωσιν των κερδών και επιβολής, ως λέγει, του δίκαιου φόρου επ’ αυτών ώστε να επιτευχθή η εφαρμογή ορθής φορολογικής πολιτικής.


5)    Οι δυσανάλογες ευθύνες του Λογιστή  .

« ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  Κύριε Διευθυντά,

Η «οικονομική ελευθερία» της 22 τρέχοντος υπενθυμίζει τας διατάξεις βαρέων κυρώσεων δια τους τηρούντας ανακριβή βιβλία. Προβλέπει δε τον Ν. Δ 575 ότι μεταξύ με τον επιχειρηματία είναι συνυπεύθυνος επί ο λογιστής του. Αι δε ποιναί δι αυτόν είναι οι ιδίας με τα προβλεπόμενας δια τον αυθέντη του. Ο νομοθέτης ενεθυμήθη τον λογιστήν εις το άρθρον περί ποινικών κυρώσεων, ελησμόνησεν όμως ωα ορίση ποίος θα ταίση αυτόν και την οικογενείαν του, όταν αρνηθή εις τον έχοντα πρόθεσις παρανομίας  προϊστάμενόν του να κάμη τας εγγραφάς αι οποίοι του υπαγορεύονται. Μήπως έχει δικαίωμα να αρνηθή ;  …………
 


6)    Τα «προαπαιτούμενα », η στάση της Αντιπολίτευσης και άλλες αντιστοιχίες με την σημερινή εποχή. ( Η «επανάληψη » της Ιστορίας )

•    Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως «προαπαιτούμενο », της ξένης βοήθειας.


 

•    Η στάση της Αντιπολίτευσης

Όπως, συνεχίζεται έως τις μέρες μας, η στάση της αντιπολίτευσης ήταν υπέρ των   διαμαρτυρομένων κατά της Κυβέρνησης……. 
•    « Φταίνε οι Κουμουνιστές και οι Συνοδοιπόροι τους»

 
•    «Δεν μπορούν οι ξένοι λαοί να πληρώνουν για τους Έλληνες»


ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕκ του υπουργείου Τύπου …. Χθές προς δημοσίευσιν η κάτωθι ανακοίνωσις :
Ο γνωστός σχολιαστής κ Μύρελ της Εταιρίας Κολούμπια εις σημερινήν εκπομπήν του έκρινε μετά δοιμύτητος την προχθεσινήν απεργίαν των ελληνικών καταστημάτων και την άρνησιν των εμπόρων όπως συμφώνως τω νόμω τηρούν λογιστικά βιβλία δια να καταστή δυατή η επιβολή φόρων και διηρώταται μέχρι πότε Αμερικάνοι φορολογουμένοι θα φέρουν τα βάρη των ξένων χωρών   …
•    Οι αντιδράσεις των  Αγροτών (2014), στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

( Σύγχρονες αναλογίες σε μικρότερη κλίμακα….  )

 ( Εφημερίδα Agrenda 25-26 Ιανουαρίου 2014 )Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης