Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δηλώσεις του κ. Αλογοσκούφη σχετικά με το σχέδιο νομου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας

30 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • «Όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να την θωρακίσουμε από τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού, που προβλέπει την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μας με το ποσό των 28 δις. ευρώ, είναι πολύ σημαντική. Διότι, μέσω αυτού του σχεδίου στηρίζονται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων σε μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    
Αθήνα, 30-10-2008
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έκανε σήμερα το μεσημέρι την ακόλουθη δήλωση:

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να την θωρακίσουμε από τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού, που προβλέπει την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μας με το ποσό των 28 δις. ευρώ, είναι πολύ σημαντική. Διότι, μέσω αυτού του σχεδίου στηρίζονται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων σε μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Μετά από σύσκεψη που είχαμε χθες με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργο Προβόπουλο και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Νίκο Λέγκα, προχωρούμε στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού σχεδίου. Έλαβα σήμερα την εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας θα εκδοθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του νόμου.

Θέλω να ξεκαθαρίσω τους βασικούς άξονες του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας:

    

    - Το σχέδιο αυτό δεν αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών αλλά της οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες είναι το όχημα, μέσω του οποίου διοχετεύεται η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

    - Κινείται στο πλαίσιο των αποφάσεων που πήραν τα Συμβούλια της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα Οκτωβρίου. Ανάλογα σχέδια έχουν ανακοινώσει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.


    Το σχέδιο αυτό έχει τρία σκέλη:


    Πρώτον, τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών έως το ύψος των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμμετοχή αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή των τραπεζών και στα άλλα δύο σκέλη του σχεδίου. Το Δημόσιο συμμετέχει με προνομιούχες μετοχές που έχουν απόδοση 10% και ορίζει εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τράπεζας που συμμετέχει στο σχέδιο. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου έχει δικαίωμα βέτο στον καθορισμό των αμοιβών και των μπόνους των ανωτάτων στελεχών των τραπεζών, καθώς και στην πολιτική διανομής των κερδών. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, για τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο, οι αποδοχές των ανωτάτων στελεχών - του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών, των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - δεν μπορούν να ξεπερνούν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα πάσης φύσεως μπόνους καταργούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου. Αυτό θα εξασφαλισθεί με γραπτή σαφή εντολή στον εκπρόσωπο του Δημοσίου που θα ορισθεί, με την οδηγία να εξασκεί το δικαίωμα του βέτο. Για την αποφυγή παρερμηνειών, αυτό θα κυρωθεί και νομοθετικά.
   

    Όσον αφορά τη διανομή των κερδών, για τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου, καμία από τις συμμετέχουσες τράπεζες δεν θα μπορεί να διανέμει ως μέρισμα στους μετόχους ποσό μεγαλύτερο από το 35% των συνολικών κερδών της. Θυμίζω ότι το 35% είναι το ελάχιστο ποσοστό διανεμομένων κερδών που προβλέπει ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών.
   

    Για την ενίσχυση της εποπτείας της εφαρμογής του σχεδίου, δημιουργείται Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αρμόδιου Υφυπουργού για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στο Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής μετέχουν οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών που θα ενταχθούν στο σχέδιο. Το Συμβούλιο αυτό θα συνέρχεται μια φορά το μήνα, προκειμένου να συντονίζει την εφαρμογή του σχεδίου, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
   

    Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου αφορά στην παροχή των εγγυήσεων του Δημοσίου για τη σύναψη μεσομακροπρόθεσμων δανείων από τις συμμετέχουσες τράπεζες, ποσού έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η συνέχιση της παροχής ρευστότητας από το πιστωτικό σύστημα στην ελληνική οικονομία για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των δημοσίων έργων που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον επενδυτικό νόμο και των έργων που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η εφαρμογή και αυτού του σκέλους θα εποπτεύεται από το Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής.
   

    Τρίτο σκέλος του σχεδίου είναι η έκδοση ειδικών ομολόγων από το Δημόσιο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ρητά ότι η επιπλέον ρευστότητα που προκύπτει από αυτούς τους τίτλους προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στεγαστικών δανείων με ανταγωνιστικούς όρους. Το Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής θα παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 5 και ως προς τη χορήγηση των δανείων, αλλά και ως προς τους όρους των δανείων.
   

    Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής δεν υποκαθιστά τον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ρόλος του είναι να διασφαλίσει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα διοχετευθεί στην ελληνική οικονομία για την καλύτερη αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής και τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης. Η δημιουργούμενη ρευστότητα ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν συνιστά επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί ακούγεται «πού βρήκατε τα 28 δις. ευρώ;». Δεν βρήκαμε 28 δις. ευρώ. Συμμετέχουμε στο να δημιουργηθεί ρευστότητα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Έλληνα φορολογούμενου και δίνει στο Δημόσιο το δικαίωμα ελέγχου. Οι εγγυήσεις που δίδονται δεν αποτελούν στοιχείο ούτε του δημοσιονομικού ελλείμματος ούτε του δημοσίου χρέους. Τα ειδικά ομόλογα που θα εκδοθούν αντισταθμίζονται με αντίστοιχες καταθέσεις του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα.
   

    Με την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου, προβλέπεται ωφέλεια για τον Έλληνα φορολογούμενο και τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το Δημόσιο θα εισπράξει από τις τράπεζες ποσό έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από την απόδοση 10% των προνομιούχων μετοχών και τις προμήθειες για την παροχή των εγγυήσεων του Δημοσίου και την έκδοση των ειδικών ομολόγων.
   

    Αυτή είναι η αλήθεια για το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. Στόχος είναι να μετριασθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους. Να ωφεληθούν οι απλοί πολίτες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται δάνεια. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από πιστώσεις. Οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι που θα κινδυνεύσουν να βρεθούν στην ανεργία σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση της οικονομίας. Τα νέα ζευγάρια που έχουν ήδη δανεισθεί ή που θέλουν να δανεισθούν για να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει με το σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό θα εφαρμοσθεί.
   

    Υπενθυμίζω ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευθεί για την ασφάλεια των καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Προχωρήσαμε στον πενταπλασιασμό, από τις 20.000 ευρώ στις 100.000 ευρώ, του ελάχιστου νομικά εγγυημένου ποσού για όλων των μορφών τις καταθέσεις, ενώ ισχύει και η πολιτική μας δέσμευση για την εγγύηση του συνόλου των καταθέσεων. Παράλληλα με την εγγύηση των καταθέσεων, προωθήσαμε μία σειρά από μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετα βάρη και δυσκολίες για την εξυπηρέτηση των δανείων τους στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Το σχετικό σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής.
   

    Η Κυβέρνηση προχωρεί με οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρωτοφανούς αυτής χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Ένα σχέδιο που διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για τις στεγαστικές τους ανάγκες».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης