Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στατιστικά νομικών προσώπων - Οι φόροι που κατέβαλαν τα νομικά πρόσωπα από το 2011-2015, οι ζημιές οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες κ.α.

Στατιστικά νομικών προσώπων - Οι φόροι που κατέβαλαν τα νομικά πρόσωπα από το 2011-2015, οι ζημιές οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες κ.α.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Περιεχόμενα
Ι. Πλήθος νομικών προσώπων - νομικών οντοτήτων
ΙΙ. Φορολογητέα κέρδη που δηλώθηκαν
ΙΙΙ. Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
IV. Αναλογών φόρος εισοδήματος στα κέρδη των νομικών προσώπων
V. Φορολογητέα κέρδη και φόρος που βεβαιώθηκε ανά κλάδο και ανά έτος από το 2011 έως το 2015 για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες
VI. Κλιμάκια φορολογητέων κερδών
VII. Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα
VIII. Προκαταβολή φόρου
ΙΧ. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Χ. Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά)


Πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που υποβλήθηκαν και αφορούσαν στις χρήσεις 2011 έως και 2015. Μέσα από τις δέκα ενότητες που παρουσιάζει σήμερα ο κόμβος μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες για τους φόρους που κατέβαλαν την τελευταία πενταετία τα νομικά πρόσωπα, τα ποσά των μη εκπιπτόμενων δαπανών, τα ποσά των ζημιών που δηλώθηκαν, καθώς και μια σειρά από άλλες σημαντικές πληροφορίες. Ι. Πλήθος νομικών προσώπων - νομικών οντοτήτων

Κατά την πενταετία 2011 έως 2015 ο αριθμός των νομικών προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (βλ Πίνακα 1 - Γράφημα 1):


Πίνακας 1

Έτος Πλήθος. Ν.Π.
2011 213.423
2012 203.443
2013 198.060
2014 246.749
2015 251.417

 

Γράφημα 1


ΙΙ. Φορολογητέα κέρδη που δηλώθηκαν

Τα κέρδη των νομικών προσώπων που υπήχθησαν σε φόρο στην πενταετία 2011 έως 2015 προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 2 - Γράφημα 2):

Πίνακας 2

Έτος Φορολογητέα κέρδη
2011 10.248.952.858
2012 9.439.731.108
2013 9.835.402.963
2014 10.116.305.910
2015 11.771.960.170

 Γράφημα 2ΙΙΙ. Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε

Το συνολικό ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε στις χρήσεις 2011 έως 2015 από όλα τα νομικά πρόσωπα προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 3 - Γράφημα 3).

Να σημειώσουμε ότι τα ποσά αυτά περιέχουν το βεβαιωθέν ποσό φόρου που προέκυψε μετά την αφαίρεση της προκαταβολής της προηγούμενης χρήσης, την προσθήκη προκαταβολής τρέχουσας χρήσης, την προσθήκη άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο,τέλος επιτηδεύματος, κλπ) και την αφαίρεση των παρακρατούμενων φόρων.

 Πίνακας 3

Έτος Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
2011 1.717.847.782
2012 1.856.481.968
2013 3.016.039.814
2014 3.268.007.880
2015 4.269.268.980

 Γράφημα 3


IV. Αναλογών φόρος εισοδήματος στα κέρδη των νομικών προσώπων

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο φόρος εισοδήματος που αναλογούσε στα φορολογητέα κέρδη, ανάλογα με το συντελεστή φορολόγησης του κάθε νομικού προσώπου κατά την διάρκεια των 5 αυτών ετών —26%, 33%, 29%, κ.λπ. (βλ. Πίνακα 4 - Γράφημα 4).

Πίνακας 4

Έτος Φορολογητέα κέρδη
2015 3.214.643.993
2014 2.444.499.360
2013 2.656.961.044
2012 1.962.397.083
2011 2.135.861.619


 Γράφημα 4V. Φορολογητέα κέρδη και φόρος που βεβαιώθηκε ανά κλάδο και ανά έτος από το 2011 έως το 2015 για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες

Τα μεγαλύτερα κέρδη για τη συγκεκριμένη περίοδο δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, σε αντίθεση με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες όπως φαίνεται δηλώνουν τα λιγότερα κέρδη (βλ. Πίνακες 5 & 6 - Γράφημα 5).


Πίνακας 5

 

    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2015 17.262 4.915.813.850 1.898.346.038 39,39%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2015 31.008 6.668.682.240 2.454.258.890 53,44%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2015 795 370.539.407 123.903.578 2,97%
Ασφαλιστικές 2015 1.346 524.019.682 170.630.253 4,20%
      12.479.055.179    
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2014 16.443 3.536.850.238 1.108.621.607 36,77%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2014 29.224 5.216.886.069 1.743.711.437 54,23%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2014 700 327.433.013 116.618.574 3,40%
Ασφαλιστικές 2014 1.198 538.425.291 168.828.032 5,60%
      9.619.594.611    
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2013 16.363 3.460.327.178 1.017.589.789 36,11%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2013 29.268 5.149.077.711 1.481.879.251 53,73%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2013 822 370.054.299 103.194.592 3,86%
Ασφαλιστικές 2013 1.135 604.602.304 150.638.046 6,31%
      9.584.061.492    
           
    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2012 15.830 3.961.156.543 830.979.834 37,72%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2012 28.647 5.549.136.018 1.136.130.970 52,84%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2012 815 415.610.915 73.565.630 3,96%
Ασφαλιστικές 2012 1.123 575.083.183 91.811.839 5,48%
      10.500.986.659    
           
      Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε  
Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 2011 16.318 4.019.849.578 664.193.630 34,52%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 2011 29.949 5.905.653.309 1.002.953.258 50,71%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 2011 835 954.575.835 91.317.712 8,20%
Ασφαλιστικές 2011 1.160 766.137.131 112.811.820 6,58%Μέσος όρος φορολογητέων κερδών την πενταετία 2011-2015 ανά κλάδο

Πίνακας 6

Βιομηχανία - μεταποίηση Παραγωγή 36,90%
Εμπορικές - παροχής υπηρεσιών 52,99%
Τραπεζικές - Χρηματιστηριακές ΕΛΔΕ ΑΧΕ 4,48%
Ασφαλιστικές 5,63%

Γράφημα 5


VI. Κλιμάκια φορολογητέων κερδών

Πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ φορολογητέων κερδών δηλώνει μόνο το 0,05% των νομικών προσώπων, ήτοι από 117 έως 135 επιχειρήσεις. Από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις σχεδόν οι μισές δήλωσαν από 1 έως 22.000 ευρώ μέσο όρο. Στον αντίποδα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ζημιά ξεπερνάει κάθε χρόνο το 37% ενώ σε δύο χρονιές αγγίζει το 42% -44% (βλ. Πίνακα 7).


 Πίνακας 7

2015 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 97.196 38,66%
0 61.186 24,34%
1-22.000 50.565 20,11%
22.001-90.000 27.666 11,00%
90.001-300.000 10.167 4,04%
300.001-2.100.000 4.055 1,61%
2.100.001-7.500.000 447 0,18%
>7.500.001 135 0,05%
       
    251.417  
       
       
       
2014 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 92.466 37,47%
0 60.792 24,64%
1-22.000 50.285 20,38%
22.001-90.000 28.452 11,53%
90.001-300.000 10.392 4,21%
300.001-2.100.000 3.879 1,57%
2.100.001-7.500.000 366 0,15%
>7.500.001 117 0,05%
       
    246.749  
       
       
2013 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 87.740 44,30%
0 26.187 13,22%
1-22.000 42.621 21,52%
22.001-90.000 27.736 14,00%
90.001-300.000 9.724 4,91%
300.001-2.100.000 3.595 1,82%
2.100.001-7.500.000 343 0,17%
>7.500.001 114 0,06%
       
    198.060  
       
       
2012 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 87.091 42,81%
0 29.312 14,41%
1-22.000 54.210 26,65%
22.001-90.000 22.905 11,26%
90.001-300.000 6.704 3,30%
300.001-2.100.000 2.787 1,37%
2.100.001-7.500.000 317 0,16%
>7.500.001 117 0,06%
       
    203.443  
       
       
       
2011 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π.  
<0 84.360 39,53%
0 33.553 15,72%
1-22.000 57.991 27,17%
22.001-90.000 26.597 12,46%
90.001-300.000 7.541 3,53%
300.001-2.100.000 2.930 1,37%
2.100.001-7.500.000 330 0,15%
>7.500.001 121 0,06%
       
    213.423  
VII. Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα [ βλ. Πίνακας 8 - Γράφημα 6]


Πίνακας 8

Έτος Μηδενικές  Κερδοφόρες  Ζημιογόνες  Σύνολο
2011 33.553 16% 95.510 45% 84.360 39% 213.423
2012 29.312 15% 87.040 43% 87.091 43% 203.443
2013 26.187 13% 84.133 42% 87.740 44% 198.060
2014 60.792 25% 93.491 38% 92.466 37% 246.749
2015 61.186 24% 93.035 37% 97.196 39% 251.417

 

Γράφημα 6

 VIII. Προκαταβολή φόρου

Η προκαταβολή φόρου που υπολογίσθηκε σε όλα τα νομικά πρόσωπα από το 2011 έως το 2015 προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα. [βλ. Πίνακα 9 - Γράφημα 7].

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση της προκαταβολής στο 100% για τα νομικά πρόσωπα (πλην των τραπεζών που ήταν από το έτος 2007 100%) ίσχυσε από τη χρήση 2014 και μετά.

Πίνακας 9

Έτος Προκαταβολή
2011 1.321.972.692
2012 1.132.744.935
2013 1.527.504.480
2014 1.930.608.050
2015 2.785.365.988

 

Γράφημα 7ΙΧ. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Στα παρακάτω ποσά συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών όπως αυτές δηλώθηκαν από τα νομικά πρόσωπα στους εκάστοτε κωδικούς των εντύπων που ίσχυσαν στις αναφερόμενες χρήσεις (Φ.01.10,Φ.01.13, Ε5, Ν, κ.λπ.).


Έτος

 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

2011 11.462.465.335
2012 19.743.379.161*
2013 10.331.896.225
2014 12.887.241.960
2015 13.805.636.415

*Σημειώνεται ότι το ποσό που δηλώθηκε στην χρήση 2012 (19 δις) και αφορά σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, προέρχεται κυρίως από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό/ασφαλιστικό τομέα και αφορά στη μη έκπτωση στη συγκεκριμένη χρήση του ποσού που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων (p.s.i.) και το οποίο εκπίπτει φορολογικά στα επόμενα 30 χρόνια μέχρι την λήξη των νέων ομολόγων που ανταλλάχθηκαν. 
Το ποσό που δήλωσαν ΜΟΝΟ τα τραπεζικά ιδρύματα στους σχετικούς κωδικούς των μη εκπιπτόμενων δαπανών κατά την χρήση του 2012, ανήλθε στα 12 δις ευρώ.


Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

 

Χ. Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά)


Έτος ZHMIA (κωδικός_δηλ.003)
2011 37.681.494.490
2012 48.060.585.206
2013 46.235.185.909
2014 52.707.282.448
2015 62.354.406.431


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης