Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤτΕ: Επιβραδύνθηκε η πιστωτική επέκταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών

29 Οκτώβριος 2008
  • Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παρουσίασε το Σεπτέμβριο του 2008 μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2008: 19,7%, Αύγουστος 2008: 20,1%), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΤτΕ: Επιβραδύνθηκε η πιστωτική επέκταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παρουσίασε το Σεπτέμβριο του 2008 μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2008: 19,7%, Αύγουστος 2008: 20,1%), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μικρή επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 23% από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ύστερα από τη σημαντική επιτάχυνση που καταγράφηκε το 2007. Επίσης, περαιτέρω επιβράδυνση σημειώθηκε στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, η οποία ακολουθεί πτωτική πορεία από τις αρχές του 2006.

Το υπόλοιπο των δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 κατά 1.577 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του, διορθωμένος για τα ποσά των τιτλοποιήσεων και τις διαγραφές δανείων, επιβραδύνθηκε σε 16,4%, έναντι 17,0% τον Αύγουστο του 2008.

Επιχειρήσεις

Αναλυτικότερα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 1.961 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του υπολοίπου της χρηματοδότησής τους επιβραδύνθηκε ελαφρά σε 22,7% από 22,9% τον προηγούμενο μήνα. Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον Σεπτέμβριο επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς το εμπόριο, τη βιομηχανία, τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τον κλάδο των «λοιπών επιχειρήσεων», ενώ ο εν λόγω ρυθμός παρέμεινε περίπου σταθερός προς την γεωργία.

   

Αντίθετα, επιταχύνθηκε όσον αφορά τον τουρισμό και τη ναυτιλία, ενώ με ιδιαίτερα υψηλούς και επιταχυνόμενους ρυθμούς αυξήθηκε η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στους κλάδους των κατασκευών, ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης και μεταφορών-επικοινωνιών.

Στεγαστικά δάνεια

Αναλυτικότερα, το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων αυξήθηκε κατά 882 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου του παρουσίασε μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2008: 15,1%, Αύγουστος 2008: 15,5%).

Καταναλωτικά δάνεα

Το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε κατά 612 εκατ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου του υπολοίπου των δανείων αυτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μηνός (Σεπτέμβριος 2008: 20,7%, Αύγουστος 2008: 20,6%). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών διαμορφώθηκε περίπου στο επίπεδο του προηγούμενου μηνός (Σεπτέμβριος 2008: 11,7%, Αύγουστος 2008: 11,8%). Γενικά, τους τελευταίους έξι μήνες ο ρυθμός αυτός κυμαίνεται κοντά στο 11,5%, δηλαδή σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από ό,τι κατά μέσο όρο το προηγούμενο έτος (γύρω στο 4%). Αντίθετα, επιταχύνθηκε ελαφρά (Σεπτέμβριος 2008: 21,2%, Αύγουστος 2008: 20,8%) ο ρυθμός ανόδου των λοιπών καταναλωτικών δανείων, τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία της καταναλωτικής πίστης (73,7% του συνόλου της). Ο ρυθμός αυτός ακολουθεί πτωτική τάση από τα μέσα περίπου του 2007.

www.kathimerini.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης