Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ. Χριστόπουλος: Ε3 - Πρακτική Άσκηση από τα βιβλία «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2018»

Γ. Χριστόπουλος: Ε3 - Πρακτική Άσκηση από τα βιβλία «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2018»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Αξιολογώντας το αποτέλεσμα και τη θετική ανταπόκρισή σας στις δύο προηγούμενες εκδόσεις των βιβλίων μας, ανανεώνουμε το «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» και φέτος.

Κυκλοφορούν και τα δύο βιβλία:  

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Ι»   Φορολογία  Φυσικών προσώπων – Δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε2,Ε3, Κατάσταση  Φορολογικής   Αναμόρφωσης).

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΙΙ»  Φορολογία Νομικών προσώπων – δηλώσεις (έντυπα Ε2, Ε3, Ν, Κατάσταση  Φορολογικής Αναμόρφωσης).


 

Και για τη φετινή έκδοση, (που κυριαρχεί το ΝΕΟ Ε3), κάνουμε πράξη  «το πιο πρακτικά δεν γίνεται».

Ειδικά για τον «πονοκέφαλο» του Ε3:

• Αναλύονται «βήμα - βήμα» όλοι οι πίνακες του Ε3 και του Ν
• Δίνονται υποδείγματα φύλλου επιμερισμού των εξόδων και εσόδων
• Εφαρμογή: σύνδεση του φύλλου επιμερισμού με τους κωδικούς του πίνακα Ζ΄ και Δ΄ για μικτές επιχειρήσεις (εμπορία, παραγωγή, παροχή   υπηρεσιών)
• Για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: φύλλο επιμερισμού σε άμεσα και έμμεσα έξοδα (ποια έξοδα ή υλικά καταχωρούνται στον κωδικό 401 του  πίνακα Δ΄)
• Ειδική άσκηση για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
• Ειδική άσκηση για Ανώνυμες Εταιρείες
• Παραστατικά οι εγγραφές κλεισίματος με απεικόνιση σε «Τ» και η κατάσταση αποτελεσμάτων Β6
• Είμαστε εδώ να επικοινωνούμε και να μας ρωτάτε: [email protected]


Σήμερα μέσα από τον φιλόξενο κόμβο TAXHEAVEN, είναι σαν να κάνω ένα ακόμη σεμινάριο και να συζητάμε μαζί τα πως και τα γιατί.  Έτσι ως ελάχιστη ανταπόδοση της εμπιστοσύνης και των επαφών μας στα σεμινάρια, δεν φείδομαι να σας δώσω μια αντιπροσωπευτική άσκηση που περιλαμβάνεται στα βιβλία μου (Ο.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο, με απλογραφικά βιβλία)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γ. Χριστόπουλος

Φοροτεχνικός – Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ,
Επιστημονικός - Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ε.Φ.Ε.Ε.Α.,
Πρώην καθηγητής ΤΕΙ
([email protected])


 

Άσκηση 1 - Εταιρεία Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία

Παράδειγμα συμπλήρωσης του νέου Ε3 και των εντύπων Ε2, Ε1 και Ν με την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης για το Φορολογικό Έτος 2017

1.  Η εταιρία «Γ. Γεωργίου Ο.Ε» έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών (Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο) που λειτουργεί στην Αθήνα από το 2012. Τηρεί απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων). (ΚΑΔ:  69.20.2 και 69.20.3)

Εδρεύει και στεγάζεται σε ιδιόκτητο γραφείο επαγγελματικής χρήσης, επιφάνειας 120 τ.μ. και το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης 1/1-31/12/2017 υπολογίσθηκε (όπως προβλέπουν οι διατάξεις στο ποσό 1.500 ευρώ).

2.   Στην εταιρία αυτή συμμετέχουν οι εξ ής εταίροι:  

α) Ο Γεώργιος Γεωργίου, Ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 60%.

β) Ο Δημήτριος Δημητρίου, Ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 40%.
 

3.  Τα δεδομένα των βιβλίων για το φορολογικό έτος 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα:

3. Δεδομένα βιβλίου «Εσόδων – Εξόδων» για το φορολογικό έτος 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017):

 

Συνολικά ποσά εξόδων (ευρώ

Παρατηρήσεις*

3α. Ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών:

·   Με Τ.Π.Υ. (προς επιτηδευματίες)

·   Με Α.Π.Υ  (Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία)

 

40.000,00

18.000,00

 

58.000,00

κωδ. 461 Υποπ. Ζ΄1

κωδ.460   Πίν. Ζ΄

κωδ.400   Πίν.Δ1

3β . Έξοδα κατά είδος:

 

 

 

Αμοιβές προσωπικού:

     

• Μικτές αμοιβές

9.000,00

   

• Εργοδοτικές εισφορές             

2.250,00

11.250,00

Υποπ. Ζ΄2 - Κωδ: 481

Διάφορα λειτουργικά έξοδα

(βλ. ανάλυση στον υποπίνακα Ζ2 του Ε3)

     

Ενοίκια ιδιόχρησης*

1.500,00

 

Υποπ. Ζ΄2 - α/α: 014

Εισφορές στον ΕΦΚΑ

4.000,00

 

Υποπ. Ζ΄2 - α/α: 007

Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (αμοιβές τρίτων)

4.000,00

 

Υποπ. Ζ΄ 2 - α/α: 009

Τέλος επιτηδεύματος

1.000,00

 

Περιλ. Υποπ. Ζ2 - α/α  016 & ΚΦΑ

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας

800,00

 

Υποπ. Ζ΄2 - α/α 005

Ενέργεια

2.150,00

 

Υποπ. Ζ΄2 - α/α 011

Ύδρευση

   100,00                                  

 

Υποπ. Ζ΄2 -α/α 012

Τηλεπικοινωνίες

800,00

 

Υποπ. Ζ2 - α/α  013

Διάφορα έξοδα

400,00

 

Περιλαμβ. στον Υποπ. Ζ2 - α/α  016

Διαφήμιση και προβολή

900,00

26.900,00

Ανάλυση στον υποπ. Ζ΄2 - Το σύνολο στον Κωδ. 485

Τόκοι και συναφή έξοδα

 

1.100,00

Πιν. Ζ΄2 κωδ.486  Πιν. Δ΄ κωδ. 428

Αποσβέσεις  (σημ. κοστολογούνται βλ. πιο κάτω πιν.  επιμερισμού.

 

1.500,00

Πιν. Ζ΄2 κωδ.487 Πιν. Δ κωδ. 401

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

 

500,00

Πιν. Ζ΄2 κωδ.488 & ΚΦΑ

Σύνολο εξόδων (καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων)

 

30.000,00

Πιν. Ζ΄2 κωδ.480 & (Πιν Δ9 κωδ. 423 + Δ11 κωδ. 425 + Δ14 κωδ. 428)

*Σημειώνουμε τους κωδικούς του (καταχωρητικού) πίνακα και υποπίνακα Ζ΄ που έχουν καταχωρηθεί τα δεδομένα των βιβλίων και του (υπολογιστικού) πίνακα Δ΄ στον οποίο μεταφέρονται τα ποσά για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος.

 

4. (*) Σχόλια - επισημάνσεις για το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης:

4.1 Το ποσό 1.500,00 ευρώ, είναι το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση του γραφείου και καταχωρήθηκε μέχρι 31.12.2017 στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και ως έξοδο και ως έσοδο με υπολογισμό 3% επί της αντικειμενικής αξίας της στις 31.12.2017, αφού ελήφθη υπόψη η γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ (βλ. πιο κάτω υποπαραγρ. 4.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 23, περίπτωση η΄ του ΚΦΕ – Ν.4172/2013, το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης είναι εκπεστέα δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Σημείωση: «Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες». Βλ. σχ. την παρ. 36.7.6 και την ΠΟΛ.1069/23.3.2015.

4.2 Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2017 λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές ισχύουν, κατά τον χρόνο λήξης του φορολογικού έτους των προσώπων αυτών (για παράδειγμα, 31 Δεκεμβρίου ή 30 Ιουνίου ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήγει το φορολογικό τους έτος με βάση τα όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο). (βλ. σχ. το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016).

Με την απόφαση ΠΟΛ.1068/2018 για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, ορίζεται και φέτος ότι  «Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές κατά  την  31/12/2017».

 4.3 Υπενθυμίζω ότι σε ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), η ιδιόχρηση αποτελεί έσοδο (3% επι της αντικειμενικής αξίας) και μέσω του εντύπου Ε2, καταχωρείται στη δήλωση  φορολογίας εισοδήματος (Ε1- κωδ. 145-146 ), προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40 του ΚΦΕ – Ν. 4172/2013.

Αντίστοιχα ως δαπάνη (3% επι της αντικειμενικής αξίας), εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και αφού καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων)

4.4 Λογιστικός Χειρισμός των Λογαριασμών τεκμαρτών εσόδων: (Λ/75.93 Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης ακινήτου:

Στο ερώτημα εάν για τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση ακινήτων πρέπει προς τεκμηρίωση να διενεργείται λογιστική εγγραφή τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία, η ΕΛΤΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ), με το έγγραφο (αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016) διευκρίνισε τα ακόλουθα σημαντικά:

«1. Από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας).

Τα σχετικά ποσά δε λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα.

2.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα από ιδιοκατοίκηση (σημ. ο όρος ιδιοκατοίκηση μάλλον γράφτηκε από παραδρομή, αντί του ορθού ιδιόχρηση) έχουν λογιστική βάση 0 (μηδέν) και φορολογική βάσητο ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).

3.  Βάσει της περ. (γ) του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013, η έκπτωση δαπανών κατά τον προσδιορισμό εισοδήματος, προϋποθέτει ότι οι δαπάνες αυτές «εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

4.  Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο «εγγράφονται» οι δαπάνες στην διατύπωση του ν. 4172/2013 υπό (3) ανωτέρω, εξειδικεύεται στο ν. 4308/2014. Βάσει της παρ. 5 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική, όσο και τη φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περαιτέρω, βάσει της παρ. 3.5.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, η παρακολούθηση της λογιστικής

/ φορολογικής βάσης (κατά περίπτωση) «δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων».

5.  Βάσει του σημείου (4) ανωτέρω, εφόσον τηρούνται οι αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, η επιλογή του τρόπου παρακολούθησης των τεκμαρτών εξόδων και εσόδων ιδιόχρησης ακινήτων επαφίεται σε απόφαση της οντότητας, χωρίς να απαιτείται για τη φορολογική βάση η εγγραφή σε κάποιο ημερολόγιο ή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Η καταγραφή των σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (E1, Ε3, κλπ.),τα οποία συνιστούν μέρος των λογιστικών αρχείων κατά το νόμο 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης δεδομένου ότι διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων.

6.  Εάν η οντότητα επιθυμεί να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών της, μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωσητου λογαριασμού του τεκμαρτού εσόδου (υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ).

Οι σχετικοί λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έσοδα και έξοδα.

Βλ. και Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.2.2015 «Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου».

4.5 Καταχώρησή του τεκμαρτού ενοικίου ιδιόχρησης στο Ε3:

Στον υποπίνακα Γ΄1, του εντύπου Ε3,  αναγράφεται πέραν των μισθωμάτων που καταβάλλονται για μισθωμένες εγκαταστάσεις και η τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης. Αυτό ορίζει  η εγκύκλιος  ΠΟΛ.1072/2018, με την οποία δίδονται  οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3  και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.

Πέρα όμως από την παραπάνω καταχώρηση των ενοικίων για λόγους πληροφοριακούς στον υποπίνακα Γ΄1, το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης (1.500 ευρώ), θα καταχωρηθεί στον υποπίνακα Ζ2 (του πίνακα Ζ), όπου αναλύονται τα λειτουργικά έξοδα με α/α 014 και στον καταχωρητικό πίνακα Ζ,  το ποσό 1.500 ευρώ περιλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα (κωδικός 485). Περαιτέρω θα μεταφερθεί στον πίνακα Δ΄ (περιλαμβάνεται στον 423), για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος.

Παράλληλα ως έσοδο θα καταχωρηθεί στον κωδικό 462 του πίνακα Ζ΄1 (Λοιπά συνήθη έσοδα). Βλ. σχ. στην παρ. 46.5.15  «ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ - συσχέτιση των λογαριασμών εσόδων - εξόδων με τους κωδικούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΕΓΛΣ» και παρ. 46.5.10   «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'. (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)». Περαιτέρω θα μεταφερθεί στον πίνακα Δ΄ (περιλαμβάνεται στον 422), για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος.

5. Λογιστικές διαφορές:

Στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξοδα 1.500,00 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν εκπίπτουν και θα αντιμετωπισθούν ως λογιστικές διαφορές που θα καταχωρηθούν οι μεν μόνιμες στην κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης, οι δε προσωρινές στον πίνακα Ε΄ του Ε3 (για το φορολογικό έτους 2017), ως ακολούθως:

5.1 Προς τούτο για τις παραπάνω λογιστικές διαφορές θα καταρτήσουμε τον ακόλουθο πίνακα με τη λογιστική και φορολογική βάση των εξόδων. (βλ. και την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, για τα ΕΛΠ):
 

Πίνακας α: Λογιστική και φορολογική βάση των εξόδων της εταιρείας Γ. Γεωργίου ΟΕ

 

Λογαριασμός

Λογιστική βάση

Φορολογική βάση

Επαλήθευση

(διαφορά)

1

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ (διαφορά 800, 00 ευρώ).

3.700,00

2.900,00

800,00

2

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

   500,00

0

500,00

3

Τέλος επιτηδεύματος

1.000,00

0

     1.000,00

 

Σύνολο:

5.200,00

2.900,00

2.300,00

 

5.2 Για τις λογιστικές διαφορές δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:

1. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά. (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)

2. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)

3. Το τέλος επιτηδεύματος δεν αναγνωρίζεται φορολογικά αλλά συνιστά μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφεται).  (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)

Βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες». (Βλ. Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6).

 

5.3 Στη συνέχεια θα καταρτήσουμε τον ακόλουθο πίνακα με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές). 

Πίνακας ταξινόμησης των διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης σε μόνιμες και προσωρινές):
 

Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης:

                 Λογαριασμός

Λογιστική

βάση

Φορολ/κή

βάση

Διαφορά

βάσεων

(Ι) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές (βλ. τον πίνακα Ε΄ στο Ε3)

 

 

 

 

1

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

 

3.700,00

 

2.900,00

 

800,00

 

Σύνολο προσωρινών διαφορών

3.700,00

2.900,00

800,00


 

(ΙΙ) Μόνιμες λογιστικές  διαφορές  (βλ. την κατ. φορ. αναμόρφ.)

 

 

 

2

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

500,00

0

500,00

3

Τέλος επιτηδεύματος

1.000,00

0

1.000,00

        Σύνολο μόνιμων διαφορών

1.500,00

0

1.500,00

 

5.4 Συμπλήρωση του Πίνακα Ε'. Προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής - λογιστικής βάσης:

(βλ. εκτενή ανάλυση στην παρ. 46 για το Ε3. Ειδικότερα την παρ. 46.5.11

Πίνακας Ε'. Προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής - λογιστικής βάσης

Στον πίνακα Ε' καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013.

Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ), όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Κωδικοί 706, 714, 707, 715 - διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων- εξόδων:

Κωδ. 706, 707: Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.Οι κωδικοί αυτοί αναλύονται στον υποπίνακα Ε (σ.σ. Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς, ανοίγει ο αντίστοιχος “Δυναμικός Πίνακας” με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήστη. (Βλ. τις σχετικές εικόνες πιο κάτω οι οποίες είναι από την παρούσα άσκηση του συμπληρωμένου Ε3).

Κωδ. 714, 715 Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και οι κωδικοί αυτοί αναλύονται στον υποπίνακα Ε.

Στην συνέχεια, στη στήλη «Διαφορές» και ειδικότερα:

Κωδ. 722, 723 (θετικές διαφορές):

Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : λογιστική βάση – φορολογική βάση

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο επόμενος κωδικός θα παραμένει κενός.

Κωδ. 730, 731 (αρνητικές διαφορές):

Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής: Φορολογική βάση – λογιστική βάση

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο προηγούμενος κωδικός θα παραμένει κενός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθεί εικόνα του υποπίνακα Ε «Προσωρινών Διαφορών Μεταξύ Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης.»

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα:

Το  σύνολο των διαφορών (θετικών - αρνητικών) από τους κωδικούς 732 και 733, μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του εντύπου Ν.

Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις:

Τα ποσά των κωδικών 732 και 733,   καταχωρούνται στους κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 342 και 442 του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 κατά περίπτωση.   Βλ. πιο πάνω την εικόνα του πίνακα Ε από το παράδειγμα της άσκησης  , καθώς και τις εικόνες του υποπίνακα Ε και του πίνακα ΣΤ΄ που ακολουθούν,

Προσοχή: Τα ποσά από ετεροχρονισμό εξόδων και εσόδων των παραπάνω κωδικών 732 και 733, όπως αναλύονται και στους υποπίνακες, αντιμετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές. Συνεπώς δεν καταχωρούνται και στην χωριστή κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αλλά ούτε και στον κωδικό 462 του εντύπου Ν.

Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717, 725, 718, 726, 719, 727, 720, 728, 721 και 729 δεν υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της λογιστικής - φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού - παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν και στον πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 για τις ατομικές επιχειρήσεις. Βλ. στη συνέχεια στο συμπληρωμένο Ε3, τον πίνακα Ε΄ και την ανάλυση αυτού  στον  Υποπίνακα Ε΄.

Για τις μόνιμες φορολογικές διαφορές (1.500 ευρώ) συμπληρώσαμε την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Βλ. πιο κάτω. 
 

6. Επιμερισμός των εξόδων για καταχώρηση στο Ε3:

Σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής, αλλά και με την ΠΟΛ.1072/2018, όσον αφορά τον μερισμό των κοινών δαπανών (λοιπά έξοδα παραγωγής, λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας), αυτές καταχωρούνται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων. Για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Ζ΄ και του υποπίνακα αυτού και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401 του πίνακα Δ΄, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στους  κωδικούς 423 και 428 του πίνακα Δ΄. (βλ. το συμπληρωμένο στη συνέχεια Ε3).

Ακολουθεί (ενδεικτικός) πίνακας επιμερισμού σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά:
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ των εξόδων σε άμεσα (βαρύνουν το κόστος πωλήσεων των υπηρεσιών -  κωδ. 401 του Πίνακα Δ - Δ5) και σε έμμεσα (γενικά λειτουργικά έξοδα – κωδ. 423 και 428 του πίνακα Δ΄)

Έξοδα επιχείρησης  κατά είδος:

Συνολικά έξοδα

Ποσά (ευρώ)

 Άμεσα 

Έξοδα

 Έμμεσα

Έξοδα

Κωδ. 401 του πιν. Δ΄

Κωδ.423 και 428 του πιν. Δ΄

Αμοιβές προσωπικού:

     

• Μικτές αμοιβές

9.000,00

9.000,00

       -

• Εργοδοτικές εισφορές

2.250,00

2.250,00

         -

Λοιπά έξοδα (ως κάτωθι):

     

Ενοίκια ιδιόχρησης*

1.500,00

1.500,00

          -

Εισφορές ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

4.000,00

 

4.000,00

Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (αμοιβές τρίτων)

4.000,00

4.000,00

         -

Τέλος επιτηδεύματος

1.000,00

 

1.000,00

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας

800,00

 

800,00

Ενέργεια

2.150,00

 

2.150,00

Ύδρευση

100,00

 

100,00

Τηλεπικοινωνίες

800,00

 

800,00

Διάφορα έξοδα

400,00

 

400,00

Διαφήμιση και προβολή

900,00

 

900,00

Τόκοι και συναφή έξοδα (κωδ. 486 πίνακα Ζ΄2 και 428 πίνακα Δ14)

1.100,00

 

1.100,00

Αποσβέσεις ηλεκτρονικών συστημάτων και  υπολογιστών (κοστολογούνται στις άμεσες δαπάνες) 

1.500,00

1.500,00

              -

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

500,00

 

500,00

Σύνολο εξόδων (καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων)

30.000,00

18.250,00

11.750,00

 

7) Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ζητείται:

α) να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στο βιβλίο εσόδων – εξόδων για το φορολογικό έτος 2017 και να υπολογιστούν τα κέρδη της  εταιρείας «Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.»,

β) να καταρτιστεί φύλλο επιμερισμού των εξόδων (σε άμεσα και έμμεσα έξοδα)

γ) να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση και ο πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές,

δ) να συμπληρωθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 έντυπο Ν και τα έντυπα που το συνοδεύουν (Ε2, Ε3 -με τον πίνακα Ε και τον υποπίνακά αυτού-  καθώς και η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης με την υπεύθυνη δήλωση του Λογιστή).
 

Ακολουθούν τα παραπάνω ζητούμενα, σύμφωνα με τις φετινές αποφάσεις (ΠΟΛ.1044/2018, ΠΟΛ.1072/2018, ΠΟΛ.1068/2018 και ΠΟΛ.1069/2018).


(1) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
(2) Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο σημειώνεται Χ στο ανάλογο τετράγωνο της απάντησης (λεκτικό) και όχι στον αντίστοιχο αριθμό (1,2, κ.λ.π.) αυτής.
(3) Αφορά την έναρξη που ισχύει κατά το τρέχον έτος.
(4) Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την εμπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1120/25.4.2014.
(5) Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ, παρ.2 του άρ. 12 του ν.4172/2013;
(6) Εάν καταβάλατε ενοίκια σε περισσότερους εκμισθωτές συνυποβάλεται κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα ενοίκια που βαρύνουν το φορολογικό έτος.
(7) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία διεύθυνση εγκατάστασης, αριθμό παροχής ρεύματος, περίοδος παραχώρησης, ιδιοκτήτη, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
(8) Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του πίνακα Ε'.
(9) Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του πίνακα Ε'.
(10) Μεταφορά από κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
(11) Αναγράφονται τυχόν αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
(12) Αναγράφεται το αντίστοιχο εισόδημα από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση και αφαιρείται μόνο όταν έχει συμπεριληφθεί στα βιβλία τους και το ποσό αυτό μεταφέρεται στους κωδικούς 659 - 660 του εντύπου Ε1.
(13) Αναγράφεται η αξία πώλησης Ι.Χ. βάσει του εκδιδόμενου Τ.Π. εφόσον έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
(14) Αναγράφεται το ποσό της διαφοράς που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
(15) Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους υπόχρεους με εισοδήματα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005.
(16) Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
(17) Οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 38 του ν. 2873/2000.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης