Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

3 Ιούλιος 2018
Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Βάσει στοιχείων από τη δημοσίως διαθέσιμη βάση δεδομένων του μητρώου εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, Companies House, οι εταιρείες (ενεργές και μη), διαχρονικά (1844-2018), στο ΗΒ, που είχαν/έχουν διευθυντή ελληνικής υπηκοότητας ή ελληνικής καταγωγής ανέρχονται σε περίπου 84.000, εκ των οποίων 33.000 είναι σήμερα ενεργές.

Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2009) και μέχρι τις αρχές του 2018, ο αριθμός των εταιρειών με Έλληνες διευθυντές περίπου τετραπλασιάζεται, ακολουθώντας το ρυθμό αύξησης της έλευσης και εγκατάστασης στο ΗΒ Ελλήνων εργαζομένων, όπως αυτός αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία έκδοσης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΙΝ) σε Έλληνες πολίτες αλλά και την ευρύτερη τάση ίδρυσης εταιρειών στο ΗΒ.

Ένα στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί είναι η διαφοροποίηση των κλάδων δραστηριότητας. Ενώ μέχρι τις αρχές της χιλιετίας, κυρίαρχοι κλάδοι δραστηριοποίησης ήταν η ναυτιλία και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (νομικές και λογιστικές υπηρεσίες), μετά το 2009, στους εν λόγω κλάδους προστίθενται και οι τομείς υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, της τεχνολογίας και των κατασκευών.

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης