Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για το Σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας από το Υ.Ο.

24 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Αναφορικά με δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζονται τα εξής:
Διευκρινίσεις για το Σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας

Αθήνα, 24-10-2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζονται τα εξής:

Το Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας είναι απολύτως συμβατό με όσα είχαν ανακοινωθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργο Προβόπουλο στις 15 Οκτωβρίου και όσα είπε ο Υπουργός στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου.

Το Δημόσιο έχει ξεκαθαρίσει σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, ότι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στις διατάξεις του Σχεδίου, αποτελεί η ενεργοποίηση του άρθρου 1 για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης τους. Το άρθρο αυτό προβλέπει ρητά τη συμμετοχή εκπροσώπου του ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των ιδρυμάτων με δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα διανομής κερδών και παροχών προς τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μην θίγονται τα συμφέροντα των καταθετών.

Οι εκπρόσωποι του ελληνικού Δημοσίου θα λάβουν γραπτώς σαφείς εντολές, ώστε οι αποδοχές κανενός στελέχους των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εθελοντικά θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, να μην ξεπερνούν τις αποδοχές του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διάρκεια συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

 Στο Σχέδιο προβλέπεται ρητά ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα αποκτήσουν οι τράπεζες με τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, θα διοχετευθεί αποκλειστικά για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους.

    
Είναι, λοιπόν, απολύτως σαφές ότι με το Σχέδιο αυτό ενισχύουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας και στηρίζουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση, τα οικογενειακά εισοδήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία. Αυτός είναι ο στόχος του Σχεδίου.

    Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης