Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας

24 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την  ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • «Κατατέθηκε στη Βουλή, μετά από την έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή, το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αναταραχή. Με το σχέδιο αυτό ενισχύουμε τη θωράκιση της οικονομίας μας και στηρίζουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση τα οικογενειακά εισοδήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία.
Δήλωση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το σχέδιο θωράκισης της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις τις διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008


Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έκανε σήμερα το απόγευμα την ακόλουθη δήλωση
 

«Κατατέθηκε σήμερα (σημ. πέμπτη) στη Βουλή, μετά από την έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή, το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από  τη διεθνή χρηματοπιστωτική αναταραχή. Με το σχέδιο αυτό ενισχύουμε τη θωράκιση της οικονομίας μας και στηρίζουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση τα οικογενειακά εισοδήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία.


Η Κυβέρνηση πήρε από την αρχή όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλίσει και τα συμφέροντα των καταθετών και τα συμφέροντα των δανειοληπτών και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ασφαλές και φερέγγυο. Αλλά, η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή έχει δημιουργήσει προβλήματα στα συστήματα όλων των χωρών και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο και για την Ελλάδα να διασφαλίσουμε ότι παραμένει η εμπιστοσύνη όλων των παραγόντων στο σύστημα. Αλλά, κυρίως ότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με άνεση την ανάπτυξη της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.


Το συγκεκριμένο σχέδιο προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, με ένα συνολικό ποσό που φθάνει τα 28 δις. ευρώ έως το τέλος του 2009. Και αποτελεί ασπίδα προστασίας για την ελληνική οικονομία, διότι
 

Πρώτον, το τραπεζικό σύστημα αποκτά επαρκή κεφάλαια για την άνετη χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Δεύτερον, αμβλύνονται οι πιέσεις στα επιτόκια χορηγήσεων των τραπεζών, κάτι που έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και για την ευημερία όλων των πολιτών.

Ο στόχος του σχεδίου είναι να μετριασθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους. Να ωφεληθούν οι απλοί πολίτες, είναι η βασική μας επιδίωξη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται δάνεια. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από πιστώσεις. Οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι που θα κινδυνεύσουν να βρεθούν στην ανεργία σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση της οικονομίας. Τα νέα ζευγάρια που έχουν ήδη δανεισθεί ή που θέλουν να δανεισθούν για να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει με το σχέδιο.


Το σχέδιο νόμου είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία χρηματοδότησης, αλλά και των νοικοκυριών για στεγαστικά δάνεια. Προβλέπει ρητά ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα αποκτήσουν οι τράπεζες με τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, θα διοχετευθεί αποκλειστικά για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους. Στo ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί από το Ecofin για την αύξηση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και παίρνουμε όλες τις διασφαλίσεις, προκειμένου και η Ελλάδα να ωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία.


Θέλω να τονίσω ότι ο Έλληνας φορολογούμενος όχι μόνο δεν θα επιβαρυνθεί με το παρόν σχέδιο - καθώς προβλέπονται ουσιαστικές διασφαλίσεις για τις εγγυήσεις που θα προσφέρει το Δημόσιο ή για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο των τραπεζών - αλλά θα έχει και οφέλη από το γεγονός ότι προκειμένου να παρασχεθεί το κεφάλαιο στις τράπεζες προβλέπεται απόδοση 10%, που είναι πολύ μεγαλύτερη από το επιτόκιο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, ενώ προβλέπεται και ένα ποσοστό απόδοσης για τις εγγυήσεις που θα παράσχει το ελληνικό Δημόσιο και θα ωφελήσει και αυτό τα έσοδα του Δημοσίου.


Μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για την παγκόσμια οικονομία, η Κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να περιορίσει κατά το δυνατόν τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Και όλοι οι Έλληνες μπορούμε με ομοψυχία να προστατέψουμε τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας».

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης