Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Συμβούλιου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)

  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην έγκριση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 39 (περί των αρχών για την καταχώριση και την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων) και του ΔΠΧΑ 7.
Τροποποιήσεις των ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Συμβούλιου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)

Το  Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην έγκριση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 39 (περί των αρχών για την καταχώριση και την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων)  και του ΔΠΧΑ 7.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης