Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - Το νέο πολυνομοσχέδιο, οι βεβαιώσεις ΕΦΚΑ, οι τροποποιητικές δηλώσεις και η διανομή κερδών

Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven
Καλημέρα και καλή εβδομάδα


Πολλά και σημαντικά τα θέματα της εβδομάδας που πέρασε γι αυτό το λόγο θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά να μην πλατειάζω σεβόμενος το χρόνο και την υπομονή σας. 

Τέλος της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα (για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης) που επεκτείνει τη διαδικασία του εξωδικαστικού με ρύθμιση των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12/2017 (από 31/12/2016 που ήταν σήμερα) και επιφέρει πλήθος αλλαγών σε αρκετά θέματα που μας αφορούν.

Το νομοσχέδιο μαζί με την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Παραθέτω επίσης τις σημαντικότερες αλλαγές όπως τις επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του κόμβου:

Οι 20 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΚΦΔ που έρχονται με το πολυνομοσχέδιο

Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το νέο πολυνομοσχέδιο - Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Τι αλλάζει σε εργασιακά, ασφαλιστικά, πρόνοια με το νέο πολυνομοσχέδιο

Πολυνομοσχέδιο - Επαναφορά της ενιαίας τιμής βιβλίου

Πολυνομοσχέδιο - Απλοποιείται ακόμη περισσότερο η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων

Οι τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με το πολυνομοσχέδιο

Από σήμερα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή για την επεξεργασία των διατάξεων στις αρμόδιες επιτροπές με την διαδικασία του επείγοντος και μετά για ψήφιση στην Ολομέλεια.  

 

 

 

Δεν ήταν όμως μόνο το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε στη Bουλή. Κατατέθηκε επίσης και  το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (α.ν.2190/1920, όπως ισχύει) Δείτε την αιτιολογική έκθεση από εδώ  ( Παραθέτω τα σημαντικότερα )

 

 • Καταργείται η έκδοση ανωνύμων μετοχών, ενώ οι ήδη εκδοθείσες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 1.1.2020

 • Ελάχιστο κεφάλαιο τα 25.000€ από 24.000€ που είναι σήμερα ενώ μειώνεται το ονομαστικό ποσό της κάθε μετοχής από 0,30€ σε 0,04€ ανά μετοχή.

 • Η εκτίμηση των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται Πλέον αποκλειστικά από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία και όχι από μέλη της δημόσιας εποπτεύουσας Αρχής

 • Τα πραγματικά κέρδη μπορούν να διανεμηθούν από την ανώνυμη εταιρεία.

 • Πλέον το ΔΣ μπορεί να είναι μονομελές ανεξαρτήτων μεγέθους.

 • Επιτρέπεται η αυτούσια (σε είδος) διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους

 • Η κεφαλαιοποίηση ληξιπροθέσμων χρεών από την εταιρεία προς τον μέτοχο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή πως η οφειλή αυτή είναι υπαρκτή 

 • Επιτρέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες η διανομή των κερδών σε είδος όπως και η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος

 • Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. Ανώνυμης εταιρείας.

 • Προβλέπεται μετά από αποτίμηση η ολική ή μερική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με καταβολή σε είδος στους μετόχους της

 • Με σκοπό την ταχύτερη εκκαθάριση, μετά την λύση της εταιρείας και εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό υπάρχει η δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το ΓΕΜΗ.

 • Επιτρέπεται η χορήγηση δανείων και πιστώσεων σε συνδεδεμένα μέρη με την σύμφωνη άδεια του Δ.Σ.

 • Ελάχιστη ονομαστική αξία εταιρικού μεριδίου στις ΕΠΕ το 1€

 • Το σύνολο κερδών διανέμεται στους εταίρους μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικούς εκτός και εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.

 

Δηλώσεις

Το θέμα γνωστό, αλλά το επισημαίνω για μια ακόμη φορά . Μετά το λάθος του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την ανάρτηση των βεβαιώσεων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προβούν σε ελέγχους σε σχέση με τα ποσά που έχουν υποβληθεί.
Όσοι ήδη έχουν υποβάλλει δηλώσεις θα πρέπει (μετά και την ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ)  να προβούν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση του φόρου. Να υπενθυμίσω πως η τροποποιητική δήλωση δεν έχει πρόστιμο εφόσον υποβληθεί εντός των προθεσμιών της αρχικής δήλωσης .

 

Την Τετάρτη που μας πέρασε "άνοιξε" επιτέλους και η εφαρμογή για την υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων, ενώ πλέον μέσα στην εφαρμογή βλέπουμε και το νέο Ε3. [Δείτε το σχετικό θέμα εδώ].  Μην ξεχνάμε πως η αρχική προθεσμία υποβολής (δεν υπάρχει περίπτωση να τηρηθεί) είναι η 29/06,  ενώ οι ημερομηνίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από πέρυσι έχουν μετατεθεί για το πρώτο 10ήμερο του Σεπτέμβρη. 

Προσοχή μόνο σε όσους έχουν περιπτώσεις διανομής κερδών σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία (ΟΕ-ΕΕ) .

Όπως επισημάνθηκε από το σχετικό άρθρο του κόμβου (Χειρισμός διανομής των κερδών στις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά)  υπάρχει ένα σοβαρό λάθος στο έντυπο Ν που αφορά την διανομή και πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

Σχετικά με το Ε3 τώρα και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, οι έγκριτοι συνάδελφοι Π. Βρουστούρης, Κ. Καραμάνης και Δ. Λεβεντάκης τονίζουν πως ο διαχωρισμός της επιχειρηματικής δράσης στο νέο Ε3 και η προσπάθεια αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα φαίνεται ότι προσπαθεί να επιλύσει. Πολλοί συνάδελφοι και μέσα από ερωτήσεις στα σεμινάρια έχουν εκφράσει τις απορίες τους σχετικά με το τι για παράδειγμα θεωρείτε υπηρεσία. 

Πιστεύω πως ο επιμερισμός της κάθε δαπάνης πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά τεκμηριωμένα δεδομένα κυρίως για σκοπούς ορθής εσωτερικής πληροφόρησης προς την επιχείρηση.
Συμφωνώ
με το συμπέρασμα του άρθρου πως οι δυσκολίες παρακολούθησης των δαπανών ανά κλάδο εκμετάλλευσης δημιουργεί κόστος και καταλήγει ίσως σε μη ελέγξιμα συμπεράσματα. 
Πιστεύω
πως καλό είναι το ποσοστό μικτού κέρδους που απεικονίζεται στον πίνακα Δ του Ε3 να μην περιέχει σημαντικές διακυμάνσεις διαχρονικά από έτος σε έτος υποβολής του εντύπου καθώς δημιουργεί ερωτήματα σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

 

Αγρότες

Να μην ξεχάσω επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ. Α. που περιμέναμε και αναφέρει ποια εισοδήματα δεν προσμετρούνται στο χαρακτηρισμό του κατ επάγγελμα αγρότη.

Πλέον υπάρχει ταύτιση και από πλευράς υπουργείου ανάπτυξης και φορολογίας πολύ σημαντικό για τα προβλήματα που είχαν ανακύψει με τους κωδικούς 037 και 038.

 

 

 

 

Τα νέα της περασμένης εβδομάδας που πέρασε δεν αφορούν μόνο σε φορολογικά θέματα.


Υπερωρίες με
SMS

Με σκοπό την καταπολέμηση της παραβατικότητας από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου και μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.  


Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν επίσης και οι βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ για τις εισφορές του 2017 (Δείτε το θέμα εδώ). Υποτίθεται ότι η βεβαίωση αυτή θα μας βοηθούσε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη φορολογική βάση, και να δούμε τελικά τι θα εκπέσουμε το 2017. Αμ, δε! Η βεβαίωση αυτή βοηθάει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι σε όλες.  Προσοχή, δεν πρέπει να θεωρήσετε —σε όλες τις περιπτώσεις— το ποσό που περιέχει ως το κονδύλι που πρέπει να αναγράψετε στο έντυπο Ε3. 

Η βεβαίωση περιέχει όλες τις πληρωμές εισφορών που καταβλήθηκαν εντός του 2017 πλέον της καταβολής που αφορά εισφορά του 12/2017 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2018. 

Να τονίσω πως εάν λάβουμε τις καταβλητέες εισφορές του 2017 από την βεβαίωση εκκαθάρισης εισφορών του ΕΦΚΑ θα έχουμε το ποσό που αποτελεί την λογιστική μας βάση. Το ποσό της φορολογικής βάσης λαμβάνεται από τις εμπρόθεσμες πληρωμές  (π.χ. του 2016 ή του 2017) που καταβλήθηκαν για το 2017 στις ορθές καταβολές και όχι σε τυχόν αυθαίρετες προσαυξημένες που στην πραγματικότητα τα ποσά αυτά αποτελούν προκαταβολή για την επόμενη χρήση.

Δείτε και το σχετικό το briefing της παρασκευή για περισσότερα σχετικά με το θέμα .

 

●●●

ΦΠΑ

Θα επανέλθουμε με σχετική επισήμανση ωστόσο καλό είναι να προετοιμάζεστε σιγά σιγά για τυχόν ρυθμίσεις και προετοιμασία στο λογισμικό σας για τις εταιρείας που δραστηριοποιούνται στα 5 εναπομείναντα νησιά προσφυγικών ροών που από 01/07 θα έχουμε την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ .

 

●●●

Επισημάνσεις

 Διάκριση εισοδημάτων. Ποια ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν αναγράφονται στη δήλωση, ποια απαλλάσσονται του φόρου και ποια δικαιολογούν τεκμήριο

 Έκπτωση πρόβλεψης για επισφαλή απαίτηση από πελάτη ΟΕ - ΣΟΛ ΑΕ

 H έννοια της υπηρεσίας και τα προβλήματα με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στο νέο έντυπο Ε3

 

 

 

 ●●●

Φορολογικές αποφάσεις και άλλα ενδιαφέροντα:

 

Απόρριψη προσφυγής για μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ απαιτήσεων που διαγράφηκαν 

Περίληψη

Σημαντικό θέμα καθώς προκύπτει από τιμολογήσεις ποσών που δεν έχει ποτέ εισπραχθεί αποδίδοντας το ΦΠΑ. Στη παρούσα απόφαση επιχείρηση προσπάθησε με αίτησή της στη Δ.Ο.Υ. να της επιστραφεί ο ΦΠΑ τον οποίο είχε μεν καταβάλει από τιμολογήσεις που δεν εισέπραξε ποτέ καθώς τα ποσά αυτά είχαν κουρευτεί.

Η Δ.Ε.Δ. μέσω απόφασής της απέρριψε την προσφυγή της παραπάνω επιχείρησης η οποία αιτήθηκε την επιστροφή του Φ.Π.Α. το οποίο δεν εισπράχθηκε καθώς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για να της επιστραφεί ο ΦΠΑ πρέπει η εταιρεία που χρωστάει και τις έγινε κούρεμα των υποχρεώσεων πρέπει να έχει μπει σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Κακώς διότι ναι μεν το εθνικό μας δίκαιο απαγορεύει την επιστροφή ΦΠΑ παρά μόνο όταν υφίσταται εκκαθάριση. Είμαι της γνώμης πως είναι άδικο να καταβάλλεις ΦΠΑ που δεν έχεις εισπράξει ποτέ από τον αντισυμβαλλόμενο που τιμολόγησες.

ΠΟΛ.1080/2018 Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

Περίληψη

Αφορά το δικαίωμα να υπογράφουν τις προσωπικές τους δηλώσεις εισοδήματος 

ΠΟΛ.1090/2018  Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1144/2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) 

Περίληψη

Αφορά πίνακα με τα έτη για τα οποία εφαρμόζεται η ανταλλαγή πληροφοριών.

ΠΟΛ.1105/2018  Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του ν. 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

Περίληψη

Αφορά την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο. 

ΠΟΛ.1106/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν. 4537/2018 

Περίληψη

Αφορά διευκρινίσεις σε θέματα όπως απαλλαγή στις αμοιβές αναπήρων καλλιτεχνών οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης από κέρδη ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΟΛ.1110/2018 Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού»

Περίληψη

Για τα έτη 2012 και επόμενα ο Φ.Α.Π. και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που θα προκύψουν μετά τη νέα εκκαθάριση, θα συμψηφισθούν αποκλειστικά με μελλοντικές οφειλές από τους φόρους αυτούς, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει ή δεν διαθέτουν πλέον ακίνητα, για τα οποία δεν χωρεί συμψηφισμός, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον εκκρεμεί επιστροφή φόρου θα πρέπει ο υπόχρεος ή κληρονόμος με αίτησή του προς τη Δ.Ο.Υ να ζητήσει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου των δηλώσεων Φ.Α.Π και ΕΝ.Φ.Ι.Α και εφόσον αποδεδειγμένα το ποσό αυτό δεν μπορεί να συμψηφιστεί επιστρέφεται.

ΠΟΛ.1104/2018 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)»

Περίληψη

Προθεσμία απόσυρσης των ΦΗΜ στο taxis παρατείνεται μέχρι 15/06/2018 με εξαίρεση κάποιων αριθμών έγκρισης οι κάτοχοι των οποίων πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απόσυρση τους στο taxis μέχρι 31/7/2018

ΠΟΛ.1112/2018 Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει 

ΠΟΛ.1109/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

Περίληψη

Για τα αναγκαστικά απαλλοτριούμενα ακίνητα που αποκτώνται λόγω θανάτου ή από χαριστική αιτία (δωρεά ή γονική παροχή), εφόσον κατά το χρόνο κτήσης δεν έχει ολοκληρωθεί/συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (καταβολής της αποζημίωσης) ή ο χρόνος άρσης αυτής.

ΠΟΛ.1108/2018 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 2018

Περίληψη

Η καταβολή εισοδήματος από ασφαλιστήρια ζωής που έληξαν και τα οποία μέσω του νομικού προσώπου αποδίδονται στους δικαιούχους τους δεν αποτελούν εισόδημα του νομικού προσώπου.


Για το τέλος άφησα μια απόφαση του ΝΣΚ η οποία αναμένεται να γίνει δεκτή από την ΑΑΔΕ
:  Συμπληρωματικά στοιχεία και ετήσια παρέκταση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής για υποθέσεις χρήσεων μέχρι τις 31-12-2013  ( εφόσον προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος παραγραφής).

 

●●●

 

Εταιρικό δίκαιο Α.Ε. Ε.Π.Ε. - ΕΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 403 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος. Η παρακολούθηση ενός υποκαταστήματος πραγματοποιείται είτε με λογιστική εξάρτηση είτε με λογιστική αυτοτέλεια. Η κάθε μία από τις παραπάνω λογιστικές πρακτικές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης των συναλλαγών όταν και εφόσον ζητηθούν και με γνώμονα το κριτήριο της οικονομικής απόδοσης ενός υποκαταστήματος πρέπει οι συναλλαγές του υποκαταστήματος να παρακολουθούνται, στο πλαίσιο της εξαρτημένης λογιστικής, σε διακεκριμένους λογαριασμούς εντός του λογιστικού συστήματος της έδρας.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 496 ΕΞ 29.5.2018 Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 412 ΕΞ 29.5.2018 Ερώτημα σχετικά με την επιρροή/ενσωμάτωση του ΔΠΧΑ 16 στα ΕΛΠ

●●●

 

 

 

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ

 

Συνοπτικά για να μην σας κουράζω

Από 01/07/2018 καθορίσθηκε η αναγγελία τεχνικών ασφαλείας μέσω της υπηρεσίας (ΣΕΠΕΝΕΤ). 

Μέχρι 17/06 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών έτους 2018-2019. 

Με στόχο την απασχόληση ανέργων άνω των 45 ετών θα κληθούν με email άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. (Δράση Ι = 500 Θέσεις, Δράση ΙΙ  = 60 Θέσεις, Δράση ΙΙΙ = 600 Θέσεις)

Σε περίπτωση παράλειψής της δήλωσης πριν την ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης συνταξιούχων καταλογίζεται σε βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί με ετήσιο επιτόκιο 4,5%. 

 

Με δελτίο τύπου η ΠΟΦΕΕ παραθέτει έναν ενδεικτικό τρόπο αντιμετώπισης της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ έτους 2017. Για λόγους χρηστής διοίκησης προτείνει να εκπίπτονται ( με απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση ) οι ασφαλιστικές εισφορές στο έτος που πληρώθηκαν και η διαφορά να συμψηφίζεται με εισφορές της επόμενης χρονιάς. Επίσης να υπάρχει κατάργηση του προστίμου όλων των τροποποιητικών δηλώσεων όταν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αρχική δήλωση. 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 25/2018 Με την εγκύκλιο αυτή προβλέπονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι συνέπειες της διάκρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.Να σημειώσουμε πως το ΚΕΑΟ διατηρεί ακέραια το δικαίωμα τους για την είσπραξη η συμψηφισμό της οφειλής και μετά την καταχώρηση της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Διαθέσιμες από την προηγούμενη εβδομάδα είναι οι βεβαιώσεις αποδοχών για συντάξεις Υγειονομικών από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Διευκρινήσεις και οδηγίες μπορείτε να δείτε από εδώ

●●●

 

 

 

για λογιστές γάτους!

Τα Briefing της  εβδομάδας

Με γνώμονα τη συνεχή και σφαιρική ενημέρωσή σας, συζητάμε και σχολιάζουμε μέσα από το daily briefing τα σημαντικότερα γεγονότα από τα θέματα της ημέρας αναδεικνύοντας τους προβληματισμούς ή τις απορίες που τυχόν προκύπτουν. Για συμπληρωματική ενημέρωση προτείνουμε το daily briefing. 

 ●●●

Λοιπές ειδήσεις

Με τις χρηστικές οδηγίες του κ. Ορέστη Σεϊμένη και κ. Αλεξάνδρας Γεράγγελου συνοψίζω τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος-ιδιοκτήτης του ακινήτου που απαλλοτριώνεται; Ποιες οι ενέργειες του Ο.Τ.Α.;

Φάσεις απαλλοτρίωσης και η καταγραφή στο Ε9 ( ΠΟΛ. 1052/17-2-2017, ΠΟΛ. 1237/11-11-2014 )

1. Φάση έκδοση της πράξης εφαρμογής Αναγράφουμε το συνολικό οικόπεδο ( Στήλη 10, κωδικός 2 - Οικόπεδο που τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση )
2. Φάση κύρωση της πράξης εφαρμογής Αναγράφουμε το τμήμα οικόπεδο που δεν απαλλοτριώνεται ( Στήλη 9, κωδικός 4 )
Αναγράφουμε σε διαφορετική γραμμή του Ε9 το τμήμα οικόπεδο που  απαλλοτριώνεται ( Στήλη 10, κωδικός 2 )
3. Φάση συμπλήρωση του Ε9 από τον ΟΤΑ μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και μέχρι να καταβάλει την αποζημίωση στον φορολογούμενο, θα  το συμπληρώνει ο ΟΤΑ στο Ε9 του. ( Στήλη 32, κωδικός 5 )
4. Φάση όταν παρέλθει ένα έτος από τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και δεν έχει καταβληθεί το συμπληρώνει ο ΟΤΑ στο Ε9 του ( Στήλη 32, κωδικός 5 )
5. Φάση με την καταβολή της αποζημίωσης από τον ΟΤΑ ο δικαιούχος- φορολογούμενος διαγράφει από το Ε9 του το τμήμα του οικοπέδου που απαλλοτριώθηκε και αποζημιώθηκε.

 

 

 

 

 

 

●●●

Αρθρογραφία 

Ενδιαφέρουσα ήταν την εβδομάδα που μας πέρασε η αρθρογραφία του κόμβου. Δείτε τα σημαντικότερα άρθρα από αυτά ενώ εάν δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε στην προσωπική βιβλιοθήκη του προφίλ σας να δημιουργήσετε κατηγορία και να τα προσθέσετε σε αυτήν με ένα κλικ.

 

●●●

   Φορολογικές υποχρεώσεις εβδομάδας.

Μην ξεχάσετε τις υποχρεώσεις που διανύουμε αυτή την εβδομάδα. Μέχρι 3 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ( μέσω της διεύθυνσης https://stegastiko.minedu.gov.gr/ ) έτους 2017-2018. Ενώ μέχρι 15/06 παρατείνετε η απόσυρση των ΦΗΜ στο taxis.

●●●

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη!

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης