Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανάσα στις τράπεζες με δύο ρυθμίσεις.

15 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Βάθια ανάσα στις τράπεζες δίνει η τροποποίηση των διεθνών λογιστικών προτύπων-κατά το πρότυπο των αμερικανικών προτύπων- που ολοκληρώθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό και απομένει η τυπική ουσιαστικά έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών.
Ανάσα στις τράπεζες με δύο ρυθμίσεις.

Βάθια ανάσα στις τράπεζες δίνει η τροποποίηση των διεθνών λογιστικών προτύπων-κατά το πρότυπο των αμερικανικών προτύπων- που ολοκληρώθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό και απομένει η τυπική ουσιαστικά έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών.

Βάθια ανάσα στις τράπεζες δίνει η τροποποίηση των διεθνών λογιστικών προτύπων-κατά το πρότυπο των αμερικανικών προτύπων- που ολοκληρώθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό και απομένει η τυπική ουσιαστικά έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών. Μέχρι σήμερα, το κέρδος ή η ζημία που υπήρχε από το trading χαρτοφυλάκιο των τραπεζών οι διοικήσεις ήταν υποχρεωμένες να το αποτυπώνουν στον λογαριασμό κερδών-ζημιών και φυσικά να επηρεάζει αναλόγως το οικονομικό αποτέλεσμα της τράπεζας. Με τη νέα ρύθμιση οι ζημίες από το trading χαρτοφυλάκιο (π.χ. από ομόλογα που δεν μπορούν να αποτιμηθούν και λόγω του   mark to market γράφονται ως ζημίες) πηγαίνουν απευθείας στην καθαρή θέση χωρίς να επηρεάζουν τα κέρδη.

Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμοστεί και για τις λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου 2008 οι οποίες δεν ελέγχονται και από ορκωτούς ελεγκτές. Ταυτόχρονα με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα, θα δοθεί η δυνατότητα να επαναχρηματοδοτηθούν τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών. Μόνον από  τις δύο αυτές κινήσεις το σύστημα παίρνει μια βαθιά ανάσα και απομακρύνεται ο κίνδυνος  μείωσης των κεφαλαίων κ.λπ.

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης