Live Search Results

Η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτιμάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

18 Ιούνιος 2018 -- Σχόλια
New Page 1


ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π

ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπάρχει η Δυνατότητα σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, που εφαρμόζει Ε.Λ.Π., να αποτιμήσει τους ποδοσφαιριστές της  στην εύλογη αξία;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγ­γελματιών αθλητών αναφέρεται ως χαρακτηρι­στικό παράδειγμα του κονδυλίου του ισολογισμού «Λοιπά Άυλα» στην παράγραφο 18.1.11 της Λογι­στικής Οδη­γίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014.

18.1.11 Χαρακτηριστικά παραδείγματα του κονδυ­λίου του ισολογισμού λοιπά άυλα είναι το λογισμικό, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέ­ντες), τα δικαιώματα χρήσης, οι άδειες λειτουρ­γίας, και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγ­γελματιών αθλητών.

Σύμφωνα με την παρά 18.1.12 της παραπάνω οδη­γί­ας:

18.1.12 Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώ­ρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα — ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), δηλαδή σε κάθε ημερομη­νία που συντάσσο­νται χρηματοοικονομικές καταστά­σεις, επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επι­σκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχεί­ου), και αφαιρου­μένων των προσαρμογών αξίας (απο­σβέσεις και απομειώσεις).

Επίσης στις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4308/2014 «Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ­σεων στην εύλογη αξία», τα άυλα περιουσιακά στοι­χεία, στην κατηγορία των οποίων εντάσσεται και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών, δεν περιλαμ­βά­νονται στα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία παρέ­χε­ται η  δυνατότητα να αποτιμούνται μεταγενέ­στερα της αρχικής τους καταχώρησης στην εύλογη αξία τους.

Κατά συνέπεια η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτι­μάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories