Το briefing της ημέρας - Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών, πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων, νέος νόμος ΑΕ κ.ά. (22.05.2018)

Τα Briefing του κόμβου

22 Μάιος 2018
Taxheaven.grΣε διαβούλευση ο νέος νόμος «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» - Όλες οι αλλαγές που προτείνονται

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2017

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος ΔΣ ΑΕ

Ο λογιστικός και ο φορολογικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μετά την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ

Αγρότες: Χρηστικές πληροφορίες και επισημάνσεις για το Ε1 και Ε3

«Το GDPR και οι λογιστές» - Δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας»

On line σεμινάριο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017 και το νέο έντυπο Ε3