Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο «στόχαστρο» της εφορίας οι ημιυπαίθριοι χώροι

12 Οκτώβριος 2008
  • ΣYΣTHMATIKEΣ αυτοψίες σε διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα αρχίζει από το αμέσως προσεχές διάστημα η εφορία προκειμένου να εντοπίσει τυχόν μεταβιβαζόμενους ημιυπαίθριους χώρους οι οποίοι έχουν («φορολογικώς» όπως τονίζεται) παρανόμως μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης.

Στο «στόχαστρο» της εφορίας οι ημιυπαίθριοι χώροι              
 
ΣYΣTHMATIKEΣ αυτοψίες σε διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα αρχίζει από το αμέσως προσεχές διάστημα η εφορία προκειμένου να εντοπίσει τυχόν μεταβιβαζόμενους ημιυπαίθριους χώρους οι οποίοι έχουν («φορολογικώς» όπως τονίζεται) παρανόμως μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης.

Προφανής είναι εν προκειμένω η επιδίωξη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον τρόπο αυτό να αντλήσει επιπλέον φορολογικά έσοδα το 2009, κυρίως μέσω της επιβολής –για δεύτερη χρονιά– του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) αλλά και μέσω του φόρου που αναλογεί για μεταβιβάσεις οι οποίες με βάση τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών διενεργήθηκαν σε διάστημα το μέγιστο δύο μηνών πριν από την αυτοψία.

Ειδικότερα, με τις οδηγίες οι οποίες αναμένεται να δοθούν από το υπουργείο Οικονομικών, θα εντέλλονται οι εφοριακοί να προχωρήσουν σε αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν αποκρύψει ή όχι τη μετατροπή σε κλειστούς χώρους κύριας χρήσης τους ημιυπαίθριους και βοηθητικούς χώρους.

Μεγάλο δείγμα ελέγχων θα αφορά την πρώτη κατοικία των φυσικών προσώπων καθώς για παράδειγμα, η απόκρυψη του ημιυπαίθριου χώρου θα συντελούσε ενδεχομένως στην αποφυγή του ΕΤΑΚ δεδομένου ότι τα όρια υπαγωγής στον νέο φόρο –αποκλειστικά για το πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ– είναι (για την πρώτη κατοικία) εμβαδόν έως 200 τετραγωνικά μέτρα ή αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ. Θα αναζητηθούν όσοι φοροδιέφυγαν με την μέθοδο αυτή το 2008, καθώς μάλιστα αποστέλλονται τα πρώτα εκκαθαριστικά στα φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, οι έλεγχοι θα έχουν αποδοτικότητα μεγαλύτερη για το 2009, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα, καθώς και ο φορολογούμενος οφείλει μέσα στο 2008 να γνωστοποιήσει στην εφορία ποιο ακίνητο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία, αλλά και για το 2009 θα παίζουν ρόλο και τα τετραγωνικά. Eτσι, θα απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης μόνο αν η επιφάνεια του ακινήτου είναι μικρότερη των 200 τ.μ και η αξία του χαμηλότερη των 300.000 ευρώ.

Ακόμη, για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση ενός ακινήτου μετά από μεταβίβαση, οι οδηγίες που έχεε ήδη δώσει το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες είναι οι έλεγχοι να διενεργούνται εντός διμήνου από τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης, δεδομένου ότι η πραγματική κατάσταση του ακινήτου δεν είναι εύκολο όπως εκτιμάται να μεταβληθεί στο διάστημα αυτό.

Αν το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβίβασης δεν έχει αποπερατωθεί, τότε η αυτοψία θα λάβει χώρα όταν θα παραδοθεί το ακίνητο στον αγοραστή. Εφόσον από τον έλεγχο, αποδειχτεί ότι ημιυπαίθριοι χώροι μετατράπηκαν σε κλειστούς χώρους κύριας χρήσης, τότε εκτός από τον οφειλόμενο κύριο φόρο που αναλογεί στην επιφάνεια του χώρου αυτού, ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να του επιβληθεί και πρόσθετος φόρος ανακρίβειας. Ο επιπλέον φόρος που επιβαρύνει τον αγοραστή φτάνει στο 3% επί του φόρου που θα απέφευγε ο φορολογούμενος.

Επίσης, αν ο ιδιοκτήτης επικαλεστεί ότι ο χώρος κλείστηκε πολλούς μήνες μετά τη μεταβίβαση, δεν θα καταβάλει επιπλέον φόρο (κινδυνεύει όμως από την «παγίδα» του ΕΤΑΚ).
Σημειώνεται ότι σήμερα οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν συνυπολογίζονται στο εμβαδόν της κατοικίας και δεν υπάγονται σε φόρο μεταβίβασης. Αν όμως οι ημιυπαίθριοι χώροι «κλειστούν» παρανόμως τότε θα πρέπει το εμβαδόν τους να συνυπολογίζεται στο εμβαδόν της κατοικίας και να υπαχθεί σε φόρο μεταβίβασης.
 
Πηγή Εχπρες

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης