Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η τροπολογία για την αύξηση εγγύησης των καταθέσεων σε 100.000 ευρώ.

9 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η πρωτοφανής αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες και τους πολίτες. Βασική προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα και η ορθή λειτουργία αυτού, που αποτελούν προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία της οικονομίας και της αποτροπής επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ Σ.Ν.

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η πρωτοφανής αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες και τους πολίτες. Βασική προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα και η ορθή λειτουργία αυτού, που αποτελούν προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία της οικονομίας και της αποτροπής επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία. Για τη βελτίωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της προστασίας των καταθέσεων των ιδιωτών-αποταμιευτών κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της νομικής εγγύησης των καταθέσεων από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/13-6-2000), όπως ισχύει, και στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της 7.10.2008. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι 31-12-2011και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό το σύνολο των καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα καλύπτεται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων για το νέο αυξημένο όριο. Επιπλέον τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να συμπληρώσουν το σύνολο των εισφορών τους με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ενώ τους δίνεται η δυνατότητα το ποσό αυτό να κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Aρθρο

1. Το ποσό που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/13-6-2000) αυξάνεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2011 και η ισχύς της δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τα κλιμάκια υπολογισμού του ύψους της ετήσιας τακτικής εισφοράς του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2832/2000 παραμένουν ως έχουν, ενώ τα ποσοστά υπολογισμού της εισφοράς πολλαπλασιάζονται με συντελεστή πέντε (5). Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμπληρώσουν την τακτική εισφορά τους, με βάση τα ανωτέρω, έως 31.12.2008.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης