Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η «θεωρία» της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών...

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η «θεωρία» της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών...
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

Καλημέρα και καλή εβδομάδα,

  

Με ρυθμούς χελώνας εξελίσσεται φέτος η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Όπως και πέρυσι υπάρχουν καθυστερήσεις στη προ συμπλήρωση κωδικών από ταμεία που αποστέλλουν στοιχεία που αφορούν αποδοχές και συντάξεις και λόγω του νέου εντύπου Ε3 και κάποιων τεχνικών δυσκολιών θεωρώ σίγουρη τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων από το τέλος του Ιουνίου στον επόμενο μήνα, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου. 

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1068/2018 σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλονται πρόστιμα για καθυστερημένες τροποποιητικές δηλώσεις για τις οποίες υπαίτιος δεν είναι ο υπόχρεος, αλλά το ταμείο που φορτώνει τα στοιχεία, δόθηκε στη δημοσιότητα  την προηγούμενη εβδομάδα η ΠΟΛ.1083/2018 η οποία προβλέπει πολύ ορθά πως, τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες όταν αυτές υποβάλλονται εκπρόθεσμα, λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη ή του ταμείου που καθυστερημένα φόρτωσε τα στοιχεία αποδοχών ή συντάξεων και όχι από καθυστερήσεις του υπόχρεου. 

 

 

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές φέτος, είναι η συμπλήρωση και η υποβολή του εντελώς νέου εντύπου Ε3. Αποτελεί το βασικότερο έντυπο που συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις και λόγω της προσαρμογής του στον ν.4308/2014 είναι πολλά τα ερωτήματα που ανακύπτουν με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την εκμάθηση και συμπλήρωσή του.

Στα απλογραφικά η συμπλήρωση του νέου Ε3 απαιτεί την τήρηση ενός πιο πολύπλοκου λογιστικού σχεδίου που τεκμηριωμένα θα δίνει πληροφόρηση ώστε να μπορεί ο Λογιστής να διαχωρίζει έσοδα δαπάνες ανά δραστηριότητα δημιουργώντας ποσοστά μικτού κέρδους και δείκτες EBITDA που μάλλον ενδιαφέρουν περισσότερο τις τράπεζες και τους πιστωτές στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. 

Με τα στοιχεία του νέου Ε3 η ΑΑΔΕ μπορεί να προβεί σε συγκρίσεις σε ομοειδής κλαδικές εταιρείες.  Μην ξεχνάμε πως σύντομα έρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση με σύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων όπου ο εκδίδων παραστατικά θα ανεβάζει πωλήσεις και ο αντισυμβαλλόμενος θα επικυρώνει την εγκυρότητα τους κτίζοντας δαπάνες και αγορές του βιβλίου. Θέλω να πιστεύω πως τα παραπάνω θα διευκολύνουν και δεν θα επιβαρύνουν το λογιστικό κλάδο με κόστος σε software, hardware και πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πιστεύω πως θα ρωτήσουν τους Λογιστές ώστε κάθε παρέμβαση να γίνει σωστά και συγκροτημένα. 

Δυστυχώς στις οδηγίες του νέου εντύπου Ε3 δεν υπάρχουν παραδείγματα συμπλήρωσης για αυτό και ο κόμβος στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους συναδέλφους πραγματοποίησε μια ακόμα εκπομπή επί της ουσίας φωτίζοντας τα  σκοτεινά σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σημαντικές επισημάνσεις για τα νέα έντυπα Ε1, Ε3 

Σας παραθέτω τα πιο σημαντικά tips από την εκπομπή επι της ουσίας

 • Πριν την συμπλήρωση του Ε3 υπολογίστε εξωλογιστικά το αποτέλεσμα που θα καταλήξετε.

 • Για τις επιχειρήσεις με πάνω από μία δραστηριότητα φτιάχνουμε φύλλο μερισμού για τις κοινές δαπάνες. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να φτάσουμε στο λογιστικό αποτέλεσμα ανά κλάδο δραστηριότητας μέσω του πίνακα Δ. (Δ15) Κέρδος προ φόρων. 

 • Μπλοκάκηδες με ΚΑΔ που παραπέμπει σε εμπορία θα πρέπει να προβούν σε μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. καθώς δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την σχετική ένδειξη ως Μπλοκάκιας.

 • Στο πίνακα Β 

  • υποπίνακα με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουμε όλες τις συνδεδεμένες  ανεξαρτήτου ορίου

  • Στο πίνακα με τα κριτήρια μεγέθους. Μέσος όρος προσωπικού = Ασφαλιστικά ημερομίσθια / 300 

  • Αριθμός εργαζομένων = αφορά μερική  +  εποχιακή  +  εκ περιτροπής  +  εργόσημα

 • Στο πίνακα Γ

  • Συμπληρώθηκε ο αριθμός παροχής ρεύματος. Να υπενθυμίσουμε πως καταγράφουμε όλες τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις ενώ φορολογούνται μόνο η βασική ενίσχυση και πράσινη και συνδεδεμένη εφόσον αθροιστικά ξεπερνούν τις 12.000€

 • Στο πίνακα Ζ ( αποτυπώνουμε έσοδα και έξοδα )

  • Ξεκινώντας από τον πίνακα Ζ1 ενημερώνουμε έσοδα και τον Ζ2 για τα έξοδα από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς του λογιστικού μας σχεδίου με ανάλυση κατά δραστηριότητα της επιχείρησης.

  • Πιστωτικοί τόκοι που αφορά ατομική επιχείρηση δεν συμπληρώνονται στο Ε3 αλλά πάει στο Ε1 του φυσικού προσώπου.

  • Να υπενθυμίσουμε πως για φέτος δεν υπάρχει η υποχρέωση ανάλυσης στα έξοδα ωστόσο το έντυπο (πίνακας Ζ2) ζητάει ανάλυση δαπανών για τυχόν αναμόρφωση. 

 • Στο πίνακα Δ

  • Στο Δ2 - Δ5 προσδιορίζεται το κόστος πωληθέντων εισάγουμε ανά δραστηριότητα  Αρχικά αποθέματα + Αγορές - Απομειώσεις - καταστροφές - Τελικά αποθέματα - έξοδα που επηρεάζουν το κόστος πωληθέντων ( π.χ. έξοδα παραγωγής σ αγρότες.

  • Στο κωδικό 401 που αφορά έξοδα παροχής καταχωρούμε όλα τα έξοδα πλέον αναλωσίμων και γενικότερα κάθε δαπάνη που πραγματικά επιβαρύνει το κόστος της παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σταθερό κανόνα που θα εφαρμόζει η οντότητα 

  • Στο Δ9 θα μπουν όλες οι αποσβέσεις μείον τις αποσβέσεις που τυχόν έχουν ανέβει πιο πάνω ως αποσβέσεις στον πίνακα για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων.  

  • Στο Δ15 πρέπει να συμφωνεί με το αρχικό εξωλογιστικό αποτέλεσμα που έχουμε υπολογίσει.

 • Στο πίνακα Ε (πρώην Κ)

  • Συμπληρώνουμε εφόσον  υπάρχουν διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης ( π.χ. ασφαλιστικές εισφορές )

 • Στο πίνακα ΣΤ

  • Αφορά ατομικές επιχειρήσεις ώστε να προβούμε σε τυχόν αναμόρφωση από δαπάνες μη εκπιπτόμενες και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος στο έντυπο Ε1. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία αν προβείς σε μερισμό των δαπανών. ποσό μάλιστα αν αυτό γίνει ανά δραστηριότητα. 

 

●●●

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επίκαιρη η απόφαση ΑΠΔΠΧ αρ. 34/2018 σχετικά με τον έλεγχο (Η/Υ) αρχείων σε σταθμό εργασίας από τον εργοδότη με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Να θυμίσω πως πλησιάζει η 25/05 σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού (GDPR) και το πλάνο ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόσει η κάθε εταιρεία ( κυρίως αφορά τις μεγάλες ) που θα περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις επεξεργασίας αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Σημαντικό είναι να υπάρχει κανονισμός ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού που θα επιτρέπει την πρόσβαση του εργοδότη και θα απαγορεύει  τη χρήση του υπολογιστή για μη εταιρικό σκοπό. Στην εν λόγω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ για αυτό το λόγο χρειάζεται προσοχή καθώς η αποτυχία συμμόρφωσης δεν έχει μόνο πρόστιμα αλλά και χαμένους πελάτες. Συνοπτικά αναφέρω 

 • Χαρτογραφήστε ώστε να γνωρίσετε που υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ( μέσω αρχείων, emails, προγραμμάτων, hard copy φυσικών αρχείων

 • Ανανεώστε τους όρους χρήσης του εταιρικού σας site (ssl), συμβάσεις συνεργασίας και εσωτερικό κανονισμό. Ζητήστε την συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους πελάτες σας μέσω του συμφωνητικού συνεργασίας, Για τους υπαλλήλους σας μέσω εσωτερικού κανονισμού, Για το εταιρικό σας site μέσω εμφανής επιλογής για συγκατάθεση ή ανάκληση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 

●●●

 Επισημάνσεις

Ενδιαφέρον και χρηστικό το άρθρο του κ. Σειμένη που μαζί με την κ. Γεράγγελου μας επισημαίνουν τι ισχύει όταν σε ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές 

Όταν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή χωρίς άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται κατά την σύνταξη συμβολαίου εκτός της άδειας οικοδόμησης του κτίσματος είναι υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού πως δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. 

 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για το 2017 - Συμπλήρωση πίνακα Ε - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση 

Γενικός κανόνας : 

 • οι ασφαλιστικές εισφορές (αρχικά) εκπίπτουν μόνο αν έχουν καταβληθεί. Περαιτέρω, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα εκπίπτουν στο έτος που αφορούν, ενώ εάν καταβληθούν εκπρόθεσμα εκπίπτουν στο έτος που θα καταβληθούν. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν φορολογικά. 

 • οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (ή καθόλου) δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν, κάτι που δεν συμβαίνει στο ν. 4308/2014 (λογιστική βάση).

 • Η ανωτέρω ουσιαστική διαφορά δημιουργεί διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης και εφόσον υφίσταται σε κάποιο φορολογικό έτος, δημιουργεί υποχρέωση συμπλήρωσης του Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (πρώην Κ), δεδομένου ότι αντιμετωπίζεται ως προσωρινή διαφορά (εφόσον δυνητικά κάποια στιγμή στο μέλλον θα καταβληθεί η ασφαλιστική εισφορά) και όχι ως μόνιμη έτσι ώστε να απαιτηθεί η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

 • Προσοχή σύμφωνα με τον ν.4308/2014 όλες οι οντότητες (με τήρηση απλογραφικού ή λογιστικού συστήματος) πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και την φορολογική βάση.
 • Πρέπει  επίσης να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι, για να οριστικοποιηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά στη λογιστική και στη φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο έτος 2017 είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε επακριβώς το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που επιβαρύνει τον φορολογούμενο/ασφαλισμένο για το έτος 2017.
  Το κονδύλι αυτό μπορούμε είτε να το υπολογίσουμε μόνοι μας είτε να το δούμε πλέον στο εκκαθαριστικό του ΕΦΚΑ. (Καταβλητέες εισφορές). Μετά τις διαδικασίες της εκκαθάρισης ενημερωθήκαμε πλέον για τις πραγματικές εισφορές που αναλογούν στο έτος 2017 (και όχι τις πλασματικές που μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου εμφανίζονταν στα ειδοποιητήρια).●●●

Φορολογικά

ΠΟΛ.1074/2018 Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει 

Περίληψη

Για το φορολογικό έτος 2018 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχεία οι ιατροί του Ε.Σ.Υ.

Κ.Υ.Α. αριθμ. 45196/2018  Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309) 

Περίληψη

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τελικά εξαιρούνται τα σχολικά κυλικεία από την χρήση POS. 

ΠΟΛ.1082/2018 Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 

Περίληψη

Από τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών, αφαιρούνται οι ζημιές που τυχόν προέκυψαν από την ίδια αιτία μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος (από άλλες μετοχές, εφόσον πρόκειται για χαρτοφυλάκιο διαφόρων μετοχών) και μόνο αν απομένει θετικό ποσό, αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.

ΠΟΛ.1078/2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β' 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) 

Περίληψη

Αφορά αναλυτικό πίνακα με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να ανταλλάξει πληροφορίες. 

 

●●●

 Εργατικά - Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ

Σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή στον skai ο κ. Πετρόπουλος σε σχέση με το ασφαλιστικό και των επανυπολογισμό των συντάξεων αναφέρθηκε πως οι μειώσεις ύψους 1,8 δις θα προκύψει από μειώσεις στη φαρμακευτική δαπάνη και από μειώσεις στις συντάξεις εκτός τις αγροτικές

 • το 20%-25% των συνταξιούχων θα έχει αμετάβλητη σύνταξη

 • το 25% των συνταξιούχων θα έχει κάποιες μειώσεις ( από 01/01/2019 ) έως 2%-18% ανάλογα καθώς το 1 δις πλεόνασμα θα δώσει την δυνατότητα προσαρμογών. Χρονικά τον Οκτώβριο θα γνωρίζουμε πόσο θα κοπούν οι συντάξεις.

 • το 20% συνταξιούχων θα έχει αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

 • Δεν θα υπάρχει περικοπή επιδομάτων συζύγου και τέκνων καθώς αυτά εμπεριέχονται στον επανυπολογισμό των συντάξεων

 • Δεκέμβριο θα υπάρξει ενημέρωση για την μείωση των συντάξεων

 • Από τις 217.000 απλήρωτες συντάξεις έχουν απομείνει 75.000 κύριες συντάξεις 30.000 εφάπαξ και 90.000 επικουρικές καθώς κάθε μήνα προστίθεται νέες αιτήσεις σύνταξης.  Μέχρι τον Αύγουστο θα πληρωθούν οι συντάξεις που εκκρεμούν πλην περιπτώσεων που δεν υπάρχουν στοιχεία σε χαρτόκουτα. σαπισμένη φάκελοι.

 • Από 27.000 συντάξεις δημοσίου ταμείου έχουν απομείνει 3.500 συντάξεις.

 • 500.000 συντάξεις θα έχουν αρνητική μεταβολή στις συντάξεις τους.

 • Τα παραπάνω ποσά που προκύπτουν από την διαδικασία του συμψηφισμού είτε θα επιστραφούν ( εφόσον έχει εισάγει ο ασφαλισμένος IBAN και δεν έχει οφειλές ) είτε θα παραμείνουν σε συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών.

 • Μείωση εισφορών θα γίνει κατά 0,5 μονάδα από το 2019

 • Η δαπάνη από τις εισφορές εκπίπτει από τα εισοδήματα του ασφαλισμένου.

 • Διαγραφές οφειλών στα ταμεία ( Δημοσιογράφοι, Αγρότες, Ελεύθεροι επαγγελματίες ) λόγω αμφιβολίας θα τεθεί έως τέλος του μήνα στην κρίση του ανωτάτου συμβουλίου κοινωνικής ασφάλισης που εφόσον γνωμοδοτήσει θετικά και με υπουργική απόφαση θα εξαιρούνται μαζικά.

Αναφορικά με την παρακράτηση ΑΚΑΓΕ στις κύριες συντάξεις με δελτίο τύπου το υπουργείο εργασίας τόνισε πως οι συντάξεις καταβάλλονται στο ύψος που είχε αυτό διαμορφωθεί την 31/12/2014. Επίσης με δελτίο τύπου ( μετά από παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη ) το ΚΕΑΟ προχώρησε σε έγγραφο που καθορίζει την διαδικασία για επιστροφή τυχόν ακατάσχετων ποσών ( π.χ. επιδόματα προνοιακά, έκτακτα βοηθήματα από Δήμους ) σε πολίτες. Επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτης εκκαθάρισης η εισπραξιμότητα των εισφορών βελτιώθηκε κατά 24% 

Να υπενθυμίσουμε πως η εορτή του Αγίου Πνεύματος ( 28/5 ) είναι αργία για τους μισθωτούς Δημοσίου ενώ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη ημέρα και όχι αργία, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση,Κανονισμό, ισχύουσα ΣΣΕ, ατομική συμβαση ή κατ' έθιμον. ( Βλ. Αναλυτικά ΔΕΝ 2018, τεύχος 1732 σελ. 588 )

Με την εγκύκλιο 23/2018 του ΕΦΚΑ δίνονται οι διευκρινήσεις για την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές. Η εκπροσώπηση πρέπει να πραγματοποιείται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη ή του νομίμου αντιπροσώπου.

Αριθμ. πρωτ.: 616466/2018 Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο 20/2018 με την οποία καθορίζεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται

 

 ●●●

Λοιπές ειδήσεις

 

●●●

Αρθρογραφία 

Ενδιαφέρουσα ήταν την εβδομάδα που μας πέρασε η αρθρογραφία του κόμβου. Δείτε τα σημαντικότερα άρθρα από αυτά ενώ εάν δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε στην προσωπική βιβλιοθήκη του προφίλ σας να δημιουργήσετε κατηγορία και να τα προσθέσετε σε αυτήν με ένα κλικ.

 

●●●

   Φορολογικές υποχρεώσεις εβδομάδας.

Μην ξεχάσετε τις υποχρεώσεις που διανύουμε αυτή την εβδομάδα,

15/05/2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου Φ.Π.Α.
15/05/2018 Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών προηγούμενου έτους Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
15/05/2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου Λοιπές Υποχρεώσεις
16/05/2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Απριλίου

●●●

Κλείνω το σημερινό σχόλιο δίνοντας τα χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες που γιόρταζαν χθες.


Δείτε οπωσδήποτε το video και να θυμάστε ότι ένα φιλί, μια αγκαλιά ή ένα λουλούδι είναι αρκετά για να κάνουν ευτυχισμένη την πιο σπουδαία γυναίκα της ζωής μας.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης