Αποτελέσματα live αναζήτησης

On line σεμινάριο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing)

24 Απρίλιος 2018
Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση φακέλου - Συνοπτικός πίνακας


Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 26 Απριλίου, ώρα 17:20.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τους κανόνες τεκμηρίωσης των συναλλαγών με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Κάθε εταιρεία που λειτουργεί με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα μπορεί να ενημερωθεί για την συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Θεματολογία:


1. Έννοια και Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων
- Κατηγορίες συνδεδεμένων
- Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
2. Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
- Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
- Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
- Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών
3. Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση
- Είδη συναλλαγών
4. Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης και Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
5. Πρόστιμα και Κυρώσεις
6. Αλλαγές στα φορολογικά έντυπα (Ε3, Ν)
7. Περί ενδοομιλικών συναλλαγών και μη εκπιπτώμενων δαπανών
8. Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης
- Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
- Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης
9. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
- Παρουσίαση Ενοτήτων
- Ανάλυση και Διευκρινίσεις
10. Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
- Παρουσίαση Παραδοσιακών και Μη Παραδοσιακών Μεθόδων
Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκμηρίωσης
- Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
- Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
- Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»
Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του Συναλλακτικού Κέρδους)
- Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
- Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
- Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο
11. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements)
- Ανάλυση διαδικασίας
- Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις
12. Έκθεση ανά Χώρα (Country by Country Reporting)


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Ντρούκας Κων/νος
Οικονομολόγος - Ειδικός σύμβουλος ενδοομιλικών συναλλαγών

Νιφορόπουλος Κων/νος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven


Δημητρόπουλος Αναστάσιος
Στέλεχος της Grand Value Α.Ε.

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι35,00 ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης