Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΤτΕ βεβαιώνει τη Βουλή για το πιστωτικό σύστημα

6 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις καθώς και ζητήματα εσωτερικής οικονομικής δραστηριότητας, σε μια περίοδο μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, παγκοσμίως, αναμένεται να αναδεικνύονται στην ενδιάμεση έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα υποβληθεί εντός των ημερών στη Βουλή, από το διοικητή κ. Γ. Προβόπουλο.
Η ΤτΕ βεβαιώνει τη Βουλή για το πιστωτικό σύστημα


Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις καθώς και ζητήματα εσωτερικής οικονομικής δραστηριότητας, σε μια περίοδο μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, παγκοσμίως, αναμένεται να αναδεικνύονται στην ενδιάμεση έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα υποβληθεί εντός των ημερών στη Βουλή, από το διοικητή κ. Γ. Προβόπουλο.

Τα επιχειρήματα

Στην έκθεση θα γίνεται εκτενής αναφορά για την κρίση και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία αλλά και στις τράπεζες επαναλαμβάνοντας ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές, ασφαλές και σταθερό αφού:

α. Πάνω από το 90% των χορηγήσεων χρηματοδοτείται από καταθέσεις πελατών και, συνεπώς, η εξάρτηση των τραπεζών μας από τις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές είναι μικρή.

β. Η έκθεση σε προβληματικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι περιορισμένη. Την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες λειτούργησαν σε ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη. Αυτό τους επέτρεψε να εκμεταλλευτούν σημαντικές ευκαιρίες επικερδούς επένδυσης των κεφαλαίων τους σε παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες, χωρίς να εκτεθούν σε αμφίβολης αξίας τοποθετήσεις.

γ. Η κεφαλαιακή βάση είναι ισχυρή, έχοντας μάλιστα ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και από την υψηλή κερδοφορία. Ο λόγος ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται σε λογικά επίπεδα, εμφανώς καλύτερα από τον αντίστοιχο λόγο των τραπεζών που κλυδωνίστηκαν τον τελευταίο καιρό. Θα υπογραμμίζει ότι η τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίζει τη διαρκή σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος και να προστατεύει τους καταθέτες και τους λοιπούς συναλλασσόμενους. Παρά την υγιή κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές απαιτούν από τις τράπεζες πολύ προσεκτικά βήματα και κινήσεις.

Περιορισμένες συνέπειες

Όπως τόνισε πρόσφατα ο κ. Προβόπουλος,η Ελλάδα μέχρι στιγμής ευτύχισε να υποστεί με πολύ μικρότερη ένταση, σε σύγκριση με άλλες χώρες, τους κραδασμούς της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην περιορισμένη έκθεση των εγχώριων τραπεζών σε στοιχεία ενεργητικού, που είτε άμεσα είτε έμμεσα συνδέονται με την αναταραχή.

Εκείνο που έχει επηρεάσει έμμεσα τις ελληνικές τράπεζες είναι η επί μακρόν παραμονή των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς σε επίπεδο αισθητά υψηλότερο από το κεντρικό επιτόκιο αναφοράς. Η αποδοτικότητα κεφαλαίων και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών μας έχουν επηρεαστεί πολύ λιγότερο σε σύγκριση με άλλες τράπεζες διεθνώς.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης