Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης EFRAG

18 Απρίλιος 2018
ΕΛΤΕ: Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης EFRAG
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EFRAG


Αθήνα, 17 Απριλίου 2018

Στις 5 Απριλίου 2018 η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG - TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG - CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση, ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Συναλλαγές που αφορούν σε δανεισμό χρηματιστηριακών αγαθών (Commodity loans and related transactions).

- Σχέδιο Γνωστοποιήσεων - Αρχές Γνωστοποίησης (Disclosures Project - Principles of Disclosure).

- Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (Rate-regulated Activities).

- Λογιστικές Αρχές και Λογιστικές Εκτιμήσεις (Accounting Policies and Accounting Estimates).

- Ερευνητικό έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) για την υπεραξία και την απομείωση (IASB Research project on goodwill and impairment).

Επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία να καθοριστούν επακριβώς τα «όρια» των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις και να αξιολογηθούν τα θέματα των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, τα οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και η ανάγκη να προστεθούν επεξηγηματικά παραδείγματα στις αλλαγές που προτείνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» και διατυπώθηκε προβληματισμός αναφορικά με τη μεθοδολογία που προβλέπει πρόσθετη καταχώριση απομείωσης της υπεραξίας (ΔΛΠ 36).Ο Β ΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Χαράλαμπος Ξένος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης