Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα απόφαση για το φορολογικό πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

18 Απρίλιος 2018
Νέα απόφαση για το φορολογικό πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ.1067/2018 η οποία τροποποιεί την  ΠΟΛ.1124/18.6.2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4449/2017».

Επίσης τροποποιούνται τα Παραρτήματα που αφορούν την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης καθώς και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις των Ελεγκτών για την χορήγηση των πιστοποιητικών φορολογικής συμμόρφωσης

Οι διατάξεις της εγκυκλίου ισχύουν για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης