Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υ.Ο. του Ν.3697/2008 που αναφέρεται στην περαίωση των εκκρεμών φορ. υποθέσεων

2 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Δόθηκε στη δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υ.Ο. του Ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/26' rel='tag laws'>3697/2008</a> που αναφέρεται στην περαίωση των εκκρεμών φορ. υποθέσεων
Εκδόθηκε σήμερα και κοινοποιήθηκε απο το Υ.Ο. η απόφαση ΠΟΛ. 1130/2008 με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004  σχετικά με την περαίωση  εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν  ύστερα από το ν. 3697/2008" .

Με την απόφαση αυτή δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις  στους φορολογούμενους  για τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3697/2008  «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 194 ΑΆ/25.9.2008), στον Ν. 3259/2004 που αφορά την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης