Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Κοινοποίηση εγγράφου σχετικά με τις δηλώσεις κτηματολογίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσ/νίκης

  • Σας αποστέλλουμε το υπΆ αριθμ. 1080104/5441/643/Β0014 έγγραφο της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, υπάγονται στο Φ.Π.Α. 19%.
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 1/10/2008


Κύριε Πρόεδρε,


Σας αποστέλλουμε το υπΆ αριθμ. 1080104/5441/643/Β0014 έγγραφο της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, υπάγονται στο Φ.Π.Α. 19%.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το έγγραφο αυτό σε όλα τα μέλη σας για να λάβουν γνώση.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 ---------------

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμ. Πρωτ. : 1080104/5441/643/Β0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β¶ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο : 210-3645848
Fax : 210-3645413
e-mail : [email protected]ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο

ΣΧΕΤ : Έγγραφο σας με ημερομηνία 21.7.2008


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι εργασίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως συμπλήρωση δηλώσεων και παροχή συμβουλών, υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο συντελεστής που αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι ο κανονικός, 19%.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από το φόρο, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους και συμβολαιογράφους.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ. α.α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Στυλιανή ΚαλοπίταΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης