Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΠ: Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων και διαγραφή φόρου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού

4 Απρίλιος 2018Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων και διαγραφή φόρου εισοδήματος ύψους 12.760 €, κατοίκου εξωτερικού


Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική Επιστήμονας: Πετρούλα Βορριά

Απρίλιος 2018

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε κατά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για την απόρριψη εκκαθάρισης τροποποιητικών δηλώσεων και διαγραφής φόρου εισοδήματος, που προέκυψε από τις αρχικές φορολογικές δηλώσεις του παγκόσμιου εισοδήματός του, που κατατέθηκαν εκ παραδρομής στην Ελλάδα.

Η Απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. (ΠΟΛ.1177/14.7.2014), που ρυθμίζει το θέμα, προβλέπει ότι ο φορολογούμενος που εγκαταστάθηκε μόνιμα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υποχρεούται να υποβάλει χειρόγραφη/ες τροποποιητική/ές φορολογική/ές δήλωση/δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση, όπου θα αναφέρει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε το αίτημα του πολίτη να εκκαθαρίσει τις τροποποιητικές δηλώσεις και να διαγράψει το φόρο εισοδήματος, επειδή υποστήριξε ότι δεν προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις δυνατότητα και διαδικασία διαγραφής φόρου. Επιπλέον, δεν τον ενημέρωσε για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία επίσης απευθύνθηκε ο πολίτης, επισήμανε ότι τα πραγματικά περιστατικά κρίνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βάσει των οδηγιών που έχουν εκδοθεί (ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1177/14.7.2014, ΠΟΛ.1058/18.3.2015), παραπέμποντας εκ νέου το θέμα στην υπηρεσία.

Ο Συνήγορος κάλεσε τη Δ.Ο.Υ. να δεχθεί τις τροποποιητικές δηλώσεις του πολίτη, να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και σε περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού να εκκαθαρίσει τις δηλώσεις και να διαγράψει το φόρο. Παράλληλα, παρότρυνε τον πολίτη να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.

Πράγματι, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προέβη στην αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής και έδωσε εντολή προς τη Δ.Ο.Υ. για την αποδοχή και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και τη διαγραφή του φόρου ύψους 12.760 €, όπως είχε εξαρχής υποδείξει ο Συνήγορος, βάσει της ΠΟΛ.1177/14.7.2014.

Πληροφορίες: 213 1306712, 213 1306670, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης