Αποτελέσματα live αναζήτησης

10 δις ευρώ δηλώθηκαν με την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων (VDI). Τα τελικά αποτελέσματα

3 Απρίλιος 2018
10 δις ευρώ δηλώθηκαν με την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων (VDI). Τα τελικά αποτελέσματα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2017  και στο πλαίσιο του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν. 4446/2016 (πρόγραμμα VDI) που είχε διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, παρελήφθησαν 507.677 δηλώσεις και προέκυψαν φόροι ύψους 795,3 εκ. € (στοιχεία 19/01/2018).

Στον επόμενο πίνακα  που ακολουθεί, αποτυπώνονται αναλυτικά το πλήθος δηλώσεων που παρελήφθησαν, τα δηλωθέντα ποσά και τα ποσά φόρου που προέκυψαν μέχρι 19/01/2018. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 7,2% του πλήθους δηλώσεων VDI αφορά σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει εντολή ελέγχου, το δε συνολικό δηλωθέν ποσό αυτών αντιστοιχεί στο 46,8% του συνολικά δηλωθέντος ποσού. Αντίστοιχα, το σύνολο του κύριου και πρόσθετου φόρου των εν λόγω δηλώσεων, αντιστοιχεί στο 47,5% του συνολικού κύριου και πρόσθετου φόρου.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, το 40,3% των δηλωθέντων ποσών προέρχονται από το εισόδημα και απέφεραν το 59,5% των συνολικών φόρων και προστίμων.

 

Πίνακας 2.3.9: Αποτελέσματα του προγράμματος VDI
  Πλήθος Δηλώσε ων VDI Συνολικό δηλωθέν ποσό με Δήλωση VDI Σύνολο κύριου
& πρόσθετου φόρου Δήλωσης VDI
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 36.522 4.724.625.658 377.440.869
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.755 1.728.826.460 243.376.826
ΦΠΑ 16.040 184.441.088 69.274.863
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.417 767.697.104 14.619.864
ΤΕΛΗ 2.041 926.922.492 23.223.283
ΛΟΙΠΕΣ 3.269 1.116.738.514 26.946.032
ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 471.155 5.361.238.379 417.882.501
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 194.036 2.338.584.167 229.586.337
ΦΠΑ 149.190 198.610.585 56.112.023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42.375 2.026.722.012 37.463.104
ΤΕΛΗ 2.621 541.629.082 18.457.573
ΛΟΙΠΕΣ 82.933 255.692.533 76.263.464
ΣΥΝΟΛΟ 507.677 10.085.864.037 795.323.370

Το καταβληθέν ποσό από τις δηλώσεις VDI ανέρχεται στα 262,23 εκ. €, εκ των οποίων τα 183,04 εκ. € προέρχονται από δηλώσεις για τις οποίες υπάρχει εντολή ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι ότι, τα 231,3 εκ. € καταβλήθηκαν εφάπαξ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης