Εξαίρεση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές έως 300 ευρώ ζητά το ΒΕΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Σεπτέμβριος 2008
Τη συνέχιση και πέρα του 2008, της εξαίρεσης φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ έως 300 ευρώ από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Taxheaven.gr

Εξαίρεση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές έως 300 ευρώ ζητά το ΒΕΑ

Τη συνέχιση και πέρα του 2008, της εξαίρεσης φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ έως 300 ευρώ από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΒΕΑ, «απώτερος σκοπός της πολιτείας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός υγιούς και λογικού φορολογικού περιβάλλοντος το οποίο θα βρίσκεται σε συνάφεια με την επιχειρηματική πραγματικότητα».

Εξάλλου το ΒΕΑ τάσσεται υπέρ των διασταυρώσεων των στοιχείων μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών και υποστηρίζει κάθε σύννομη μέθοδο πρόληψης και εντοπισμού φοροδιαφυγής. Όμως η κατάργηση της εξαίρεσης σύμφωνα με το ΒΕΑ στις πολύ χαμηλές συναλλαγές αυξάνει χωρίς αποτέλεσμα την γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, και σε περίπτωση «παραλείψεων και ανακρίβειας» αξίας ελαχίστων ευρώ που δεν συνιστά συνειδητοποιημένη πρόθεση φοροδιαφυγής απειλεί τους υπόχρεους με βαρύτατες ποινές και πρόστιμα, ενώ τα στοιχεία που ζητούνται παρέχονται και σε άλλες δηλώσεις όπως ΦΠΑ, Ε3 κ.λπ.

www.kathimerini.gr