Ηλεκτρονικό... δίχτυ στις καταθέσεις εξωτερικού

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Σεπτέμβριος 2008
Ηλεκτρονικό... δίχτυ στις καταθέσεις εξωτερικού Taxheaven.gr

Σε πλήρες και ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των Ελλήνων που διατηρούν καταθέσεις στο εξωτερικό προχωρεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής αναφορικά με τους τόκους των καταθέσεων αυτών. Η φοροδιαφυγή αυτή έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Συντελείται, δε, καθώς ο αποταμιευτής/επενδυτής εισπράττει τους τόκους στο εξωτερικό και ταυτόχρονα δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή, χωρίς ωστόσο να εμφανίσει τους τόκους αυτούς στις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Η ηλεκτρονική καταγραφή των αποταμιευτών/επενδυτών είχε ξεκινήσει προ διετίας σε συνεργασία με άλλα 24 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης (μαζί και με 17 συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των χωρών αυτών) καθώς και με 5 τρίτες χώρες και αφορούσε τη δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Ελλήνων οι οποίοι εμφανίζονται να εισπράττουν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από αποδόσεις ομολόγων, από υπεραξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, κ.λπ. από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο όμως της αποτελεσματικότερης διαχείρισης αυτής της τράπεζας πληροφοριών, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Α. Μπέζας ανέθεσε την επεξεργασία των στοιχείων αυτών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου (ΓΓΠΣ) στην οποία και θα αποστέλλονται τα στοιχεία όλων όσοι δικαιούνται τόκους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Ειδικότερα δε, τα στοιχεία αυτά θα αφορούν πλέον και το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας καθώς και αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα επιχειρεί να εντοπίσει τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων και κατΆ επέκταση των καταθέσεων που διατηρούνται στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι η συμφωνία η οποία έχει συναφθεί σχετικά, βασίζεται στην Kοινοτική Oδηγία 2003/48/ΕΚ και αποσκοπεί στη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις στο κράτος της κατοικίας του δικαιούχου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Eλληνας ο οποίος εισπράττει τόκους στο εξωτερικό θα μπορεί να φορολογείται στην Ελλάδα κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, όπως και ο κάτοικος άλλης χώρας που εισπράττει τόκους στην Ελλάδα θα φορολογείται στη χώρα του. Σημειώνεται δε, εν προκειμένω, ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω Kοινοτικής Oδηγίας ισχύουν με τον νόμο 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) και τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας και της φορολογίας τόκων. Στα κράτη τα οποία εφαρμόζουν το σύστημα της παρακράτησης φόρου στην πηγή, το ποσοστό αυτό φθάνει στο 15% από 1.7.2005 έως 30.6.2008, 20% από 1.7.2008 έως 30.6.2011 και 35% από 1ης Ιουλίου 2011. Σημειώνεται ότι αν ο φόρος που παρακρατείται στην αλλοδαπή είναι μεγαλύτερος εκείνου που προβλέπεται στην Ελλάδα (με συντελεστή 10% φορολογούνται σήμερα οι τόκοι καταθέσεων) τότε επιστρέφεται η διαφορά στον καταθέτη.

Εξάλλου, οι τράπεζες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης, όπου οι κάτοικοι Ελλάδας διατηρούν καταθέσεις και καταθετικά προϊόντα, αποδίδουν κάθε χρόνο το 75% των εσόδων από τον παρακρατούμενο φόρο στην Ελλάδα και κρατούν το 25%. Ο δικαιούχος των τόκων που εισπράττει το εισόδημα στην αλλοδαπή μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή, οπότε και υποβάλλει στην εφορία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία δηλώνει ότι "τα εισπραττόμενα εισοδήματα της αλλοδαπής θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φορολογική δήλωση".

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών έχουν συμπεριληφθεί και τα κράτη: Νήσοι Γκέρνζι, Μαν και Τζέρσεϊ, Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπια των Κάτω Χωρών, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, Μοντσερά, Ανγκουίλα, Νήσοι Τουρκ και Κάικος, καθώς και Νήσοι Καϊμάν.

Πηγή :Εξπρές