Live Search Results

Προτάσεις και καταγγελία της Αυθόρμητης Ομάδας Οικονομολόγων Αθήνας για το σκοπό και τις συνέπειες από την εφαρμογή του Ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»Αυθόρμητη Ομάδα Οικονομολόγων Αθήνας
DSC Econ. Athens


[email protected]

Αθήνα 26/3/2018

Προς
Υπ. Οικον. Ανάπτ.: Ιωάννη Δραγασάκη Αρ.Πρωτ.:1490/26-03-2018
Υπ. Οικονομικών: Ευκλείδη Τσακαλώτο Αρ.Πρωτ.:0002567/26-03-2018
Υπ. Ε.Κ.Α.Κ.Α : Εφη Αχτσιόγλου Αρ.Πρωτ.:18289/1120/26-03-2018
Δοικ. ΚτΕ: Γ. Στουρνάρα Αρ.Πρωτ.
Γ.Γ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ: Φώτη Κουρμούση Αρ.Πρωτ.:

Προτάσεις και Καταγγελία της Αυθόρμητης Ομάδας Οικονομολόγων Αθήνας για το σκοπό, και τις συνέπειες από την εφαρμογή του Ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Κυρίες/οι

Όπως γνωρίζετε ο Ν.4469/2017 έχει αποτύχει ως προς την εφαρμογή του, αλλά και ως προς την σχεδίασή του για τον δήθεν σκοπό που υπηρετούσε, αυτόν της ρύθμισης των οφειλών του ιδιωτικού τομέα, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, και της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε πλέον των δέκα πέντε χιλιάδων αιτήσεων (15.000) έχουν ολοκληρωθεί μόνο οι δέκα έξι (16), σχετική αναφορά του Γ.Γ της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ κ. Κουρμούση σε παρουσίαση - προώθηση του Ν.4469/2017 της 18ης Φεβρουαρίου 2018 και των απαξιωτικών σχολίων του για την Ελληνική συνήθεια των υπερβολικών ρυθμίσεων οφειλών.

Πριν απαντήσουμε στο εύλογο ερώτημα για πιο λόγο επιμένετε στην συνέχιση μιας κατά κοινή ομολογία αποτυχημένης ρύθμισης, με την ταυτόχρονη καταγγελία για τις πραγματικές σας προθέσεις και το μέγεθος των ευθυνών σας από τις συνέπειες που υφίστανται και θα υποστούν σε βάθος χρόνου οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εν λόγω δήθεν ρύθμιση οφειλών, αλλά και της δυσανάλογης ως προς το αποτέλεσμα, δημοσίας δαπάνης, με την οποία επιβαρύνετε τους φορολογούμενους, σας προτρέπουμε να υλοποιήσετε τα παρακάτω αιτήματα μας, για την εφαρμογή των Ν.4469/2017, Ν.4321/2015, Ν.4152 /2013, αιτήματα, που ως πραγματικό σκοπό έχουν τη ρύθμιση των οφειλών του ιδιωτικού τομέα με γνώμονα την βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων και την επανεκκίνηση της οικονομίας και όχι τη μεθοδευμένη δωρεάν εκποίηση, ή διάλυση των επιχειρήσεων, τον περιορισμό της επιχειρηματικότητας , την υφαρπαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων, και την υποθήκευση του μελλοντικού (σε βάθος δεκαετίας) παραγόμενου πλούτου της ιδιωτικής προσπάθειας στη χώρα .

Ν.4469/2017 Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

I. Πρόταση αναδιάρθρωσης - ρύθμισης οφειλών που βασίζεται σε μελέτη βιωσιμότητας, να είναι δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές ως προς το βιώσιμο ποσοτικό μέγεθος, της ρυθμιζόμενης οφειλής. Στη περίπτωση αποκλίσεων πλέον του 20% με υφιστάμενη μελέτη βιωσιμότητας των πιστωτών, να διορίζεται πιστοποιημένος πραγματογνώμονας (σχετικό μητρώο Ο.Ε.Ε) ή να υποβάλλονται σε αντίστοιχη επιτροπή λύσης διαφορών του Ο.Ε.Ε για τελική κρίση.
Άρση, δηλαδή του αυθαίρετου δικαιώματος των πιστωτών, αφορά περισσότερο, ΧΠΙ – κερδοσκοπικά κεφάλαια – μηχανισμούς διαφθοράς και διαπλοκής εντός της Δημόσιας Διοίκησης, της μη αποδοχής υποβληθείσας πρότασης βάσει των διατάξεων του Ν.4469/2017, (συνήθως λόγω αδυναμίας των πιστωτών βάσιμης ή νόμιμης αιτιολόγησης για τη μη αποδοχή διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής).
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ίδια πρόσωπα (εκπρόσωποι ή στελέχη πιστωτών) και οι εδραιωμένοι μηχανισμοί εντός της Δ.Δ και του ΧΠΣ αποδέχονται πολλαπλάσια ποσοστά διαγραφής βασικής οφειλής για την ίδια περίπτωση οφειλέτη, όταν αυτή πρόκειται να εκχωρηθεί σε εξωθεσμικά και αμφιβόλου σκοπιμότητας για την Εθνική Οικονομία, κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Ο παραπάνω όρος είναι κομβικής σημασίας για την εφαρμογή του Ν.4469/2017 ως προς την επίτευξη του στόχου που αναφέρει ο τίτλος του και λειτουργεί αποτρεπτικά για επίτευξη των σκοπών για τους οποίους σας καταγγέλλουμε.

II. Ως ρευστοποιήσιμη αξία της ακίνητης περιουσίας οφειλετών – συνοφειλετών – εγγυητών, όταν η πρόταση δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκτιμητή ακινήτων, να προσδιορίζεται το 70% της αντίστοιχης του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ .
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ΧΠΙ εκτός των καταβολών των οφειλετών έχουν λάβει από την πολιτεία (ξεκινώντας από το Ν.3723/2008 Αλογοσκούφη, έως σήμερα ), στο ακέραιο και πλέον, το σύνολο της βασικής οφειλής των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που με προσωπική ευθύνη των στελεχών τους και των θεσμικών ελεγκτικών οργάνων της πολιτείας, ΤτΕ, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, .., απαξίωσαν. Ποσοτικό μέγεθος όμως το οποίο επιβαρύνθηκαν στο πολλαπλάσιο και αποπληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις μέσω υπερ-φορολόγησης, συρρίκνωσης της οικονομίας, μείωσης των μισθών, ενώ η βασική οφειλή διπλασιάστηκε με εικονικές και αδιαφανείς διαδικασίες.

III. Ανεξάρτητα του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης της αίτησης του Ν.4469/2017 το ποσό της αξίας των οφειλών που προσδιορίζεται από την μελέτη βιωσιμότητας και αίτηση αναδιάρθρωσης – ρύθμισης οφειλών να παραμένει ως το μέγιστο όριο των συλλογικών απαιτήσεων, μη εξαρτώμενο από την επιτυχή υλοποίηση ή όχι της ρύθμισης.
Δηλαδή η μη υλοποίηση των όρων της ρύθμισης δεν αναβιώνει την αρχική απαίτηση αλλά επιβαρύνει τη νέα προσδιορισθείσα βιώσιμη οφειλή ( μέρος ενός New Deal) με νόμιμες προσαυξήσεις και διοικητικές κυρώσεις.
Πόσες φορές χρειάζεται να αναφερθεί ( πρόσφατες δηλώσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ) ότι δεν έχει νόημα να επιβαρύνεις οφειλές με υπερβολικές προσαυξήσεις ή να βεβαιώνεις υπέρογκα πρόστιμα όταν δεν μπορείς να τα εισπράξεις, περιορίζοντας έτσι και την πιθανότητα είσπραξης της κύριας οφειλής.
Η έννοια κύρια ή βασική οφειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται, και συνήθως είναι, ως εικονικό και μη πραγματικό μέγεθος ( θα ακολουθήσει σχετική περιγραφή αδιαφανών τακτικών – δημιουργικής λογιστικής - χρηματοοικονομικών – νομικών και άλλων υπερβάσεων των ΧΠΙ , όπως και η στρεβλή σύνταξη - εφαρμογή φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε περιβάλλον υψηλής διαφθοράς, για την δημιουργία συνθηκών δημόσιου υπέρ δανεισμού.
Εκτός εάν η παραπάνω τακτική αποτελεί πολιτική σας επιλογή, δηλαδή η μεθόδευση για την δημιουργία πλασματικής εικόνας απαιτήσεων και αντίστοιχου δημόσιου δανεισμού για την οποία και σας καταγγέλλουμε , γνωρίζοντας σε δημοσιονομικό επίπεδο τα αποτελέσματά αυτής της πρακτικής.

IV. Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης στη περίπτωση που η υποβληθείσα δεν συνοδευόταν από μελέτη βιωσιμότητας.

V. Νομοθετική ρύθμιση όπου θα περιορίζεται το περιθώριο του μεικτού κέρδους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή των κερδοσκοπικών κεφαλαίων από την αγορά και πώληση σε τρίτα και μη συνδεδεμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ή προϊόντων τιτλοποίησης αυτών στο 10% με μονομερές δικαίωμα πρώτης 1ης επιλογής, και αναγκαστικής μεταβίβασης των εμπράγματων εξασφαλίσεων στον οφειλέτη – συνοφειλέτη - εγγυητή της αρχικής οφειλής . Στη δε περίπτωση πλειστηριασμού των εμπράγματων εξασφαλίσεων ο συντελεστής φορολόγησης του αρ.41 του Ν.4172/2013 να διαμορφώνεται σε ποσοστό 100% επί της υπεραξίας με ταυτόχρονη απαγόρευση συμμετοχής ή αγοράς από τον επισπεύδοντα, ΧΠΙ ή χρηματοδοτικό οργανισμό και των συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών ή αλλοδαπών οντοτήτων.

VI. Καθημερινή ηλεκτρονική πληροφόρηση με ευθύνη της ΚτΕ ανά ΧΠΙ – χρηματοδοτικό ίδρυμα ή οργανισμό για τις αγορές - πωλήσεις ανά τύπο προϊόντος - λογαριασμό - τιμή πώλησης – ποσοστό έκπτωσης, στοιχεία αγοραστή, των πωληθέντων από τα ΧΠΙ τιτλοποιημένων ή όχι χορηγήσεων, για την ενημέρωση των δανειοληπτών και των αποταμιευτών.
Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εκχωρηθεί σε κερδοσκοπικά κεφάλαια, δάνεια μαζί με τις εγγυήσεις τους που η έκπτωση – κούρεμα ανέρχεται:
- στη καταναλωτική πίστη πλέον του 90%
- στην επιχειρηματική πλέον του 80% και
- στη στεγαστική πλέον του 70%
Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε και να, μην ξεχνάμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα στελέχη τους διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται την διαγενεακή Εθνική Αποταμίευση που για οποιαδήποτε απαξίωσή της έχουν προσωπική ευθύνη, έκαστος εξ΄ αυτών συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων στελεχών γραμμής.

Θέτοντας ταυτόχρονα ερώτημα σε (Υ.Ο – Υ.Ο.Α . - ΚτΕ) προς άμεση απάντηση, εάν ισχύουν, και σε ποιο βαθμό οι ως άνω ανεπίσημες πληροφορίες ως προς τα ποσοστά έκπτωσης- κουρέματος των οφειλών που έχουν προσφέρει τα ΧΠΙ στα κερδοσκοπικά κεφάλαια μεταβιβάζοντας και τις εμπράγματες εγγυήσεις αυτών των οφειλών.

Ν. 4015/2015

I. Επανενεργοποίηση του Ν. 4015/2015 με επιβάρυνση μόνο των νόμιμων προσαυξήσεων επί της μη εξυπηρετούμενης οφειλής χωρίς περιορισμό απώλειας της ρύθμισης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής μηνιαίας δόσης ή όποιο άλλο ευφάνταστο μέτρο έχει ψηφισθεί για την ακύρωση των ωφελημάτων της πιο επιτυχημένης ρύθμισης οφειλών των τελευταίων ετών και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων.

II. Καθολική εφαρμογή της αρχής μη αναβίωσης οφειλής όπου υφίσταται μελέτη βιωσιμότητας, ή έχει ρυθμισθεί, ή διαγραφεί προσωρινά υπ’ όρους, ως μη εισπράξιμη, ή μη βιώσιμη.
Δηλαδή αναβίωση των όρων της ρύθμισης του Ν.4015/2015 (έκπτωση μέρους των προσαυξήσεων) ως προς το ύψος της ρυθμισμένης οφειλής με μόνη απώλεια τα διοικητικά πλεονεκτήματα της ρύθμισης (π.χ φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική κάλυψη και αυτό υπό όρους προσωποποιημένης αντιμετώπισης φορολογούμενου – ασφαλισμένου).
Η επίπτωση στα δημόσια έσοδα και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης εκτιμούμε ότι θα είναι άμεση και μηδενικού κόστους εφαρμογής για την Δημόσια Διοίκηση.

Ν. 4152/2013

I. Επέκταση της χρονικής διάρκειας ρύθμισης στους σαράντα οκτώ (48) μήνες με κριτήρια προσωποποιημένης αντιμετώπισης φορολογούμενου.

II. Μη απώλεια της ρύθμισης για οιονδήποτε λόγο, π.χ εκπρόθεσμη καταβολή δόσης, με μόνη συνέπεια την απώλεια των διοικητικών πλεονεκτημάτων για καθυστέρηση πλέον των δύο (2) μηνών.

III. Καθορισμό της νόμιμης προσαύξησης μονοψήφιου ποσοστού για την εκπρόθεσμη καταβολή δόσης, απαλείφοντας το επονείδιστο 180% επιτόκιο προσαύξησης, στίγμα και αναφορά της δήθεν αριστερής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Καταγγέλλουμε την πρώην και νυν πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι ο σκοπός του Ν.4469/2017:

→ δεν είναι η βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων και η επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά,
→ η εκχώρηση λεπτομερούς και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμης καταγραφής άνευ ανταλλάγματος και με δαπάνες των φορολογούμενων σε εξω-θεσμικά οικονομικά κέντρα και κερδοσκοπικά κεφάλαια , της:
- συνολικής περιουσιακής κατάστασης (κινητής – ακίνητης) των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως και της,
- εν δυνάμει οικονομικής παραγωγικής δυνατότητας των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων σε βάθος δεκαετίας για την με συνοπτικές διαδικασίες:
→ υφαρπαγή της πρώτης και
→ υποθήκευσης - εκποίησης της δεύτερης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
→ την «λεόντεια» δυνατότητα που μονομερώς έχει εκχωρηθεί στους πιστωτές της μη αποδοχής πρότασης οφειλέτη, χωρίς αιτιολόγηση ή συνέπειες από αυτή τους, την ενέργεια, ακόμα, και εάν υφίσταται πλήρη και τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας, πρόταση ρύθμισης με τεκμηριωμένη τεχνική ανάλυση μηνιαίων - ετήσιων καταβολών και επιχειρηματικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας της οντότητας.
→ την αποποίηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων φορολογικών αρ.22 Ν.1599/1986, τραπεζικών αρ.1 Ν.Δ 1059/1971 και κατ’ επέκταση των οικονομικών, οικογενειακών, με μοναδική επιλογή στο πρώτο και κυρίαρχο από τα επτά συνολικά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης της εφαρμογής στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
- Αξιοσημείωτη συνέπεια της παραπάνω επιλογής είναι η αποστολή από την ΑΑΔΕ για τα προηγούμενα πέντε (5) έτη, αναλυτικά και ανά Κωδικό!! Φορολογικού εντύπου , το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης (Ε9), των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) και των συνοδευτικών φορολογικών εντύπων των οφειλετών – συνοφειλετών - εγγυητών, αντίστοιχα ο ΕΦΚΑ αναρτά προς χρήση των πιστωτών αναλυτικά ανά βεβαίωση το σύνολο των οφειλών των παραπάνω.
- Εδώ υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας επί χρόνια κατέθετε αιτήματα στο Υ.Ο να δημοσιεύονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα από την υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, αιτήματα που προκλητικά αγνοούσε η πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπ.Οικ. ενώ τώρα οι ίδιοι μηχανισμοί εκχωρούν πολύ μεγάλο όγκο αυτών των στοιχείων με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και ανάλυση ως προς την δυνατότητα μηχανογραφικής τους επεξεργασίας, σε εξω - θεσμικά κέντρα λήψης οικονομικών – πολιτικών αποφάσεων και κερδοσκοπικούς οργανισμούς αμφιβόλων προθέσεων και σκοπιμοτήτων ως προς την χρήση αυτών των δεδομένων.
→ την αναβίωση της αρχικής οφειλής στην περίπτωση καθυστέρησης τριών (3) δόσεων §2 αρ.14:
- εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα για το ότι οι συντάκτες του Ν.4469/2017, δεν επιθυμούν την ρύθμιση των οφειλών και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά την επιβολή αποικιοκρατικών οικονομικών τακτικών.
- πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσες καταβολές – πληρωμές δόσεων και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και εάν γίνουν, αυτές θα μηδενισθούν από την αναδρομική αναβίωση της οφειλής.
→ την υπέρβαση της νομοθετικής αρμοδιότητας του ΓΓ της ΕΓΔΙΧ όπου με υπ’αρ. πρωτ.:86252/2.8.2017 απόφασή, και ειδικότερα με την §Β του αρ. 4:
«Σε περίπτωση που ο Συντονιστής επιδιώξει αμοιβή άλλη από την αναφερόμενη στο άρθρο 10 του Ν. 4469/2017, οφείλει σε κάθε περίπτωση να παράσχει στο μέρος που προκάλεσε την αίτηση υπαγωγής στο νόμο αυτό, πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής του, αμέσως μόλις αποδεχθεί τον διορισμό του και οπωσδήποτε πριν τον έλεγχο πληρότητας. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ τους….».
που έρχεται σε αντίθεση με την §2 του άρθρου 10 του Ν.4469/2017 όπου ρητά αναφέρεται:
«2. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν διαφορετικά, τα ποσά της παρ. 1 ...» και με πλήρη ασυμφωνία στην απάντηση 1.3.1 του εγχειριδίου «Συχνές ερωτήσεις» της ΕΓΔΙΧ:
«Μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη αμοιβή μόνο κατόπιν συμφωνίας οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών (όχι μεταξύ του βαρυνόμενου μέρους και του συντονιστή).»
Δημιουργώντας συνθήκες διαφθοράς και διαπλοκής για μία ελάχιστη μειονότητα συντονιστών που ανεπιβεβαίωτες φήμες θέλουν να επικαλέσθηκαν την παραπάνω απόφαση του ΓΓ (σε περίπτωση ορθότητας των ανεπιβεβαίωτων φημών ο ΓΓ φέρει την ηθική και όποια αστική ευθύνη προκύψει αυτής της πιθανής υπέρβασης).

Ολοκληρώνοντας την επιστολή μας παρακαλούμε τους συναδέλφους και τους εκπαιδευτές των σεμιναρίων εφαρμογής του Ν.4469/2017, εάν επιθυμούν, να ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους για τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν από:
→ την άρση της προστασίας του φορολογικού αρ.22 Ν. 1599/1986 και τραπεζικού τους απορρήτου αρ.1 Ν.Δ 1059/1971.
→ την άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που περιλαμβάνει η αίτηση και τις συνέπειες της αξιοποίησης αυτών των στοιχείων εάν η αίτηση απορριφθεί.
→ την υποβολή των επί μέρους δικαιολογητικών π.χ
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
- πίνακας συνδεδεμένων προσώπων (βάσει του Ν.4132/2013 ή όχι;;)
- Έγγραφο τεκμηρίωσης διαδοχής επιχειρήσεων.
→ την αναβίωση του συνόλου της αρχικής οφειλής τοκοφόρας; σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής πλέον των 90 ημερών.

Καλούμε όσους συμφωνούν με την ορθότητα των προτάσεων και της καταγγελίας μας, να τις υποστηρίξουν με όποιο τρόπο και όπως αυτοί θεωρούν ορθό.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories