Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΦΕΕ Ν. Μεσσηνίας: Αιτήματα σχετικά με το νέο Ε3 και τις βεβαιώσεις αποδοχώνΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
[email protected]

Καλαμάτα, 23/03/2018

ΠΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΉ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΉΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΣΌΔΩΝ
κο. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κα. ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ,
2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κο Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
3) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
4) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
5) Ο.Ε.Ε.
6) 11ο  Π.Τ. Ν.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ Ο.Ε.Ε.
7) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
    
Στις 14-03-2018 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1044/2018  με θέμα: “Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.”

Όπως ορίζεται από το άρθρο 1, η συμπλήρωση και υπογραφή του νέου εντύπου Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα. Για τους λόγους ότι:
• απαιτούνται σύνθετα επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις να συμπληρωθούν στο νέο έντυπο Ε3, που δεν υπάρχει ο επαρκής χρόνος αναζήτησής τους,
• η τήρηση των βιβλίων όπως ίσχυε, δεν βοηθούν την συμπλήρωση του πίνακα με τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων στο νέο έντυπο Ε3, καλούμε την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την εφαρμογή της ΠΟΛ.1044/2018 για το φορολογικό έτος 2017 και ως ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας προτείνουμε να εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2018.
        
Στις 14-03-2018 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1045/2018 με θέμα:
“Την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα”, όπου στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι:
“Για το φορολογικό έτος 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018.”

Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών μας υποχρεώσεων για να μην μπαίνουμε μόνιμα στη ψυχοφθόρα διαδικασία αναμονής παρατάσεων, αλλά και για τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής μιας τόσο σημαντικής λογιστικής εργασίας.

Με εκτίμηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης