Κατάταξη οντοτήτων με βάση το μέσο όρο προσωπικού | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάταξη οντοτήτων με βάση το μέσο όρο προσωπικού

22 Μάρτιος 2018 -- ΣχόλιαΣε ερώτημα σχετικά με τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες απάντησε η ΕΛΤΕ.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, το θέμα ρυθμίζεται ρητά από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), στην οποία αναφέρεται ότι:
«Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού {περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύφος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα
».

Υπέρβαση του ορίου υπάρχει όταν οι απασχολούμενοι είναι περισσότεροι των 10.

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη των Ε.Λ.Π. («δεν υπερβαίνει») είναι διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ).

Δείτε όλο το έγγραφο 1898 ΕΞ 28.9.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone