Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάταξη οντοτήτων με βάση το μέσο όρο προσωπικού

Κατάταξη οντοτήτων με βάση το μέσο όρο προσωπικού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣε ερώτημα σχετικά με τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες απάντησε η ΕΛΤΕ.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, το θέμα ρυθμίζεται ρητά από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), στην οποία αναφέρεται ότι:
«Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού {περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύφος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα
».

Υπέρβαση του ορίου υπάρχει όταν οι απασχολούμενοι είναι περισσότεροι των 10.

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη των Ε.Λ.Π. («δεν υπερβαίνει») είναι διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ).

Δείτε όλο το έγγραφο 1898 ΕΞ 28.9.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης