Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολόγηση ψηφιακής οικονομίας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ

Φορολόγηση ψηφιακής οικονομίας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες φορολογούνται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο. Με τα μέτρα αυτά θα βρεθεί η ΕΕ στην παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα του σχεδιασμού φορολογικών νομοθεσιών προσαρμοσμένων στη σύγχρονη οικονομία και στην ψηφιακή εποχή.

Η πρόσφατη επέκταση των ψηφιακών επιχειρήσεων, όπως οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, οι συνεργατικές πλατφόρμες και οι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου, συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Ωστόσο, οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες δεν σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, εικονικού τύπου ή με ελάχιστη ή μηδενική φυσική παρουσία. Η αλλαγή υπήρξε ριζική: 9 από τις 20 κορυφαίες παγκοσμίως επιχειρήσεις βάσει κεφαλαιοποίησης είναι πλέον ψηφιακής μορφής, σε σύγκριση με 1 από τις 20 πριν από δέκα χρόνια. Η πρόκληση συνίσταται στο να αξιοποιηθεί στο έπακρο η τάση αυτή και να εξασφαλιστεί, παράλληλα, ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις καταβάλλουν επίσης το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα των κρατών μελών: οι ψηφιακές επιχειρήσεις υπόκεινται επί του παρόντος σε μέσο πραγματικό συντελεστή φόρου ίσο προς το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή της παραδοσιακής οικονομίας στην ΕΕ.

Οι σημερινές προτάσεις υποβάλλονται τη στιγμή που τα κράτη μέλη αναζητούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις που να εξασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών εσόδων από τις διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως ζητήθηκε επειγόντως από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2017. Τα κέρδη που αποφέρουν οι προσοδοφόρες δραστηριότητες, όπως η πώληση δεδομένων και περιεχομένου που παράγονται από τους χρήστες, δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη αρχίζουν τώρα να αναζητούν γρήγορες και μονομερείς λύσεις για τη φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων, γεγονός που δημιουργεί ένα νομικό ναρκοπέδιο και φορολογική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Μια συντονισμένη προσέγγιση αποτελεί τον μόνο τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή οικονομία φορολογείται με δίκαιο, φιλικό προς την ανάπτυξη και βιώσιμο τρόπο.

Ο δύο χωριστές νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει σήμερα η Επιτροπή θα οδηγήσουν στη δικαιότερη φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην ΕΕ:

  • Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ώστε τα κέρδη να καταγράφονται και να φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω ψηφιακών διαύλων. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την προτιμώμενη μακροπρόθεσμη λύση της Επιτροπής.
  • Η δεύτερη πρόταση ανταποκρίνεται στα αιτήματα διαφόρων κρατών μελών για προσωρινό φόρο, που να καλύπτει τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος διαφεύγουν εντελώς τη φορολόγηση στην ΕΕ.

Η δέσμη αυτή ορίζει μια συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ για ένα σύστημα φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, το οποίο θα υποστηρίζει την ψηφιακή ενιαία αγορά και θα τροφοδοτήσει τις διεθνείς συζητήσεις για την επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιοποίηση προσφέρει αμέτρητα οφέλη και ευκαιρίες. Παράλληλα, όμως, απαιτεί προσαρμογές στους παραδοσιακούς κανόνες και συστήματά μας. Θα προτιμούσαμε κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το ύψος των κερδών που επί του παρόντος δεν φορολογούνται. Πρέπει να προσαρμόσουμε επειγόντως τους φορολογικούς μας κανόνες στον 21ο αιώνα, με την εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης και μελλοντικά βιώσιμης λύσης.»

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, πρόσθεσε τα εξής: «Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη και η Ευρώπη αποτελεί τεράστια πηγή εσόδων για τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτή η αμοιβαίως επωφελής κατάσταση εγείρει ανησυχίες από νομική και φορολογική άποψη. Οι κανόνες μας, που θεσπίστηκαν την προ διαδικτύου εποχή, δεν παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να φορολογούν τις ψηφιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη όταν έχουν ελάχιστη ή μηδενική φυσική παρουσία. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει μια ολοένα μεγαλύτερη μαύρη τρύπα για τα κράτη μέλη, διότι διαβρώνεται η φορολογική βάση. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε ένα νέο νομικό πρότυπο, καθώς και έναν προσωρινό φόρο για τις ψηφιακές δραστηριότητες.»

Πρόταση αριθ. 1: κοινή μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τη φορολόγηση των εταιρειών στον τομέα των ψηφιακών δραστηριοτήτων

Η πρόταση αυτή θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, ακόμη και αν η επιχείρηση δεν έχει φυσική παρουσία εκεί. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι διαδικτυακές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στα δημόσια οικονομικά στο ίδιο επίπεδο με τις συμβατικού τύπου επιχειρήσεις με φυσική παρουσία.

Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα «ψηφιακή παρουσία» ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος αν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- υπερβαίνει το κατώτατο όριο ετησίων εσόδων ύψους 7 εκατ. ευρώ σε ένα κράτος μέλος

- έχει περισσότερους από 100 000 χρήστες σε ένα κράτος μέλος σε ένα φορολογικό έτος

- δημιουργούνται πάνω από 3 000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ της εταιρείας και των επιχειρηματιών χρηστών σε ένα φορολογικό έτος.

Οι νέοι κανόνες θα αλλάξουν επίσης τον τρόπο κατανομής των κερδών στα κράτη μέλη, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία διαδικτυακά: για παράδειγμα, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή της κατανάλωσης.

Τέλος, το νέο σύστημα εξασφαλίζει την ύπαρξη πραγματικής σύνδεσης μεταξύ του τόπου όπου δημιουργούνται τα κέρδη και του τόπου φορολόγησής τους. Το μέτρο θα μπορούσε εν τέλει να ενσωματωθεί στο πεδίο εφαρμογής της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) —πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία έχει ήδη υποβληθεί για την κατανομή των κερδών των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τόπο δημιουργίας της αξίας.

Πρόταση αριθ. 2: προσωρινός φόρος επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες

Αυτός ο προσωρινός φόρος διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε πραγματική φορολόγηση θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα έσοδα για τα κράτη μέλη. Ο φόρος αυτός θα συμβάλει επίσης στο να αποφευχθεί η λήψη μονομερών μέτρων για τη φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συνονθύλευμα εθνικών κανόνων, το οποίο θα ήταν επιζήμιο για την ενιαία αγορά μας.

Σε αντίθεση με την κοινή μεταρρύθμιση των υποκείμενων κανόνων φορολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, ο έμμεσος αυτός φόρος θα εφαρμόζεται στα έσοδα που παράγονται από ορισμένες ψηφιακές δραστηριότητες που εκφεύγουν εντελώς του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου. Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί μόνον ως προσωρινό μέτρο, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με ενσωματωμένους μηχανισμούς για τη μείωση του ενδεχομένου διπλής φορολόγησης.

Ο φόρος θα εφαρμόζεται στα έσοδα που δημιουργούνται από δραστηριότητες στις οποίες οι χρήστες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αξίας και οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν από τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες, όπως τα έσοδα που:

- δημιουργούνται από την πώληση διαδικτυακού διαφημιστικού χώρου

- δημιουργούνται από ψηφιακές δραστηριότητες διαμεσολάβησης που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες και μπορούν να διευκολύνουν τη μεταξύ τους πώληση αγαθών και υπηρεσιών

- δημιουργούνται από την πώληση δεδομένων που παράγονται από πληροφορίες παρεχόμενες από τους χρήστες.

Τα κράτη μέλη θα εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα εκεί όπου βρίσκονται οι χρήστες και ο φόρος θα επιβάλλεται μόνον στις επιχειρήσεις με συνολικά ετήσια έσοδα ύψους 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μη επιβάρυνση των μικρότερων νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να παραχθούν έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως για τα κράτη μέλη εάν εφαρμοστεί ο φόρος με συντελεστή 3 %.

Επόμενα βήματα

Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο για έκδοση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει επίσης να συμβάλλει ενεργά στις διεθνείς συζητήσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της G20 και του ΟΟΣΑ και να ασκεί πίεση για την εξεύρεση φιλόδοξων διεθνών λύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας

Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας

Ενημερωτικό δελτίο για τις σημερινές προτάσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Πρέπει να φορολογούνται οι ψηφιακές δραστηριότητες;Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ για την ενιαία ψηφιακή αγορά

Κάθε μέρα, γράφονται 20 δις μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 150 εκατομμύρια θέσεις κοινωνικών μέσων και 650 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αναζητήσεις πραγματοποιούνται στην ΕΕ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πόσο το Διαδίκτυο έχει μεταμορφώσει τη ζωή μας. Ωστόσο, τα πάντα δεν έχουν διατηρήσει το ρυθμό: οι παγκόσμιοι κανόνες περί εταιρικών φόρων είναι πάνω από εκατό χρόνια και δεν συμβαδίζουν με την έκρηξη της ψηφιακής οικονομίας. Σχεδιάστηκαν για επιχειρήσεις "τούβλου και κονιάματος", πράγμα που σημαίνει ότι μια εταιρεία θα πρέπει να είναι φυσικά παρούσα σε μια χώρα που θα φορολογείται εκεί. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημιουργούν αξία σε απευθείας σύνδεση αυξάνονται τώρα πολύ πιο γρήγορα από ό, τι η οικονομία γενικά, αλλά οι σημερινοί κανόνες δεν μπορούν να φορολογήσουν αποτελεσματικά τα κέρδη που παράγονται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα των καταναλωτών.

Η ΕΕ έχει αγκαλιάσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει και μια σημαντική δημοσιονομική στρέβλωση: ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές εταιρείες - όπως εταιρείες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, συνεργατικές πλατφόρμες και παρόχους περιεχομένου σε απευθείας σύνδεση - είναι περίπου το μισό από τις παραδοσιακές εταιρείες - και συχνά πολύ λιγότερο. με πραγματικό φορολογικό συντελεστή μόνο 9,5%, έναντι 23,2% για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε αυξημένες πολιτικές πιέσεις για να εξασφαλίσουν ότι όλες οι επιχειρήσεις - τόσο ψηφιακές όσο και παραδοσιακές - πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους στον φόρο. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών, εάν τα κέρδη που πραγματοποιούν οι ψηφιακές εταιρείες δεν μπορούν να φορολογηθούν. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ ζήτησαν μια κοινή λύση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής φορολογίας, μια έκκληση που απηύθυναν οι ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης γρήγορες και φιλόδοξες ενέργειες για την ψηφιακή φορολογία.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ καλούν επίσης τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της δικαιοσύνης των φορολογικών συστημάτων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των πολιτών επιθυμούν δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Σε πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι οι ισχύοντες διεθνείς φορολογικοί κανόνες επιτρέπουν σε εταιρείες με ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα να επωφελούνται από ορισμένα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα και να μειώσουν τις φορολογικές τους εισφορές. Περίπου το 82% πιστεύει ότι κάτι πρέπει να γίνει.

Η φορολογία της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί βασικό μέρος της ατζέντας της Επιτροπής για δίκαιη φορολογία με τον Πρόεδρο κ. Juncker να σημειώνει την ανάγκη οι ψηφιακές εταιρείες να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιο των φόρων στην ομιλία του για το κράτος της 2017. Στην ανακοίνωσή της τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εξετάσει τις επιλογές για την ψηφιακή φορολογία με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ.(Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής που βασίζονται στο InternetLiveStats.com)

Η σημερινή δέσμη συμπληρώνει το εκτεταμένο έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ τα τελευταία χρόνια για τη διασφάλιση δίκαιης, αποτελεσματικής και φιλικής προς την ανάπτυξη εταιρικής φορολογίας στην ενιαία αγορά. Υποστηρίζει τη βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι προτάσεις της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και να δημιουργήσουν δυναμική για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εργασίες για την ψηφιακή φορολογία, οι οποίες καθοδηγούνται από τη G20 και τον ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, η λύση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την παγκόσμια διάσταση: ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποβάλει έκθεση για τα επόμενα βήματα σε διεθνές επίπεδο έως το 2020. Με την πρώτη εφαρμογή ψηφιακών φορολογικών λύσεων, η ΕΕ μπορεί να στο προσκήνιο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αντίδρασης.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα;

Οι σημερινοί διεθνείς κανόνες περί εταιρικού φόρου δεν είναι κατάλληλοι για την πραγματικότητα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και δεν καταγράφουν επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από ψηφιακές υπηρεσίες σε μια χώρα χωρίς να είναι φυσικά παρόντες. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες δεν αναγνωρίζουν τους νέους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται κέρδη στον ψηφιακό κόσμο, ιδίως ο ρόλος που παίζουν οι χρήστες στη δημιουργία αξίας για τις ψηφιακές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αποσύνδεση - ή «αναντιστοιχία» - μεταξύ της δημιουργίας αξίας και της καταβολής των φόρων.

Δεδομένου του ταχύτατου ρυθμού αύξησης της ψηφιακής οικονομίας, η κατάσταση αυτή δημιουργεί αρκετούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως:

- Το σύστημα είναι άδικο και δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού καθώς οι παραδοσιακές εταιρείες τείνουν να φέρουν μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από τις ψηφιακές. Τα σημερινά φορολογικά συστήματα παρέχουν ένα πλεονέκτημα στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα για διάφορους λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι σκόπιμο, για παράδειγμα για την προώθηση της ψηφιακοποίησης και των δραστηριοτήτων Ε & Α. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, οι αναντιστοιχίες και τα κενά μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, σε συνδυασμό με τον κινητό και τον «εικονικό» χαρακτήρα των ψηφιακών επιχειρήσεων, μειώνουν το φορολογικό βάρος πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Είναι πολύ συνηθισμένο για τις ψηφιακές εταιρείες να έχουν επίπεδα φορολογίας κοντά στο μηδέν σε χώρες όπου έχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.

- Τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών διατρέχουν κίνδυνο εάν δεν μπορούν να φορολογήσουν τα κέρδη από τις ψηφιακές δραστηριότητες. Οι χώρες της ΕΕ υφίστανται ολοένα και περισσότερες πιέσεις για να αναλάβουν δράση για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δημόσια οικονομικά που πληρώνουν για τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις μεταφορές και να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πολλές χώρες της ΕΕ αναλαμβάνουν ήδη μονομερείς ενέργειες, δημιουργώντας αντιφάσεις και κενά στην ενιαία αγορά και καθιστώντας το νομικό ναρκοπέδιο για τις επιχειρήσεις.

Η σημερινή δέσμη συμπληρώνει το εκτεταμένο έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ τα τελευταία χρόνια για τη διασφάλιση δίκαιης, αποτελεσματικής και φιλικής προς την ανάπτυξη εταιρικής φορολογίας στην ενιαία αγορά. Υποστηρίζει τη βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι προτάσεις της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και να δημιουργήσουν δυναμική για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εργασίες για την ψηφιακή φορολογία, οι οποίες καθοδηγούνται από τη G20 και τον ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, η λύση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την παγκόσμια διάσταση: ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποβάλει έκθεση για τα επόμενα βήματα σε διεθνές επίπεδο έως το 2020. Με την πρώτη εφαρμογή ψηφιακών φορολογικών λύσεων, η ΕΕ μπορεί να στο προσκήνιο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αντίδρασης.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα;

Οι σημερινοί διεθνείς κανόνες περί εταιρικού φόρου δεν είναι κατάλληλοι για την πραγματικότητα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και δεν καταγράφουν επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από ψηφιακές υπηρεσίες σε μια χώρα χωρίς να είναι φυσικά παρόντες. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες δεν αναγνωρίζουν τους νέους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται κέρδη στον ψηφιακό κόσμο, ιδίως ο ρόλος που παίζουν οι χρήστες στη δημιουργία αξίας για τις ψηφιακές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αποσύνδεση - ή «αναντιστοιχία» - μεταξύ της δημιουργίας αξίας και της καταβολής των φόρων.

Δεδομένου του ταχύτατου ρυθμού αύξησης της ψηφιακής οικονομίας, η κατάσταση αυτή δημιουργεί αρκετούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως:

- Το σύστημα είναι άδικο και δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού καθώς οι παραδοσιακές εταιρείες τείνουν να φέρουν μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από τις ψηφιακές. Τα σημερινά φορολογικά συστήματα παρέχουν ένα πλεονέκτημα στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα για διάφορους λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι σκόπιμο, για παράδειγμα για την προώθηση της ψηφιακοποίησης και των δραστηριοτήτων Ε & Α. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, οι αναντιστοιχίες και τα κενά μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, σε συνδυασμό με τον κινητό και τον «εικονικό» χαρακτήρα των ψηφιακών επιχειρήσεων, μειώνουν το φορολογικό βάρος πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Είναι πολύ συνηθισμένο για τις ψηφιακές εταιρείες να έχουν επίπεδα φορολογίας κοντά στο μηδέν σε χώρες όπου έχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.

- Τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών διατρέχουν κίνδυνο εάν δεν μπορούν να φορολογήσουν τα κέρδη από τις ψηφιακές δραστηριότητες. Οι χώρες της ΕΕ υφίστανται ολοένα και περισσότερες πιέσεις για να αναλάβουν δράση για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δημόσια οικονομικά που πληρώνουν για τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις μεταφορές και να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πολλές χώρες της ΕΕ αναλαμβάνουν ήδη μονομερείς ενέργειες, δημιουργώντας αντιφάσεις και κενά στην ενιαία αγορά και καθιστώντας το νομικό ναρκοπέδιο για τις επιχειρήσεις.

- Οι ψηφιακές εταιρείες χρειάζονται ένα σταθερό, ανταγωνιστικό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν. Η ΕΕ χρειάζεται σύγχρονους, δίκαιους και φιλικούς προς την ανάπτυξη φορολογικούς κανόνες για τη στήριξη της ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Πάνω απ 'όλα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σταθερό, προβλέψιμο περιβάλλον και ένα σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Τι προτείνεται;

Το πακέτο μέτρων αποτελείται από:

- Μια κοινή λύση της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να φορολογούν τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους, ακόμη και αν μια εταιρεία δεν έχει φυσική παρουσία εκεί. Οι νέοι κανόνες θα εξασφάλιζαν ότι οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν στα δημόσια οικονομικά στο ίδιο επίπεδο με τις παραδοσιακές εταιρείες "τούβλων και κονιάματος". Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από σύσταση προς τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών. Η Επιτροπή πρότεινε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή της επικαιροποίησης του ψηφιακού εταιρικού φόρου σε διεθνές επίπεδο.

- Νέος προσωρινός φόρος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα εφαρμοζόταν στα πιο επείγοντα κενά και κενά στη φορολογία των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Το μέτρο διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που δεν φορολογούνται επί του παρόντος θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα έσοδα για τα κράτη μέλη.

Γιατί η φορολογία της ψηφιακής οικονομίας είναι τόσο επείγουσα παγκόσμια υπόθεση;

Οι ψηφιακές εταιρείες αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι η οικονομία γενικά και αυτή η τάση πρόκειται να συνεχιστεί. Το 2006, μόνο μια ψηφιακή εταιρεία ήταν στις 20 πρώτες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ενώ μέχρι το 2017 αυτό είχε αυξηθεί σε 9 ψηφιακές εταιρείες. Η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν στο έπακρο αυτές οι ψηφιακές ευκαιρίες για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιη φορολογία. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται όταν δημιουργείται η αξία. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η αξία έχει εξελιχθεί με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ οι κανόνες φορολόγησης των κερδών παραμένουν οι ίδιοι. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη τη φορολόγηση κερδών όπου η αξία δημιουργείται από ψηφιακές δραστηριότητες.Δημιουργία αξίας στην ψηφιακή οικονομία

Στην ψηφιακή οικονομία, η αξία συχνά δημιουργείται από έναν συνδυασμό αλγορίθμων, δεδομένων χρήστη, λειτουργιών πωλήσεων και γνώσης. Για παράδειγμα, ένας χρήστης συμβάλλει στη δημιουργία αξίας, μοιράζοντας τις προτιμήσεις του (π.χ., αγαπώντας μια σελίδα) σε ένα φόρουμ κοινωνικών μέσων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και θα κερδηθούν για στοχοθετημένη διαφήμιση. Τα κέρδη δεν φορολογούνται υποχρεωτικά στη χώρα του χρήστη (και του θεατή της αγγελίας), αλλά στη χώρα όπου αναπτύχθηκαν οι αλγόριθμοι διαφήμισης, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι η συνεισφορά των χρηστών στα κέρδη δεν λαμβάνεται υπόψη όταν φορολογείται η εταιρεία.

Πως ταιριάζει αυτό με τη διεθνή δουλειά;

Η ΕΕ θέλει να δημιουργήσει δυναμική πίσω από το τρέχον διεθνές έργο για την ψηφιακή φορολογία. Στην ανακοίνωσή της τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή τόνισε ότι η ιδανική λύση για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας θα ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν με αυτό κατά τις συζητήσεις και τα συμπεράσματά τους για την ψηφιακή φορολογία πέρυσι. Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά το έργο του ΟΟΣΑ σε αυτό το θέμα και είναι πρόθυμο να δούμε φιλόδοξες και αποτελεσματικές λύσεις που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Η έκθεση του ΟΟΣΑ προς τη G20 τον Απρίλιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την ψηφιακή φορολογία είναι πρόκληση. Η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει, λόγω του αυξανόμενου αριθμού των προβλημάτων που συνδέονται με την ψηφιακή φορολογία. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις των ηγετών της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε λύσεις της ΕΕ για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Κατά την εκπόνηση αυτών των προτάσεων, η Επιτροπή διατηρούσε στενές και τακτικές επαφές με τον ΟΟΣΑ, τη G20 και άλλους διεθνείς εταίρους, προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ευθυγραμμισμένη η κοινοτική και παγκόσμια προσέγγιση. Η πρόταση της ΕΕ πρέπει να τροφοδοτήσει τη διεθνή συζήτηση και να βοηθήσει τους παγκόσμιους εταίρους μας να αναλάβουν δράση δίνοντας ένα σαφές παράδειγμα για το πώς οι αρχές που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο μπορούν να μετατραπούν σε ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής φορολογίας προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παραμέτρους που συμφωνήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις υφιστάμενες πρακτικές των κρατών μελών στο σχεδιασμό της προσωρινής λύσης.

Θα πρέπει οι καταναλωτές να αναλάβουν το κόστος των νέων φορολογικών μέτρων για την ψηφιακή οικονομία;

Δεν υπάρχει λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες συμπεριφέρονται υπεύθυνα έναντι των πελατών τους. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες θα συνεισφέρουν στο δίκαιό τους μερίδιο στα δημόσια έσοδα. Ο στόχος αυτός είναι να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων τύπων εταιρειών, ο οποίος είναι σημαντικός για τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η εκτόνωση των ανταγωνιστών, προσφέροντας χαμηλές τιμές που αντισταθμίζονται από το φορολογικό ντάμπινγκ, δεν αποτελεί βιώσιμη κατάσταση για τις εταιρείες.

Είναι αυτές οι προτάσεις συμβατές με την ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ;

Ναί. Προτείνοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική λύση της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής φορολογίας, η Επιτροπή στοχεύει στη βελτίωση της βεβαιότητας, της σταθερότητας και της ευκολίας των επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ θα αποτρέψει ένα συνονθύλευμα ασυντόνιστων εθνικών μέτρων από τη δημιουργία νέων φραγμών για τις επιχειρήσεις και τη νόθευση του ανταγωνισμού στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, ώστε όλες οι εταιρείες - μεγάλες ή μικρές, περισσότερο ή λιγότερο ψηφιοποιηθούν - καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιό τους. Ωστόσο, οι σημερινές προτάσεις θα εξασφαλίσουν επίσης ότι οι ψηφιακές εταιρείες εκκίνησης και κλιμάκωσης δεν επιβαρύνονται υπερβολικά. Τα προτεινόμενα κατώτατα όρια θα εξασφαλίσουν ότι μόνο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν σημαντική ψηφιακή παρουσία ή θα κάνουν μεγάλα έσοδα στα κράτη μέλη της ΕΕ θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της εάν οι νέοι και καινοτόμοι εταιρείες παραμείνουν πίσω από τους απαρχαιωμένους φορολογικούς κανόνες. Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Η αξία της οικονομίας των δεδομένων στην ΕΕ θα αυξηθεί σε 739 δισ. Ευρώ έως το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 4% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ. Με την ψηφιοποίηση, οι διασυνοριακές ευκαιρίες ακόμη και για τις μικρότερες εταιρείες θα αυξηθούν.

Οι νέες προτάσεις εισάγουν διακρίσεις σε βάρος ψηφιακών εταιρειών που δεν ανήκουν στην ΕΕ;

Οι νέοι κανόνες δεν στοχεύουν ή δεν αποκλείουν καμία εταιρεία, τομέα ή εθνικότητα. Η κοινή διαρθρωτική προσέγγιση καλύπτει όλες τις εταιρείες, τόσο της ΕΕ όσο και της ΕΕ που έχουν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην Ένωση. Οποιαδήποτε εταιρεία της ΕΕ ή εταιρεία εκτός της ΕΕ που βρίσκεται σε χώρα όπου δεν υπάρχει εφαρμοστέα συμφωνία περί διπλής φορολογίας, με σημαντική ψηφιακή παρουσία σε ένα κράτος μέλος, θα υπόκειται σε φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων της. Παρομοίως, ο ενδιάμεσος φόρος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τόσο εταιρείες της ΕΕ όσο και εταιρείες εκτός της ΕΕ. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, μεγάλες ή μικρές, περισσότερο ή λιγότερο ψηφιοποιημένες.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της κοινής λύσης της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, που προτείνει η Επιτροπή;

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, ακόμη και αν αυτές οι εταιρείες δεν έχουν φυσική παρουσία εκεί. Μια εταιρεία θεωρείται ότι έχει σημαντική ψηφιακή παρουσία σε ένα κράτος μέλος εάν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- υπερβαίνει ένα όριο 7 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος

- Έχει περισσότερους από 100.000 χρήστες που έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος σε φορολογητέο έτος

- Δημιουργούνται πάνω από 3000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ εταιρειών και επιχειρηματικών χρηστών σε φορολογητέο έτος.

Η μεταρρύθμιση αυτή αντιμετωπίζει δύο από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων:
Πρώτον, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο μια επιχείρηση να είναι φυσικά παρούσα σε ένα κράτος μέλος προκειμένου να φορολογηθεί. Μια σημαντική ψηφιακή παρουσία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να φορολογήσουν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους.
Δεύτερον, παράγοντες όπως τα δεδομένα χρηστών θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή των κερδών, δεδομένου ότι διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία αξίας των εταιρειών. Η σημερινή πρόταση αλλάζει το σύστημα κατανομής των φορολογητέων κερδών, ώστε να αντανακλά καλύτερα τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές εταιρείες δημιουργούν αξία.

Τι προτείνει η Επιτροπή για την κατανομή των ψηφιακών κερδών και πώς είναι αυτό διαφορετικό από τους σημερινούς κανόνες και την ΚΕΒΦΕ;

Οι προτεινόμενοι κανόνες καθορίζουν τις γενικές αρχές κατανομής των κερδών σε σημαντική ψηφιακή παρουσία. Αυτά βασίζονται στους ισχύοντες κανόνες φορολογίας εταιρειών που εξετάζουν τους διαχειριζόμενους κινδύνους, τις λειτουργίες που εκτελούνται και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί μια μόνιμη εγκατάσταση και τα κριτήρια κατανομής των κερδών. Η σημερινή πρόταση περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες δοκιμές στη διαδικασία κατανομής κερδών για να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της αξίας μιας ψηφιακής επιχείρησης δημιουργείται όπου βασίζονται οι χρήστες και συλλέγονται δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η αγοραία αξία των δεδομένων χρηστών ή των ψηφιακών υπηρεσιών θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη κατά την κατανομή των κερδών στη φορολογία στο μέλλον.

Ενώ αυτή η ευρεία μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων φορολογίας των επιχειρήσεων είναι μια αυτόνομη οδηγία, η οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλα φορολογικά πλαίσια, το μέτρο θα μπορούσε τελικά να ενσωματωθεί στο πεδίο εφαρμογής της κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες (CCCTB). Η προτεινόμενη ΚΕΒΦΕ θεωρείται η βέλτιστη λύση για τη δημιουργία δικαιότερης και αποτελεσματικότερης φορολογίας στην ΕΕ. Παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο της ΕΕ για τους αναθεωρημένους μόνιμους κανόνες εγκατάστασης. Η προσαρμογή της ΚΕΒΦΕ σύμφωνα με τους νέους προτεινόμενους νέους κανόνες θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική καταγραφή των ψηφιακών δραστηριοτήτων πολυεθνικών εταιρειών. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμβεί αυτό. Οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ΚΕΒΦΕ αποτελούν μια καλή βάση για περαιτέρω εργασίες.

Για ποιο λόγο η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις συμβάσεις τους περί διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση;

Αυτή η ευρεία μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας εταιρειών της ΕΕ θα υπερισχύσει των συνθηκών διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών. Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει συνάψει σύμβαση διπλής φορολογίας με τρίτη χώρα.

Ωστόσο, όταν τα κράτη μέλη έχουν συνάψει συμβάσεις διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες δεν θα ισχύουν. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν προσαρμοστούν οι φορολογικές συνθήκες, οι νέες διατάξεις δεν θα ισχύουν σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση με χρήστες της ΕΕ είναι φορολογικός κάτοικος εκτός της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να διαταράξει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι φορολογικές συνθήκες αποτελούν τομέα εθνικής κυριαρχίας, γι 'αυτό και η Επιτροπή έχει εκδώσει σύσταση στα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Η σύσταση αναφέρει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες αλλαγές στις συμβάσεις περί διπλής φορολογίας:
να αλλάξει ο ορισμός μιας "μόνιμης εγκατάστασης" προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις στις οποίες μια επιχείρηση έχει σημαντική ψηφιακή παρουσία σε δεδομένη χώρα / δικαιοδοσία.
περιλαμβάνουν κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο τα κέρδη πρέπει να αποδίδονται σε σημαντική ψηφιακή παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις βασικές τρίτες χώρες προκειμένου να δώσουν προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις τους για την εφαρμογή αυτής της λύσης σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ομαλής και συνεκτικής προσέγγισης από όλα τα κράτη μέλη.

Συνθήκες διπλού φόρου

Οι διάφορες χώρες έχουν τους δικούς τους φορολογικούς νόμους. Εάν κατοικείτε σε μια χώρα και έχετε εισόδημα και κέρδη από άλλη, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε φόρο για το ίδιο εισόδημα και στις δύο χώρες. Αυτό είναι γνωστό ως «διπλή φορολογία». Για να αποφευχθεί η φορολόγηση δύο εταιρειών από το ίδιο εισόδημα, η κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης μεταξύ δύο χωρών καθορίζεται στις διμερείς συμβάσεις περί διπλής φορολογίας. Οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν τους κανόνες του «τόπου φορολογίας», δηλ. Τι προκαλεί το δικαίωμα φορολόγησης σε μια χώρα και «πόσο φορολογείται», δηλαδή το ποσό του εταιρικού εισοδήματος που κατανέμεται σε μια χώρα.

Γιατί πρότεινε η Επιτροπή προσωρινό φόρο;

Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

Ο ενδιάμεσος φόρος θα είχε ως στόχο τα πιο επείγοντα κενά και κενά στη φορολογία των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Το μέτρο διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που δεν φορολογούνται επί του παρόντος θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα έσοδα για τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις της ΕΕ είτε για χώρες εκτός ΕΕ, μεγάλες ή μικρές, περισσότερο ή λιγότερο ψηφιοποιημένες.

Η σημερινή πρόταση για ενδιάμεσο ψηφιακό φόρο θα αποθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τις δικές τους αποκλίνουσες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και θα δημιουργούσαν ένα συνονθύλευμα εθνικών λύσεων, διακινδυνεύοντας τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς. Ένας σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τέτοια μέτρα.

Εάν συμφωνηθεί πρώτα, το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί μόνο μέχρις ότου τα κράτη μέλη συμφωνήσουν και εφαρμόσουν τις πιο προνομιούχες προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα φορολογίας των εταιρειών.

Πως θα λειτουργήσει ο φόρος;

Ο ενδιάμεσος φόρος θα ισχύει για δύο κύριους τύπους ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν θα είναι σε θέση να υπάρχουν στην παρούσα μορφή τους χωρίς τη συμμετοχή των χρηστών. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των υπηρεσιών είναι ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκμετάλλευση της συμμετοχής των χρηστών ή από δεδομένα που λαμβάνονται από τους χρήστες ως τρόπο δημιουργίας εσόδων.
Πρώτον, θα καλύπτει υπηρεσίες όπου η κύρια αξία δημιουργείται από δεδομένα χρηστών, είτε μέσω της διαφήμισης είτε μέσω της πώλησης των δεδομένων που συλλέγονται από εταιρείες όπως τα κοινωνικά μέσα ή οι μηχανές αναζήτησης.
Δεύτερον, θα καλύπτει υπηρεσίες παροχής ψηφιακών πλατφορμών που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας (όπως εφαρμογές πωλήσεων από ομότιμους χρήστες).

Η πρόταση για προσωρινό φόρο επικεντρώνεται σε δραστηριότητες με το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της αξίας που δημιουργείται και της ικανότητας των κρατών μελών να τους φορολογούν - κυρίως όταν η συμμετοχή των χρηστών και η συμβολή των χρηστών διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας. Ο φόρος εισπράττεται από τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι χρήστες. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει παρόμοιο φόρο, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Ινδίας και ορισμένων αμερικανικών κρατών.

Αυτό το προσωρινό μέτρο διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που επί του παρόντος δεν φορολογούνται αποτελεσματικά θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα έσοδα για τα κράτη μέλη. Τα έσοδα θα εισπράττονται από τα κράτη μέλη όπου βρίσκονται οι χρήστες και θα ισχύουν μόνο για εταιρείες με συνολικό ετήσιο παγκόσμιο εισόδημα 750 εκατ. Ευρώ και ετήσια έσοδα της ΕΕ ύψους 50 εκατ. Ευρώ. Το πρώτο κατώτατο όριο θα περιορίσει τον φόρο σε εταιρείες συγκεκριμένης κλίμακας και θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές για τον καθορισμό του ποιος είναι υπόχρεος του φόρου. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μικρότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεγέθυνσης θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνουν. Το δεύτερο κατώτατο όριο θα εξασφαλίσει ότι ο φόρος ισχύει μόνο για εταιρείες με σημαντικό ψηφιακό αποτύπωμα στην ΕΕ.

Σύμφωνα με εκτιμώμενα έσοδα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα μπορούσαν να παραχθούν για τα κράτη μέλη εάν ο φόρος εφαρμοστεί με συντελεστή 3%. Ο ενιαίος αυτός συντελεστής, μόλις εφαρμοστεί σε ολόκληρη την ΕΕ, θα συμβάλει στην αποφυγή των "φορολογικών αγορών" και των στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Το προτεινόμενο ποσοστό 3% επιλέχθηκε μετά από προσεκτική ανάλυση πολλών διαφορετικών παραγόντων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών επιβαρύνσεων επιχειρήσεων με διαφορετικά περιθώρια.

Ο φόρος αυτός θα εφαρμοστεί μόνο ως προσωρινό μέτρο, μέχρις ότου εφαρμοστούν οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών για τη στήριξη της ψηφιακής οικονομίας.

Πως ακριβώς θα γνωρίζουν τα κράτη μέλη πότε οφείλεται ο φόρος και πώς θα τα εισπράξει;

Όπως και με όλους τους άλλους φόρους, ο ενδιάμεσος φόρος βασίζεται σε ένα σύστημα δήλωσης των φορολογουμένων. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να διενεργούν φορολογικούς ελέγχους για να ελέγχουν ότι οι φορολογούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (όπως συμβαίνει στην παραδοσιακή οικονομία). Μια ψηφιακή πύλη, γνωστή ως σύστημα One-Stop-Shop, θα δημιουργηθεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, ένα κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό του φορολογουμένου, τη συγκέντρωση του φόρου και την κατανομή του στα άλλα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση.

Υπάρχει κίνδυνος διπλής φορολογίας και νέων διοικητικών επιβαρύνσεων με τον προσωρινό φόρο;

Η διατήρηση της προσέγγισης δεν παραβιάζει τις συνθήκες διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες ή τους κανόνες του ΠΟΕ. Παραμένει πλήρως στηριγμένη στην πιο βασική αρχή της φορολογίας των εταιρειών - δηλαδή, ότι τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται όταν δημιουργείται αξία. Επιπλέον, η Επιτροπή συμπεριέλαβε μέτρα στην πρόταση για τον μετριασμό του κινδύνου διπλής φορολογίας. Οι εταιρείες θα μπορούν να αφαιρέσουν τον φόρο ως κόστος από τη φορολογική βάση των εταιρειών, ελαττώνοντας τον κίνδυνο να φορολογούνται δύο φορές στο ίδιο εισόδημα. Ταυτόχρονα, απλώς εισάγοντας αυτόν τον συντονισμένο κοινοτικό φόρο, η Επιτροπή αποτρέπει τον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις λόγω προσωρινών μονομερών μέτρων σε μεμονωμένες χώρες.

Επιπλέον, ο προτεινόμενος φόρος σήμερα έχει σχετικά απλή δομή και το πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης θα είναι αρκετά περιορισμένο. Ο φόρος θα ισχύει επίσης μόνο για επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα όρια των εσόδων για συγκεκριμένες δραστηριότητες, επομένως οι ΜΜΕ δεν θα επηρεαστούν. Το ηλεκτρονικό σύστημα One Stop Shop θα πρέπει επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πρέπει να πληρώσουν τον φόρο σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Πότε θα τερματιστεί ο προσωρινός φόρος; Πώς θα αντιμετωπιστεί η μετάβαση;

Ο φόρος προορίζεται να αποτελέσει προσωρινή λύση για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακτήσουν ορισμένα έσοδα και να αντιμετωπίσουν τους άμεσους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ η κοινή λύση της ΕΕ συζητείται, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη.

Η πιο ολιστική λύση θα δώσει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να φορολογούν τις ψηφιακές δραστηριότητες με βάση τους κανόνες φορολογίας εταιρειών και θα αποτυπώνει επίσης την έννοια της «δημιουργίας αξίας χρηστών» - στην οποία εφαρμόζεται ο προσωρινός φόρος. Επομένως, δεν θα χρειαστεί να παραμείνει σε ισχύ μετά την εφαρμογή των τελικών, μόνιμων φορολογικών κανόνων για την ψηφιακή οικονομία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης