Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι παρατάσεις της παραγραφής. Η χαριστική βολή

23 Μάρτιος 2018
Οι παρατάσεις της παραγραφής. Η χαριστική βολή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΗ αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων της παραγραφής, πέραν της πενταετίας, για αξιώσεις ΦΠΑ του Δημοσίου κατά των φορολογουμένων. Χαριστική βολή η νέα απόφαση 282/2018 του Σ.τ.Ε.
 
Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου
 
Η αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Στο άρθρο 57 παρ.1 του Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) αναφέρεται ότι: Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ιδίου νόμου που αφορούν την έκδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου, δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου.

Οι συνεχείς παρατάσεις της παραγραφής.

Όμως ο παραπάνω κανόνας της πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου είχε παραταθεί στο παρελθόν με τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες όριζαν τα παρακάτω:
άρθρο 11 του ν. 3513/2006 «Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2006 και 31.12.2007, ημερομηνίες μετά τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνονται μέχρι 31.12.2008. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.»
άρθρο 29 του ν. 3697/2008 «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.».
άρθρο 10 του ν. 3790/2009 «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010.».
άρθρο 82 του ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β' του ν. 3862/2010 «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2010».

Η αίτηση αναίρεσης δύο εφόρων και η απόρριψή της με την απόφαση του ΣτΕ 282/2018. Η χαριστική βολή.

Στις 6-12-2017 συνεδρίασε δημόσια το Β΄ Επταμελές Τμήμα του Σ.τ.Ε. και ασχολήθηκε με την αναίρεση  της 631/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία, “κατ' αποδοχήν προσφυγής” της ήδη αναιρεσίβλητης εταιρείας………,  ακυρώθηκε η 56/13.12.2010 πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, (ποσό ΦΠΑ 2.230.538€ και προσαυξήσεις 6.691.750€) διαχειριστικής περιόδου 2001. Την αίτηση είχαν υποβάλλει οι αναιρεσείοντες Προϊστάμενοι του Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ και του  (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με σκοπό να αναιρεθεί η παραπάνω υπ' αριθμ. 631/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η παραπάνω αίτηση αναιρέσεως απερρίφθη με την απόφαση 282/2018 (η οποία δημοσιεύτηκε την 20-3-2018) με το σκεπτικό ότι, οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3513/2006, του άρθρου 29 του ν. 3697/2008, του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 και του άρθρου 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγομένων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγουμένου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, όπως είναι και η ένδικη χρήση 2001, αντίκεινται προς τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος, και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση της ένδικης πράξεως, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση «είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.»

Συμπέρασμα: Eυκαιρία να βελτιωθούν

Υ.Γ. Το Υπουργείο των Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. πρέπει πλέον να οργανωθούν και να ελέγχουν εγκαίρως τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους μέσα στην πενταετία, από το έτος της υποβολής των δηλώσεων.

Για να εισπράττουν κάθε χρόνο τα έσοδα του κράτους από τους φόρους, και να μην αναζητούν, άδικα, υποκατάστατα εσόδων την τελευταία στιγμή κάθε φορά. Να δημιουργήσουν καλές εντυπώσεις στους επενδυτές, ξένους και ντόπιους. Να δώσουν την εντύπωση στους φορολογούμενους ότι νοιάζονται γι' αυτούς. Χωρίς λύσεις απελπισίας, πίεσης και αδικιών προς τους φορολογούμενους με τις (συνεχείς) παρατάσεις. Τώρα έχουν στην διάθεσή τους τα ίδια τεχνολογικά μέσα με τα οποία όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους κανόνες που το κράτος επιβάλλει σε αυτούς αλλά το ίδιο δεν…. προλαβαίνει κάθε χρόνο να τους εφαρμόζει για τον εαυτό του!

Ήρθε η ώρα λοιπόν και το κράτος (τώρα που στριμώχτηκε αρκετά), να αναπτύξει σωστούς ρυθμούς, να διορθώσει την κακή λειτουργία του, με ειδικούς και σωστούς συνεργάτες. Για να προλαβαίνει κάθε χρόνο να διεκπεραιώνει όλες τις υποχρεώσεις του έγκυρα και έγκαιρα και να μην καταφεύγει στην εύκολη άλλα αδικαιολόγητη λύση των συνεχών παρατάσεων που το μόνο που κάνουν είναι να δείχνει το κράτος ανικανότητα και αδιαφορία κατά την λειτουργία του. Γιατί διαφορετικά θα συνεχίζει να βλάπτει το κοινωνικό σύνολο και θα μεγαλώνει η ασφυξία μέσα στην οποία υπάρχει και λειτουργεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης