Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή ΣΟΛΝΘ σχετικά με την εφαρμογή του νέου εντύπου Ε3 από το φορολογικό έτος 2017


 
τηλ. 2310-513875 / fax 2310-534463 / email [email protected] / www.solnth.gr

Προς: Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κο Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Έναρξη εφαρμογής του νέου εντύπου Ε3 από το φορολογικό έτος 2017.

Κε Διοικητά

Με την έκδοση της ΠΟΛ.1044/2018 κοινοποιήθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου Ε3 χωρίς ωστόσο να παρέχονται και οδηγίες για την συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων και κωδικών του εντύπου (οι οποίες υποθέτουμε ότι θα δοθούν με την έκδοση νέας σχετικής εγκυκλίου).

Από την μελέτη της εγκυκλίου αυτής προκύπτει η υποχρέωση εφαρμογής του νέου εντύπου Ε3 από τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2017. Η υποχρέωση όμως αυτή, η οποία συνιστά και μια μορφή αναδρομικότητας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα  στους λογιστές  που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν με την υπογραφή τους τα δεδομένα που θα αναγραφούν στο έντυπο-δήλωση Ε3.

Αναζητείται πλήθος πληροφοριών οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες ιδίως στους λογιστές που είναι «εξωτερικοί συνεργάτες» των επιχειρήσεων. Η αναζήτηση όλων αυτών των πληροφοριών, πολλές από τις οποίες τις έχει το Υπουργείο Οικονομικών από άλλες εφαρμογές (πχ δεδομένα ενδοομιλκών συναλλαγών) ή μπορεί να τις πάρει από άλλους οργανισμούς (πχ από τις τράπεζες για τα δεδομένα των μηχανισμών POS), θα απαιτήσει πολύ πρόσθετο χρόνο ώστε  αυτές  να συλλεχθούν και να επιβεβαιωθούν . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ήδη επιβεβαρυμένου προγράμματος των συναδέλφων λογιστών.

Η  υποχρέωση για αναδρομική ισχύ εφαρμογής του εντύπου Ε3 από τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2017 δημιουργεί επιπλέον προβλήματα γιατί οι μηχανογραφικές εφαρμογές που υπάρχουν στην αγορά σήμερα και χρησιμοποιούνται στην τήρηση των βιβλίων στις επιχειρήσεις έχουν σχεδιασθεί στη βάση του παλαιού εντύπου Ε3 ,ενώ  οι σχετικές εγγραφές έχουν ήδη καταχωρηθεί και δεν θα είναι εύκολο ή και εφικτό να προσαρμοστούν οι εφαρμογές αυτές στα δεδομένα που αναζητεί το νέο έντυπο Ε3. Η επιβάρυνση, στον χρόνο και στις εργασίες των συναδέλφων  λογιστών, που θα προκληθεί από αυτής την αιτία είναι σημαντική και είναι προφανής ο κίνδυνος για πλημμελή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 με ότι αυτό συνεπάγεται σε επιβαρύνσεις από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.
   
Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της σχέσεώς της με τους διοικουμένους αυτή θα πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου, να λειτουργεί με επιείκεια και καλή πίστη και να διευκολύνει τον πολίτη στην σωστή από μέρους του εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επειδή θεωρούμε ότι και εσείς εστερνίζεσθε αυτή την άποψη και έχετε ως επιδίωξη την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων χωρίς αυτοί να ταλαιπωρούνται και να διακινδυνεύουν με πρόστιμα για πλημμελή συμπλήρωση δηλώσεων θεωρούμε ότι  πρέπει να επανεξετάσετε την άποψή σας περί υποχρεωτικής εφαρμογής νέου εντύπου Ε3 από τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2017 και να εφαρμοσθεί αυτό από τις δηλώσεις του επόμενου φορολογικού έτους 2018, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους εμπλεκόμενους (εταιρείες μηχανογράφησης και λογιστές) προκειμένου να προσαρμοσθούν στις νέες αλλαγές .


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ

Η Γενική Γραμματέας  
ΜΑΡΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης