Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018


Στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθμ. ΔΔ(β)οικ. 22846/16.03.2018  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι δυνητικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την  υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Τρίτου Προγράμματος Δράσης για την Υγεία 2014-2020  - Πρόγραμμα Εργασίας έτους 2018 (Third Health Programme for Joint Actions 2014 – 2020 – 2018 Annual Work Programme).

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αίτησης:  26η Μαρτίου 2018.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης