Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου στη νέα νομοθεσία για τα οικογενειακά επιδόματα»

«Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου στη νέα νομοθεσία για τα οικογενειακά επιδόματα»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΚοινωνική προστασία
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γεώργιος Νικολόπουλος
Ειδική επιστήμονας: Κατερίνα Μαρκετάκη

Μάρτιος 2018

Τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα οικογενειακά επιδόματα ενσωματώνει μεταξύ άλλων η πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα το άρθρο 214 του ν. 4512/2018 και η ΥΑ Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 έκανε αποδεκτή την πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής οικογενειακού επιδόματος και -εκτός από τη μείωση της διάρκειας διαμονής στη χώρα από δεκαετία σε πενταετία- προέβλεψε ότι σε περίπτωση που ο φορολογικά υπόχρεος δεν έχει πενταετή διαμονή να ελέγχεται η ως άνω προϋπόθεση στο πρόσωπο του έτερου γονέα. Επίσης έγινε αποδεκτό και το αίτημα του Συνηγόρου για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος.

Από το 2013 που εφαρμόσθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την αδυναμία της μητέρας που βρίσκεται σε γάμο να ζητήσει η ίδια το επίδομα τέκνων. Το 2016, μετά από συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΟΓΑ, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη η πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.miteres-oikogenia- politeknoi.347356

Συγκεκριμένα ο Συνήγορος πρότεινε, σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε Δήλωση της Φορολογίας Εισοδήματος δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, να ελέγχεται εάν αυτές πληρούνται στο πρόσωπο του έτερου γονέα. Τονιζόταν μάλιστα ότι η νομοθεσία για τα οικογενειακά επιδόματα δεν μπορεί να εισάγει άνιση μεταχείριση σε βάρος της μητέρας, και ιδίως του πραγματικού δικαιούχου του επιδόματος δηλαδή του παιδιού, ανάλογα με το είδος της οικογένειας.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 1306 600, E-mail: [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης