Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οδηγίες για το ΦΠΑ

18 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα δύο αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας), διότι οι ελληνικές αρχές δεν της κοινοποίησαν τη μεταφορά δύο οδηγιών για το ΦΠΑ στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οδηγίες για το ΦΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα δύο αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας), διότι οι ελληνικές αρχές δεν της κοινοποίησαν τη μεταφορά δύο οδηγιών για το ΦΠΑ στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής η πρώτη οδηγία που δεν της κοινοποιήθηκε είναι η 2006/69/ΕΚ, η οποία αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του ΦΠΑ, να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και να καταργήσουν ορισμένες αποφάσεις χορήγησης παρεκκλίσεων.

Η δεύτερη οδηγία είναι η 2006/112/ΕΚ και αφορά το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει ότι "οι υποχρεώσεις των κρατών-μελών δεν περιορίζονται στη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά περιλαμβάνουν την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα εγκριθέντα μέτρα μέσω της κωδικοποίησης των νομοθετικών διατάξεων στην κατάλληλη βάση δεδομένων της Επιτροπής".

Οπως επισημαίνεται, "εφόσον, για ορισμένες οδηγίες, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, το κράτος-μέλος οφείλει ωστόσο να προβεί σε ρητή σχετική ενημέρωση της Επιτροπής".

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ αποτελεί την αναδιατύπωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ που ήταν άλλοτε γνωστή ως η "6η οδηγία ΦΠΑ", ώστε το προϊόν του εξορθολογισμού των διαφόρων τροποποιήσεων που επιβλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου στη συγκεκριμένη οδηγία να αποτελέσει ενιαίο νομοθετικό κείμενο.

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2008.

Ελλείψει απόκρισης από μέρους της Ελλάδας εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει για τις δύο συγκεκριμένες υποθέσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πηγή ExpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης