Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 7,2% η ανεργία στο β΄ τρίμηνο

18 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού δυναμικού για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2008. Η έρευνα αυτή είναι εναρμονισμένη με τον Κανονισμό 577/98 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Β΄ τρίμηνο 2008

Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού δυναμικού για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2008. Η έρευνα αυτή είναι εναρμονισμένη με τον Κανονισμό 577/98 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και ο σχεδιασμός της βασίστηκε στα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού έτους 2001. Η έρευνα σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας τη δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα) και δευτερογενή το νοικοκυριό. Οι επιφάνειες που ερευνήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια ανέρχονται συνολικά σε 2.640 και τα νοικοκυριά σε 30.665 (ποσοστό 0,70% επί του συνόλου των νοικοκυριών).

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας (αριθμός απασχολουμένων, ανέργων κλπ.) εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στοποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά
φύλο και ομάδες ηλικιών. Η κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών προέκυψε με προβολή που βασίστηκε στη διαχρονική τάση που παρουσιάζει ο πληθυσμός της Χώρας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, καθώς και στον αριθμό των γεννήσεων, θανάτων και τη μεταναστευτική κίνηση.


Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατά το Β τρίμηνο του 2008 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η αναλογία % των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολουμένων και ανέργων) ανήλθε σε 7,2%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 ανερχόταν στο 8,1%. Είναι το μικρότερο ποσοστό ανεργίας για το δεύτερο τρίμηνο του έτους από το 1998, έτος από το οποίο η Έρευνα Εργατικού υναμικού άρχισε να διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση


                   Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Β΄ Τριμήνου
Ανεργία (%)           10,8 11,9 11,2   10,4  9,9    9,3    10,2   9,6   8,8     8,1    7,2  


Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,5% για το Β΄ τρίμηνο του 2008.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,9%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (4,7%).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης