Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ: «Προσοχή με την απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018»

26 Φεβρουάριος 2018
ΠΟΦΕΕ: «Προσοχή με την απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Προσοχή με την απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018


Σχετικά με το ζήτημα αυτό που αποτέλεσε και θέμα συζήτησης στην διημερίδα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 24 και 25 Φεβρουαρίου 2018, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κοινοποιεί τη σχετική υπενθύμιση στους συναδέλφους ότι:

1. Α. Οι κάτοχοι των μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α της ΠΟΛ.1196/2017, οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2018. Από την 1/3/2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.

Το πρόστιμο ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο και επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

2. Β. Οι κάτοχοι των τύπων ΦΗΜ που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της ΠΟΛ.1196/2017, υποχρεούνται να δηλώσουν την παύση αυτών μέχρι 31 Μαΐου 2018.

Και εδώ το πρόστιμο ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο όταν διαπιστώνεται από την 1/6/2018 και εξής, ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

3. Με το από 14/12/2017 έγγραφό η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., (αριθ. Πρωτ. 138) προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή και τον Γεν. Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας κ. Ευθύμιο σχετικά με το πιο πάνω ζήτημα, επειδή η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξυπηρετείται από λογιστικά γραφεία και η αναζήτηση ανά επιχείρηση και ανά μοντέλο ΦΗΜ είναι - όχι μόνο χρονοβόρα - αλλά σχεδόν αδύνατη, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε προτείνει για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής να αποσταλεί ενημερωτικό email από την αρμόδια υπηρεσία σε όλες τις επιχειρήσεις που φαίνονται στο υποσύστημα του taxis ότι έχουν δηλωμένα τα μοντέλα ΦΗΜ που είναι προς παύση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ΑΦΜ με τα οποία είναι δηλωμένα.

4. Αυτό έγινε δεκτό και οι ειδοποιήσεις έχουν σταλεί. Επομένως όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει στην δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση ή ενημερώθηκαν από τις επιχειρήσεις – πελάτες τους ότι έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση που ενημερώνει ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί μηχανισμοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

Το Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης