Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες διευκολύνσεις απο το ΥΟ για τις επιχειρήσεις που πλήγησαν απο τη νόσο των πτηνών

17 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Νέες διευκολύνσεις απο το ΥΟ για τις επιχειρήσεις που πλήγησαν απο τη νόσο των πτηνών
Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα τροποποιείται η με αριθμ. οικ. 22213/0025/19.04.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του ¤ 1.000.000,00.

Συγκεκριμένα, η διάρκεια εκάστου δανείου αυξάνεται από επτά σε οκτώ έτη, εξοφλούμενου σε πέντε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και με περίοδο χάριτος τριών ετών (από δύο έτη), των τόκων κεφαλαιοποιούμενων στο τέλος της περιόδου χάριτος.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στα μέτρα ενίσχυσης των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από το έκτακτο γεγονός της νόσου των πτηνών.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης