Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών, κ.λπ. φορ. έτους 2017

26 Φεβρουάριος 2018
Σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών, κ.λπ. φορ. έτους 2017
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΌπως είναι γνωστό, μετά τη θέσπιση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων των αποδοχών ή συντάξεων, των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα καθορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Για το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει εκδοθεί ακόμη η εν λόγω απόφαση οπότε είμαστε εν αναμονή αναφορικά με τον τύπο, το περιεχόμενο και φυσικά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου των βεβαιώσεων 1.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τους στόχους της Α.Α.Δ.Ε. για το 2018 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, ως απώτατη προθεσμία για την επικαιροποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017 έχει τεθεί η 30η/04/2018.


________________
[1] Να θυμίσουμε ότι για το φορολογικό έτος 2016 οι καταληκτικές προθεσμίες είχαν καθοριστεί με την ΠΟΛ. 1025/2017:

«Άρθρο 8 - Ημερομηνία υποβολής
1. Για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου 2017. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 30 Ιουνίου 2017.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

3. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013)».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης