Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ιταλία θεσπίζει πρώτη στην ΕΕ την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ

Η Ιταλία θεσπίζει πρώτη στην ΕΕ την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών B2B και B2C μεταξύ των μερών που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ της Ιταλίας  (για το B2C, μόνο εάν ο πελάτης ζητήσει ρητώς ένα τιμολόγιο).

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται μέσω του συστήματος Sistema di Interscambio (SDI), το οποίο είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί σήμερα η Ιταλία για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε δημόσιους φορείς και επιτρέπει στην ιταλική υπηρεσία εσόδων να συλλέγει τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει επίσης να εκδίδονται με τη μορφή Fattura PA, η οποία είναι η μόνη που εισάγεται σήμερα μέσω του SDI.

Η εντολή ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει περαιτέρω λεπτομέρειες, οι οποίες θα εξειδικευτούν την άνοιξη του 2018 από τον διευθυντή της ιταλικής υπηρεσίας εσόδων.

Για να εισαγάγει το μέτρο αυτό η Ιταλία, έπρεπε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέκκλιση από την οδηγία της ΕΕ για το ΦΠΑ, (άρθρα 218 και 232), που να καλύπτει τη συγκατάθεση των αγοραστών όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του συστήματος SDI, εξαιρούνται οι εξαγωγές και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια των πωλήσεων και αγορών στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές μέσω μιας νέας «διασυνοριακής επικοινωνίας».

Οι μικροί φορολογούμενοι και όσοι χρησιμοποιούν τα κατ 'αποκοπήν καθεστώτα ΦΠΑ στο πλαίσιο του καθεστώτος «di vantaggio» και «regim forgettario» αποκλείονται επίσης από αυτή την υποχρέωση.


Υποβολή τιμολογίων μορφής XML

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια XML πρέπει να υποβάλλονται σε παρόμοια βάση με τα τιμολόγια που αποστέλλονται σε κρατικούς φορείς (B2G) βάσει του ιταλικού διατάγματος αριθ. 55 ή παρόμοιων προτύπων της ΕΕ. Τα τιμολόγια θα περιλαμβάνουν ψηφιακή υπογραφή. Οι λεπτομέρειες των τιμολογίων εντός των υφιστάμενων ERP ή των πλατφορμών τιμολόγησης θα πρέπει συνεπώς να εξαχθούν, να μετατραπούν και να μεταδοθούν στην SDI. Το εγκεκριμένο τιμολόγιο μεταδίδεται στη συνέχεια από την SDI στον πελάτη.

Κυρώσεις

Οι κυρώσεις για τα τιμολόγια που δεν υποβάλλονται μέσω του συστήματος SDI θα είναι μεγάλες και κυμαίνονται μεταξύ 90% και 180% του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Η νέα υποχρέωση αναφοράς τιμολογίων έχει ως στόχο τη μείωση των σφαλμάτων και την αποτροπή της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Το έλλειμμα του ΦΠΑ που παρουσιάζει η Ιταλία, είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αποτελεί το 23% του συνολικού Ευρωπαϊκού ελλείμματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης