Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα. Προβλήματα στα ειδοποιητήρια του 2018

17 Φεβρουάριου 2018 Σχόλια
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα. Προβλήματα στα ειδοποιητήρια του 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα

Μετά την κοινοποίηση των εγκυκλίων με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018 «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα», Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018» και ενόψει της αναμενόμενης πρώτης εκκαθάρισης από πλευράς Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017 (τον Μάρτιο του 2018 σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του κ. Πετρόπουλου) και με το γεγονός ότι τρόπος υπολογισμού, όπως ήδη γνωρίζουμε είναι διαφορετικός τόσο για το έτος 2018, όσο και για το έτος 2019 και τα επόμενα, καταρτίσαμε τον παρακάτω πίνακα που απεικονίζει τη διαδικασία υπολογισμού των εισφορών ανά έτος για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
 

Εισφορές έτους Αναμενόμενη οριστικοποίηση-εκκαθάριση έτους Βάση υπολογισμού εισφορών μέχρι την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους Βάση υπολογισμού εισφορών μετά την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους
2017 Αναμένεται τον Μάρτιο του 2018 Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2015 Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016
2018 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2017) - (Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016 + καταβληθείσες εισφορές φορ. έτους 2016) Χ 85% -
2018 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2017) Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2018 - (Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017) Χ 85%
2019 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2018) * - Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017 -
2019 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2018) * Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2019 - Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2018 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2018

* και αντίστοιχα για τα επόμενα έτη

Καταβληθείσες εισφορές: Θεωρούνται εκείνες που έχουν καταβληθεί [σ.σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες). Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 περιλαμβάνονται στο αρχείο εισοδημάτων που έχει αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών με απεικόνιση του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού].


Καταβλητέες εισφορές: Θεωρούνται οι οριστικοποιημένες (μετά την εκκαθάριση) ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων που είχε υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται και αφορούν μόνο σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Δεν συνυπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και σε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Σημειώσεις επιστημονικής ομάδας κόμβου:
α) Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που συγχρόνως παρέχουν μισθωτή εργασία (εφαρμογή άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016) ή ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από του αρμόδιο Υπουργείο.

β) Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων στους οποίους δεν έχει γίνει ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στα ειδοποιητήρια του μηνός Ιανουαρίου 2018 που αναρτήθηκαν. Τα λάθη εντοπίζονται τόσο στη βάση υπολογισμού (ΚΦΑ 2016) όσο και στα ποσά των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 που ελήφθησαν υπόψη. Να σημειωθεί επίσης ότι, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ο τρόπος υπολογισμού των ποσών που έχουν αναρτηθεί στα σχετικά ειδοποιητήρια. Για το λόγο αυτό οι συνάδελφοι πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των ειδοποιητηρίων (σ.σ. πρέπει να ελέγχουν το Κ.Φ.Α του 2016, καθώς και τη στήλη με τις ασφαλιστικές εισφορές που ελήφθησαν υπόψη). 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης