Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποια κλειστά επαγγέλματα ανοίγουν

14 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Ενα ακόμη μέτωπο με συντεχνίες και χρόνιες στρεβλώσεις που πλήττουν την ελεύθερη αγορά είναι έτοιμη να ανοίξει η κυβέρνηση, αποφασίζοντας να γκρεμίσει τα νομικά τείχη που προστατεύουν σήμερα τα κλειστά επαγγέλματα, προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τα Κοινοτικά δεδομένα.
Ποια κλειστά επαγγέλματα ανοίγουν

Ενα ακόμη μέτωπο με συντεχνίες και χρόνιες στρεβλώσεις που πλήττουν την ελεύθερη αγορά είναι έτοιμη να ανοίξει η κυβέρνηση, αποφασίζοντας να γκρεμίσει τα νομικά τείχη που προστατεύουν σήμερα τα κλειστά επαγγέλματα, προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τα Κοινοτικά δεδομένα.

Η κατάσταση έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο, καθώς οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται ημέρα με την ημέρα ισχυρότερες, ενώ οι προθεσμίες στενεύουν, αφού μέχρι το τέλος του 2009 θα πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα του Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Ενδεικτικό των πιέσεων αυτών είναι η τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στη ΔΕΘ που προανήγγειλε ουσιαστικά το άνοιγμα των επαγγελμάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.


Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ΕΕ με επιστολή της προς τα υπουργεία Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών είχε επικρίνει τη χώρα μας για τις σημαντικές επιβαρύνσεις, που προκαλούν στα ακίνητα ορισμένες περιττές και επαχθείς ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι προκαθορισμένες αμοιβές των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων.

«Υπάρχουν», ανέφερε η επιστολή, «πλήθος δικηγορικών και επαγγελματικών γραφείων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με χαμηλότερες αμοιβές από εκείνες που έχουν προκαθορίσει η ελληνική νομοθεσία». Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση στο κόστος των υπηρεσιών από τη διατήρηση του καθεστώτος των κλειστών επαγγελμάτων εκτιμάται στα 4 δισ. ευρώ ετησίως για τους Ελληνες καταναλωτές. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη του ΚΕΠΕ, μόνο η απελευθέρωση 13 κλάδων στον τομέα των υπηρεσιών, πριμοδοτεί το ΑΕΠ κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, αυξάνει άμεσα τους πραγματικούς μισθούς κατά 0,4%, ενισχύει το επίπεδο ευημερίας κατά 0,3%, ενώ μεσοπρόθεσμα μπορεί να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών έως 10,5%.

Με δεδομένο, πάντως, ότι το συγκεκριμένο θέμα αντιμετωπίζεται έως τώρα ως ταμπού από επαγγελματικές ενώσεις και συντεχνίες, λόγω και της ατολμίας που επέδειξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το υπουργείο Οικονομίας είναι αποφασισμένο να προχωρήσει με πολύ προσεκτικά και ζυγισμένα βήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών σε αυτά τα θέματα αλλά και τις έως τώρα παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών για το εύρος και το βάθος αλλαγών που απαιτούνται σε επαγγέλματα, όπως οι συμβολαιογράφοι, οι φαρμακοποιοί, οι αρτοποιοί, οι οδηγοί και φορτηγών, οι οπτικοί, οι ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.


Ανοίγουν επτά κλειστά επαγγέλματα

Πρώτοι στη λίστα του φακέλου που έχει ήδη στα χέρια της η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι οι δικηγόροι (με τη σχετική απόφαση να αναμένεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου), συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί, λογιστές και οδοντίατροι για να ακολουθήσουν ογδόντα ακόμη κλειστά επαγγέλματα, τα οποία αναμένεται να «απελευθερωθούν» και αυτά άμεσα. Η Επιτροπή καλείται έτσι να προσδιορίσει τους υπάρχοντες περιορισμούς στον ανταγωνισμό, να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο αυτοί οι περιορισμοί δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον ή άλλες οικονομικές παραμέτρους και να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση σε εθνικό επίπεδο.

Το πόρισμα της Επιτροπής θα λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα επαγγέλματα που θεωρεί ότι δεν λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει ζητήσει αρχικά την άρση των περιορισμών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ με ταχείς ρυθμούς προχωρεί και η εισήγηση για τους μηχανικούς και τους κανόνες που ισχύουν στην άσκηση αυτού του επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση έχει καλέσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διατάξει τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει γεωγραφικούς περιορισμούς στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, εκτιμώντας ότι έρχονται σε αντίθεση με το Κοινοτικό Δίκαιο. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο όλα τα κλειστά επαγγέλματα που στηρίζονται σε εμπόδια, τα οποία τίθενται με νομοθετικές ρυθμίσεις (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί κ.ά.).


Τι ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στο να αποτυπώνει το πλαίσιο βάσει του οποίου δρουν και αναπτύσσονται σήμερα ορισμένες επαγγελματικές ομάδες στα κράτη - μέλη και να προτείνει λύσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις στις διαπιστωμένες στρεβλώσεις. Στόχος είναι αφενός να μην απαγορεύεται η είσοδος νέων επαγγελματιών σε κανέναν επαγγελματικό κλάδο, αφετέρου να διασφαλίζονται συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των αμοιβών των επαγγελματιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσεγγίσει το θέμα από δύο πλευρές: Τον βαθμό εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων σε ό,τι αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή του Κοινοτικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χώρα μας μελετά το ενδεχόμενο παρέμβασης σε ό,τι αφορά μόνο την ελεύθερη διαμόρφωση των αμοιβών χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην έκδοση πορίσματος αν πρώτα δεν ενημερωθεί για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στις ρυθμίσεις που μελετώνται, περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η αδειοδότηση των επαγγελμάτων, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και η ίδρυση Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης από όπου θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις διαδικασίες άσκησης του επαγγέλματός τους οι πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


Η πρώτη καταδίκη από την ΕΕ

Να σημειωθεί ότι σε βάρος της χώρας μας έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη καταδικαστική απόφαση σε ό,τι αφορά τα κλειστά επαγγέλματα. Η απόφαση αφορούσε στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου, για το οποίο ζητείται να αρθεί η απαγόρευση δραστηριοποίησης στον κλάδο επαγγελματιών άλλων χωρών.

Εξάλλου και η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε εκδώσει παλαιότερα απόφαση για τον κλάδο των οδοντιάτρων, με την οποία ζητούσε από όλους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας την άμεση κατάργηση των τιμοκαταλόγων με τα κατώτατα όρια αμοιβών για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, προειδοποιώντας τους με χρηματικό πρόστιμο 3 εκατ. ευρώ τον καθ ένα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης με τη σχετική απόφαση.

Με δεδομένες πάντως τις ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι προφανές το δύσκολο του εγχειρήματος. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας κρίνουν, ωστόσο, ότι η απίστευτη γραφειοκρατία που υφίσταται σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης αλλά και άλλοι παράγοντες - προϋποθέσεις για την άσκηση κάποιων εκ των «κλειστών» επαγγελμάτων, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και επιβαρύνουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών.


Ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες χρειάζονται σήμερα αδειοδότηση

Σύμφωνα με τη καταγραφή που έχει κάνει το υπουργείο Οικονομίας, αυτήν τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από 15 επαγγέλματα, όπου πέρα από την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όπως για παράδειγμα ο περιορισμός των αδειών με κρατική απόφαση (ταξί, φορτηγά), ο καθορισμός των τιμών και των αμοιβών επίσης με κρατική απόφαση (συμβολαιογράφοι κ.λπ.).

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που χρειάζονται σήμερα αδειοδότηση είναι:

* Στον κλάδο των μεταφορών: Ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων, ο οδηγός ταξί και ο οδικός μεταφορέας επιβατών.

* Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες: Ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο μεσίτης αστικών υποθέσεων, ο εμπορικός αντιπρόσωπος, ο κουρέας, ο κομμωτής, ο τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών, ο πωλητής λαϊκών αγορών και ο υπαίθριος πωλητής. Τα αρτοποιεία.

* Στον κλάδο των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας: Ο φαρμακοποιός, ο φυσικός νοσοκομείων ακτινοφυσικός ιατρικής, ο φυσικός νοσοκομείων, ο αισθητικός, η μαία, ο φυσιοθεραπευτής, ο οδοντοτεχνίτης, ο οπτικός, η νοσηλεύτρια, η επισκέπτρια, ο εργοθεραπευτής, ο τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών, ο επόπτης δημόσιας υγείας, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο βοηθός νοσηλευτικής - νοσηλεύτρια, ο βοηθός φαρμακείου, ο βοηθός οδοντιατρείου, ο τεχνολόγος ραδιολογίας - ακτινολογίας, ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, ο τεχνολόγος τροφίμων και διατροφής των ΤΕΙ, ο κτηνίατρος. Επίσης, τα ιδιωτικά πολυϊατρεία, τα ιδιωτικά οδοντιατρικά κέντρα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, τα φαρμακεία, τα κέντρα αισθητικής, τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα καταστήματα οπτικών ειδών, τα εργαστήρια προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και τα κέντρα αδυνατίσματος.

* Στους ελεγκτικούς φορείς: Το Σώμα Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Σώμα Oρκωτών Εκτιμητών.

* Στον κλάδο των τεχνικών: Οι ηλεκτρολόγοι (όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων), οι πρακτικοί μηχανικοί συντηρητές, οι πρακτικοί μηχανικοί κινητήριων μηχανών, οι θερμαστές - αρχιθερμαστές, οι ηλεκτροσυγκολλητές - οξυγονοκολλητές, οι γομωτές - πυροδότες, οι χειριστές μηχανημάτων έργων, οι υδραυλικοί, οι ψυκτικοί, οι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων, οι χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών, οι ηλεκτρολόγοι θεάτρου, οι υπομηχανικοί και μηχανολόγοι ΤΕΙ και οι υπομηχανικοί και ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ.

* Στη γεωργία και την αλιεία: Ο χειριστής αγροτικών μηχανημάτων, ο τεχνίτης αγροτικών μηχανημάτων, ο ιδιώτης δασολόγος, ο ιδιώτης τεχνολόγος δασοπονίας, ο εργολήπτης δημοσίων δασοτεχνικών έργων.

* Στα τεχνικά επαγγέλματα και στους τομείς κατοικίας: Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και ο μηχανικός εγκατάστασης ανελκυστήρα.

* Στις νομικές υπηρεσίες: Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος και ο συμβολαιογράφος.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης