Αλλαγές στην ίδρυση των ΕΠΕ - Απλοποιούνται οι διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

11 Σεπτέμβριος 2008
ΣTH δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους ίδρυσης νέων εταιριών στοχεύει νομοσχέδιο που καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας. Hδη βρίσκεται σε εξέλιξη η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Taxheaven.gr

ΣTH δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους ίδρυσης νέων εταιριών στοχεύει νομοσχέδιο που καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας.

Hδη βρίσκεται σε εξέλιξη η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με την οποία προωθείται ευρεία μεταρρύθμιση της διαδικασίας ίδρυσης εταιριών με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες κεντρικό σημείο της παρέμβασης είναι η εκ βάθρων αναθεώρηση του νόμου 3190/1955 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα καταργηθούν τα βιβλία που τηρούνται στα Πρωτοδικεία για τις ΕΠΕ και πλέον θα καταγράφονται στο ΓΕΜΗ. Eτσι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα αναδειχθεί σε ένα ηλεκτρονικό one stop shop για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις που θα έχει την έδρα του στα κατά τόπους Επιμελητήρια τα οποία θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα προβλέπεται η περαιτέρω μείωση του αριθμού των υπογραφών που απαιτούνται για τη σύσταση ΕΠΕ. Ανάλογες αναμένεται να είναι και οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και για τις άλλες εταιρικές μορφές, όπως οι Ανώνυμες Εταιρίες, οι Ομόρρυθμες, κ.λπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την ύπαρξη ενός ενιαίου τέλους ίδρυσης της εταιρίας, το οποίο θα ενσωματώνει το σύνολο των τελών, φόρων και εισφορών που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη σύσταση εταιριών. Επί πλέον με το νομοσχέδιο που προωθείται αναβαθμίζεται περαιτέρω ο ρόλος των Επιμελητηρίων της χώρας, τα οποία θα γίνουν ο βασικός κρίκος στην ίδρυση εταιριών.

Oπως δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας μέσω του νομοσχεδίου θα βελτιωθεί περαιτέρω η διαδικασία σύστασης εταιριών, ελαχιστοποιώντας τις ενέργειες που απαιτούνται για την ίδρυση Α.Ε. και ΕΠΕ σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Στόχος όπως τόνισε είναι να καταστεί η σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ελκυστική για Eλληνες και ξένους επενδυτές προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί συνέχεια ρύθμισης που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο από τη Βουλή και αφορά τη διαδικασία ίδρυση των ΕΠΕ. Με τη ρύθμιση αυτή μειώθηκε το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ΕΠΕ σε 4.500 ευρώ αντί των 18.000 ευρώ που ίσχυε. Παράλληλα, με τη μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου μειώθηκε και το κόστος ίδρυσης επιχειρήσεων, αφού ένα σημαντικό μέρος των εξόδων ίδρυσης είναι η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) που αντιστοιχεί στο 1% του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης με ειδική ρύθμιση μειώθηκαν σε 19 από 38 οι ημέρες αναμονής για τη δημοσίευση των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στο Εθνικό Τυπογραφείο και έτσι μειώθηκε ο χρόνος που απαιτείται συνολικά για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.Πηγή Express