Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΑΝ: «Καμπάνες» έως και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις-20 τρόποι επιβολής προστίμων

9 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να επιβάλλουν στους παραβάτες, άμεσα, κατά τον έλεγχο διοικητικά πρόστιμα, που φτάνουν και τα 2.000 ευρώ και να παραπέμψουν την υπόθεση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται να διαβιβάζουν, εντός 5 ημερών. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φτάσουν και τα 30.000, ανάλογα τη παράβαση, ή να προσδιοριστούν σε ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου.
ΥΠΑΝ: «Καμπάνες» έως και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις-20 τρόποι επιβολής προστίμων

Τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να επιβάλλουν στους παραβάτες, άμεσα, κατά τον έλεγχο διοικητικά πρόστιμα, που φτάνουν και τα 2.000 ευρώ και να παραπέμψουν την υπόθεση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται να διαβιβάζουν, εντός 5 ημερών. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φτάσουν και τα 30.000, ανάλογα τη παράβαση, ή να προσδιοριστούν σε ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου.

Εξεδόθη απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου με την οποία ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Νομαρχίες και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες) σύμφωνα με το ν. 3668/2008 (ΦΕΚ 112/Α/18-6-2008).

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το νόμο, τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να επιβάλλουν στους παραβάτες, άμεσα, κατά τον έλεγχο διοικητικά πρόστιμα, που φτάνουν και τα 2.000 ευρώ και να παραπέμψουν την υπόθεση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται να διαβιβάζουν, εντός 5 ημερών, τη σχετική έκθεση ώστε οι αρμόδιες αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από την απόφαση πρόστιμα.

Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φτάσουν και τα 30.000, ανάλογα τη παράβαση,   ή να προσδιοριστούν σε ποσοστό επί του ετήσιου  τζίρου.

Αξίζει να σημειωθεί, σε απάντηση ενστάσεων Νομαρχιών, ότι αδυνατούν να προβούν σε επιβολή προστίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, λόγω μη έκδοσης της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, με επιστολή της, η αρμόδια Διεύθυνση Τιμών Βιομ/κων Προϊόντων & Φαρμάκων, από τις 20 Αυγούστου διευκρίνισε, ότι η επιβολή του προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβαση προκύπτει ευθέως, χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση, από το ίδιο το κείμενο του ν. 3668/08 (άρθρο 3).

Επίσης η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3668/08 αναφέρεται σε απολύτως τεχνικά θέματα, η μη ρύθμιση των οποίων δεν μπορούσε να αναστείλει την εφαρμογή των κυρωτικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού.

Με την έκδοση της απόφασης αυτής αποσαφηνίζονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβολής προστίμων βάσει του Αγορανομικού Κώδικα και του Ν. 3668/2008, συνεπώς εκλείπει κάθε «δικαιολογία» αδυναμίας εφαρμογής αποτελεσματικού αγορανομικού ελέγχου.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης