Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd 20) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε

31 Δεκέμβριος 2018
(Upd 20) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 

Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2018 σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύθηκαν και θα δημοσιευθούν στο μέλλον στον κόμβο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.) και θα εμπλουτίζονται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο αυτό ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.
 
-Την συνολική ανασκόπηση όλων των θεμάτων μπορείτε να δείτε εδώ
-Τα σχόλια της Δευτέρας με τις ανασκοπήσεις των σημαντικότερων θεμάτων κάθε εβδομάδας μπορείτε να τα δείτε εδώ

- Την
Ανασκόπηση νομολογίας Οκτωβρίου 2018 μπορείτε να την δείτε εδώ
- Την
Επισκόπηση νομολογίας μηνός Νοεμβρίου 2018 μπορείτε να την δείτε εδώ
 

Περιεχόμενα :

 

1. Διάφορα θέματα
  1.1. ΔΙΕΠΥΥ
  1.2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγγληματικές δρατηριότητες
  1.3. Επαγγελματικοί Λογιαριασμοί
  1.4. ΓΕΜΗ - Οικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
  1.5. Θέματα ανωνύμων εταιριών - Εταιρικό δίκαιο.
  1.6. Φόρος Μερισμάτων
  1.7. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.)
  1.8. Πόθεν έσχες
  1.9. GDPR
  1.10. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο
  1.11. POS
  1.12. Ο.Ε.Ε. - Λογιστές
  1.13. Θέματα αγροτών
  1.14. Τέλος στις πλαστικές σακούλες
  1.15. Φόρος διαμονής
  1.16. Πλειστηριασμοί
  1.17. Πτωχευτικός κώδικας
  1.18. Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ
  1.19. Ρυθμίσεις οφειλών φορολογικής διοίκησης
  1.20. Εφαρμογή barcode σε εφημρίδες και περιοδικά
  1.21. Ανασφάλιστα Οχήματα
  1.22. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ)
  1.23. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
  1.24. Πληρωμή οφειλών στο Taxis με κάρτα
  1.25. Μισθωτήρια - Yποβολή στο taxis
  1.26. Μητρώο τουριστικών πλοίων - Τέλος  Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
  1.27. Διαβίβαση δεδομένων (ΦΕΗΜ) Πρατηρίων καυσίμων
  1.28. Μεταφορικό Ισοδύναμο
  1.29. Καταβολή εφάπαξ ποσών σε Ειδικά μισθολόγια
2 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
  2.1. Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 
3 Φορολογία εισοδήματος
  3.1. Γενικά
  3.2. Δαπάνες - έκπτωση δαπανών - αναμόρφωση δαπανών
  3.3. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
  3.4. Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων
  3.5. Παροχές σε είδος  
  3.6. Εισφορά αλληλεγγύης  
4 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
  4.1. Γενικά
  4.2. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης - Μέιωση προστίμων
  4.3. Παραγραφή
  4.4. Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
  4.5. Πρόστιμα- Κυρώσεις
  4.6. Φοροδιαφυγή
  4.7. Πρόστιμα πριν την ισχύ του ΚΦΔ
  4.8. Φορολογικοί έλεγχοι
  4.9. Ενδοομιλικές συναλλαγές
5 Φορολογία Ακινήτων - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ε9 - ΕΦΑ
6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
  6.1. Αποφάσεις Ευρωπαικού δικαστηρίου σχετικές με το ΦΠΑ
  6.2. Αρθρογραφία ΦΠΑ
  6.3. Ευρωπαικές εξελίξεις σχετικές με το ΦΠΑ
7 Συλλογικές συμβάσεις
8 Εργατικά - Απασχόληση - Πρόνοια
  8.1. Εργάνη - ΣΕΠΕ
  8.2. Λοιπά εργατικά θέματα
  8.3. Αποφάσεις Αρείου πάγου
9 Ασφαλιστικά
  9.1 Ασφαλιστικά  Γενικά
  9.2 Αποφάσεις ΕΦΚΑ
  9.3 ΕΔΟΕΑΠ
10 ΓΕΜΗ
11 Προνοιακά επιδόματα. Επίδομα στέγασης - επίδομα τέκνων, ΚΕΑ, κλπ
12 Θέματα μητρώου
13 Διεθνής φορολογία
14 Αντικειμενικές αξίες - εκτιμητές
15 Φορολογικές δηλώσεις 2018
16 Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
17 Μέτρα για τους πληγέντες από την Πυρκαγιά του Ιουλίου 2018
18 Νομοθεσία

 

 

1. Διάφορα θέματα
     
  1.1. ΔΙΕΠΥΥ
     
      121262/2018 Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα
      109034/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
        Νέες οδηγίες για :
-Τις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων
- Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα:
- Ειδικές ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες:
- Για την μεταφορά του Πετρελαίου Θέρμανσης
- Για τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση
     
     
  1.2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγγληματικές δρατηριότητες
     
      ΠΟΛ.1204/2018 Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές
      ΠΟΛ.1200/2018 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018
      ΠΟΛ.1201/2018 Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018)
      ΠΟΛ.1189/2018 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»
     
  1.3. Επαγγελματικοί Λογιαριασμοί
     
      1184793 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).
      Έως την 12η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΕΤ, η δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών στην ΑΑΔΕ
      Επαγγελματικοί λογαριασμοί - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Οδηγίες για την δήλωση τους (Upd)
      Επαγγελματικοί λογαριασμοί: Νέα απόφαση - Πρόστιμο 1.000 ευρώ για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στην ΑΑΔΕ
     
     
  1.4. ΓΕΜΗ - Οικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
     
      Παράταση υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων
      Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2017 - Πλήρης οδηγός
      Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές για το 2018
      Η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ένα ενιαίο (κοινό) ηλεκτρονικό υπόδειγμα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020
      Χρήσιμα Υποδείγματα [ Ισολογισμός – Προσάρτημα – Έκθεση Δ.Σ ] και υποχρεώσεις Δημοσίευσης των «Οικονομικών Καταστάσεων
     
  1.5. Θέματα ανωνύμων εταιριών - Εταιρικό δίκαιο.
         
      141372/2018 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ κατά την μετάβαση από το ν. 2190/1920 στο ν. 4548/2018
      Ποια νομοσχέδια έρχονται το επόμενο διάστημα από το Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης - Ψηφιακή υπηρεσία μίας στάσης για όλες τις μορφές επιχείρησης
      Νέες αλλαγές στη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες
      ΣτΕ 1702/2018 Υπογραφή της έκθεσης κατάσχεσης φορολογικών στοιχείων από λογίστρια εταιρείας, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι αγράμματος
      Άρθρα Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένος με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]
      Οι νέες υποχρεώσεις των νομικών προσώπων για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων και οι κυρώσεις
      Νέο πρότυπο καταστατικό για τις ΕΠΕ
      Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης
      Οι αλλαγές στις ΕΠΕ (ν. 4541/2018) - 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε
      ΣτΕ 1774/2018 Δεν οφείλεται ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με διαφορά υπέρ το άρτιο
      Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε
      Δικαιώματα μειοψηφίας με τον νέο νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες
      Μείωση κεφαλαίου Α.Ε. για κάλυψη τεκμηρίων με βάση και τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018
     
  1.6. Φόρος Μερισμάτων
         
      Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017
     
  1.7. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.)
         
      ΠΟΛ.1217/2018 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
        H υποβολή των συναλλαγών (ΜΥΦ) στο εξής θα γίνεται με μια κατάσταση σε ετήσια βάση και όχι με 4 καταστάσεις (μια ανά τρίμηνο) στις περιπτώσεις αυτές. Αντίστοιχα, εφόσον θα υπάρχει μια κατάσταση (ετήσια) αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής το οποίο πλέον θα είναι 100,00 ευρώ για την ετήσια κατάσταση και όχι 400,00 ευρώ για τέσσερις τριμηνιαίες καταστάσεις.
      Επισημάνσεις για τις ΜΥΦ των αγροτών
      ΠΟΛ.1033/2018 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
      Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ)
      Μ.Υ.Φ. 2017 - Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017 
      (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
         
         
  1.8. Πόθεν έσχες
         
      Νέες αλλαγές στο «πόθεν έσχες» - Από 3.1.2019 έως 25.1.2019 η υποβολή καταστάσεων και από 18.2.2019 έως 31.3.2019 οι δηλώσεις
      1688/Γ/2018 Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή
      Πόθεν έσχες: Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 μετά τη δημοσίευση του ν. 4571/2018
      «Πόθεν έσχες»: Διευκρινίσεις για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης
      Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων 2018 «πόθεν έσχες» (χρήση 2017)
      ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»:  Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες - Διευκρινίσεις για το 2018
      ΣτΕ 3312/2017 Ακύρωση της Υ.Α 1069/19.10.2017 για την υποβολή του «πόθεν έσχες»
         
  1.9. GDPR
         
      GDPR: Διευκρινίσεις σχετικά με την πιστοποίηση πράξεων επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
      «Το GDPR και οι λογιστές» - Δείτε σε μαγνητοσκόπηση τη δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας»
      Έντυπο ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από την ΑΠΔΠΧ
      Περιορισμός εξυπηρέτησης κοινού λόγω προετοιμασίας της ΑΠΔΠΧ ενόψει εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
      ΑΠΔΠΧ: Σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών
      Άρθρα Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
      Άρθρα Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
         
  1.10. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο
         
      ΠΟΛ.1213/2018 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α'179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
      ΠΟΛ.1188/2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)
      51075/4308/2018 Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017»
      Εξωδικαστικός μηχανισμός - ΚΕΑΟ: Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 61 ν. 4559/2018
      Κ.Υ.Α. αριθμ. 86768/2018 Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πληρότητα της αίτησης και διαδικασία διαπραγμάτευσης
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ  30/2018 Εξωδικαστικός μηχανισμός: Κοινοποίηση των διατάξεων του νέου νόμου 4549/2018 με τις τελευταίες αλλαγές
      ΠΟΛ.1163/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α'142/3-8- 2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»
        Ο τελευταίος νόμος 4559/2018 επέφερε μερικές αλλαγές στο νόμο 4469/2017 του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου και οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
      ΠΟΛ. 1126/2018 Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τις νέες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού με το ν. 4549/2018
       
Οι νέες διατάξεις του ν. 4549/2018 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 14/06/2018 ώστε να συμπεριληφθούν οφειλές που καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το νέο νόμο, ήτοι οφειλές βεβαιωμένες (όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση) ή γεννημένες έως τις 31/12/2017.  Να υπενθυμίσουμε πως με τις νέες διατάξεις αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους, να ζητήσουν ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ακόμα κι αν δεν συντρέχουν ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις υπαγωγής από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
      34124/2768/2018 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
       
Εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η-12-2017.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ αλλά και το δημόσιο προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.
         
      ΠΟΛ.1116/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών..
       
Εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές  στο δημόσιο οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η-12-2017.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ αλλά και το δημόσιο προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.
      64182/2018 Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
      40597/2018Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017
      ΠΟΛ.1055/2018 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)
      Άρθρα «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
      «Επί της ουσίας» - Δείτε τη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή για τη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις για τους ελ. επαγγελματίες
      Β/7/οικ. 7713/466/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17
      Επισημάνσεις προς τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ και του τ. ΟΓΑ σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό
      Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
      Αριθμ. οικ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
      Εξωδικαστικός μηχανισμός - Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 και έως 120 δόσεων
      Τα κριτήρια (συνοπτικά) για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
      ΠΟΛ.1223/2017 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
         
  1.11. POS
         
      Κ.Υ.Α. αριθμ. 45196/2018  Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309) 
      Από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 133473/05-12-2017 (Β΄ 4309) "Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)»", εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)»
      Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τελικά εξαιρούνται τα σχολικά κυλικεία από την χρήση POS.
      Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
      7732/2018 Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία
      Διευκρινίσεις για την προθεσμία ( 11/04/2018 ) απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών ( 133473/2017 και 45231/20.4.2017  ) 
         
         
  1.12. Ο.Ε.Ε. - Λογιστές
         
      133792/2018 Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998
      Χωρίς υπογραφή λογιστή οι δηλώσεις των μη κερδοσκοπικών με απλογραφικά και με εισόδημα έως 50.000 ευρώ  (ΠΟΛ.1139/2018)
      Πιστοποίηση λογιστών: Ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ
      Γ. Πιτσιλής: «Ο λογιστής στη νέα εποχή θα είναι περισσότερο σύμβουλος και λιγότερο γραφέας». Τι είπε για το νέο Ε3 και την παράταση των δηλώσεων
      Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.)
      Διάρκεια διορισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών
      Παράταση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών
      ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 Πότε οι λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ορκωτοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
         
  1.13. Θέματα αγροτών
         
      Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
      Ακατάσχετο για τις αγροτικές ενισχύσεις στα 7.500 ευρώ ετησίως
      Νέα ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων για την ανάρτηση των στοιχείων από τους παραγωγούς
      Αγρότες και τέλος επιτηδεύματος: Πότε εφαρμόζεται - ποιοι εξαιρούνται
      Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας
      ΠΟΛ.1205/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
      Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων: Ευθύνη αγροτών
      Άρθρα Φoρολογία εισοδήματος αγροτών
      Ο κατ' επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
      Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων από 1/1/2018
      Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών
      Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων - Υπόχρεοι - προθεσμίες
      366/138268/2017 Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89)
         
  1.14. Τέλος στις πλαστικές σακούλες
         
      Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στα 9 λεπτά του ευρώ από 1.1.2019
      ΠΟΛ.1160/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει.
      ΠΟΛ.1091/2018Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 ( Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού
      Από τον Απρίλιο και κάθε τρίμηνο η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας
      «Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα
         
  1.15. Φόρος διαμονής
         
      Φόρος διαμονής: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ
      Άρθρα Φόρος διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα
      Νέες αναλυτικές οδηγίες για το φόρο διαμονής - ΠΟΛ.1064/2018 Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»
      Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
      Σχετικά με τις μηδενικές δηλώσεις φόρου διαμονής
      Φόρος διαμονής - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων - απαντήσεων
      Φόρος διαμονής - ΠΟΛ.1015/2018 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου.
      Φόρος διαμονής - Η τροπολογία με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου
         
  1.16. Πλειστηριασμοί
         
      ΠΟΛ.1017/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα
         
  1.17. Πτωχευτικός κώδικας
         
      Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η δυνατότητα για μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» στον επιχειρηματία για επανένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας με το νέο θεσμικό πλαίσιο
      ΠΟΛ.1118/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6- 2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»
      ΠΟΛ.1049/2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017)
      ΠΟΛ.1027/2018 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
         
  1.18. Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ
         
       52246/3173/2018 Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.
         
         
  1.19. Ρυθμίσεις οφειλών φορολογικής διοίκησης
         
      ΠΟΛ.1025/2018  Υπαγωγή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση
        Με τη νέα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
         
  1.20. Εφαρμογή barcode σε εφημρίδες και περιοδικά
         
      613/2018 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου
         
  1.21. Ανασφάλιστα Οχήματα
         
      ΠΟΛ.1222/2018 Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων
      Ανασφάλιστα οχήματα: Κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται. Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους
      ΠΟΛ.1191/2018
Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει
      ΠΟΛ.1129/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει. 
      Ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για τη διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων - 436.653 τα πιθανά ανασφάλιστα οχήματα
      ΠΟΛ.1046/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει
         
  1.22. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ)
         
      ΠΟΛ.1194/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
      Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο)
Βραχυχρόνιες μισθώσεις - «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»
      Διαθέσιμα video για τη λειτουργία των εφαρμογών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων από την ΑΑΔΕ
      Σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Οδηγίες χρήσης
      ΠΟΛ.1170/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»
      Διευκρινίσεις για τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογικού έτους 2017
        α) οι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κοινώς «τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια») για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

β) για το φορολογικό έτος 2017 δεν προβλέπεται υποχρέωση δήλωσης των επιμέρους βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Το συνολικό εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλώνεται διακριτά και συγκεντρωτικά στο έντυπο Ε2.

      Άρθρα Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
      ΠΟΛ.1059/2018Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
         
  1.23. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
         
      ΔΕΕΦ Β 1105834 ΕΞ 2018 Σχετικά με τον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων
      ΠΟΛ.1089/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α'176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α'63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
         
  1.24. Πληρωμή οφειλών στο Taxis με κάρτα
         
      ΠΟΛ.1071/2018 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet 
         
         
  1.25. Μισθωτήρια - Yποβολή στο taxis
         
      Πίνακας υπόχρεων υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (ΠΟΛ.1162/2018)
      ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
       

Προσοχή η προθεσμία δεν αλλάζει (μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της)

Ορισμένα σημεία της απόφασης :

- Έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά

- Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

- Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.

- Υποχρέωση για υποβολή στοιχείων έχουν και όσοι παραχωρούν δωρεάν, εκτός αυτών που απαλλάσσονται του φόρου δωρεάν παραχώρησης ακινήτου.(δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου)

         
         

 

  1.26. Μητρώο τουριστικών πλοίων - Τέλος  Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
         
      Άρθρα Μητρώο Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 - Το πλαίσιο, οι προθεσμίες, οι επιβαρύνσεις και οι οδηγίες για την ηλεκτρονική εφαρμογή του
      ΠΟΛ.1214/2018 Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξης τους» (Β' 5170)
      ΠΟΛ.1210/2018 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους
      ΠΟΛ.1209/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού
         
         

 

  1.27. Διαβίβαση δεδομένων (ΦΕΗΜ) Πρατηρίων καυσίμων
         
      Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων
      ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
      ΠΟΛ.1208/2018 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
         

 

 

  1.28. Μεταφορικό Ισοδύναμο
         
      4111.08/4503/2018 Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019
      Μεταφορικό Ισοδύναμο: Διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις
      Μεταφορικό Ισοδύναμο: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις
      Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)».
         

 

 

 

  1.29. Καταβολή εφάπαξ ποσών σε Ειδικά μισθολόγια
         
      170285/0092 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018
      2/88411/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
      2/88410/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό
      2/88419/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
      2/88420/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς
      2/88415/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
         

 

 

2 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
         
      Έκδοση δωρεάν αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από ιατρούς
      ΠΟΛ.1195/2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου
      ΠΟΛ.1183/2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού
      ΔΕΔ 951/2017 Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη
      ΠΟΛ.1173/2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή
      ΠΟΛ.1101/2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή
      ΠΟΛ.1074/2018 Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει 
      Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του ΕΣΥ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών
         
  2.1. Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 
         
      1190552 ΕΞ 2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας
      3032/2018 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταϊκό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ
      2929/2018 Διαγραφή Παγίου
      2706/2018 Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της
      2602/2018 Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προϊόντος
      2363/2018 Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20
      3010/2018 ΦΠΑ εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβεία
      2577/2018 Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο
      2316/2018 Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα
      1552/2018 Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993
      2205/2018 Τήρηση βιβλίων Ε.Ε. με ένα μέλος φυσικό πρόσωπο και δεύτερο μέλος μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
      1263 ΕΞ 24.7.2018 Εγγραφές Ανακαίνισης
      1622 ΕΞ 24.7.2018 Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο
      617 ΕΞ 10.7.2018 Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
      1174 ΕΞ 19.6.2018 Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018
      838 ΕΞ 10.7.2018 Ημερολόγιο Ισολογισμού
      710 ΕΞ 26.6.2018 Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού
      863 ΕΞ 24.7.2018 Σύστημα κυλιόμενων απογραφών
      1248 ΕΞ 24.7.2018 Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
      617 ΕΞ 10.7.2018 Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
      1406 ΕΞ 24.7.2018 Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
      614 ΕΞ 29.5.2018 Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)
      496 ΕΞ 29.5.2018 Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής
      403 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος
      412 ΕΞ 29.5.2018 Ερώτημα σχετικά με την επιρροή/ενσωμάτωση του ΔΠΧΑ 16 στα ΕΛΠ
      247 ΕΞ 3.4.2018 Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
      223 ΕΞ 27.3.2018 Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων
      622 ΕΞ 8.5.2018 Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
      502 ΕΞ 15.5.2018 Yπερανάληψη
      873 ΕΞ 15.5.2018 Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή
      393 ΕΞ 22.5.2018 Ακατάλληλα αποθέματα - επιστροφές - καταστροφές αποθεμάτων
      400 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστικός χειρισμός εσόδων και εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικής εταιρείας
      338 ΕΞ 27.3.2018 Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά βιβλία
      36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
      115 ΕΞ 27.3.2018 Έκδοση Στοιχείων
      224 ΕΞ 27.3.2018 Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
      295 ΕΞ 20.3.2018 Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια
      315 ΕΞ 20.3.2018 Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
      2660 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
      22 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση πλειστηριασμού
      2522 ΕΞ 13.3.2018 Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων
      1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
      104 ΕΞ 27.2.2018 Κρυπτονομίσματα
      2503 ΕΞ 6.3.2018 Ερώτημα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ
      2547 ΕΞ 27.2.2018 Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων
      2308 ΕΞ 27.2.2018 Αύξηση κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας
      2318 ΕΞ 27.2.2018 Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή
      ΣΛΟΤ: Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών
      ΕΞ 20.2.2018 Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείρισή τους
      ΕΞ 20.2.2018 Ζημιά από Αξία Συμμετοχής
      2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων
      2469 ΕΞ 13.2.2018 Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
      2548 ΕΞ 13.2.2018 Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή
      2369 ΕΞ 13.2.2018 Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών
      2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
      2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
      2114 ΕΞ 24.10.2017 Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη
      2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
      2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
      2017 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos
      2055 ΕΞ 24.10.2017 Ζημιές εις νέον
         

 

 

 

3 Φορολογία εισοδήματος
         
  3.1. Γενικά
         
      ΠΟΛ.1238/2018 Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων - Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018
      Χωρίς ΦΣΚ η αύξηση κεφαλαίου για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
      Αναστολή του φόρου υπεραξίας για ένα ακόμη έτος
      ΠΟΛ.1228/2018 Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4579/2018
      Άρθρα Αναγνώριση ζημιών από συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών στην αλλοδαπή
      Άρθρα Η μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό και οι πρόσφατες εξελίξεις - Χωριστές δηλώσεις συζύγων
      Άρθρα Πίστωση φόρου αλλοδαπής άρθρο 9 ν. 4172/2013
      Προσοχή! Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2018 ή το 2019 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2018
      ΠΟΛ.1216/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985
        Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.1566/1985, οι σχολικοί συνεταιρισμοί συστήνονται ως ελεύθερη ένωση των μαθητών, σκοπός των οποίων είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, της κοινωνικής ευθύνης κ.λπ., αλλά και εν γένει η εμπέδωση των αρχών της συλλογικότητας, συνάγεται ότι προέχει ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους, ανεξάρτητα από την υποχρέωση σύστασής τους με τη μορφή του συνεταιρισμού, η οποία απορρέει από τις διατάξεις της νομοθεσίας που τους διέπει.

Κατά συνέπεια, τα εν λόγω πρόσωπα για φορολογικούς σκοπούς αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα οποία δεν επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος του ν.3986/2011. Ακόμη, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013, καθόσον δεν απαλλάσσονται από αυτήν.
      Άρθρα Χρόνος φορολόγησης εισοδήματος από μείωση μετοχικού κεφαλαίου
      Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες από το φορολογικό έτος 2018 με τροπολογία
      Χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων
      1161261 ΕΞ 2018 Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
      Πως δηλώνονται στην Ελλάδα οι συντάξεις που λαμβάνουν από την αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Η φορολόγησή τους και οι ΔΣΑΔΦ
      ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ 2018 Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/94
      ΣτΕ 751/2018 Συμψηφισμός ζημιάς σε περιτπώσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων
      ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους
      Η φορολόγηση των μερισμάτων από την Κύπρο
      ΣτΕ 1143/2018 Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) - Ερμηνεία του ως μαχητού
      ΠΟΛ.1168/2018  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 
      ΠΟΛ.1147/2018 - Οι τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΦΕ και οι διατάξεις του ν. 4549/2018 περί φορολογικών κινήτρων
      ΠΟΛ.1145/2018 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων του ΚΦΕ
      Φορολογικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
      Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων από την ΑΑΔΕ σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2018)
      Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back
      Δ. ΟΡΓ. Δ 1095333 ΕΞ 2018 Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Ιουνίου 2018
      ΣτΕ 952/2018 Κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης ακινήτων από offshore με εισαγωγή συναλλάγματος. Η εισαγωγή συναλλάγματος λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον ο δικαιούχος του συναλλάγματος είναι το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζεται από την εξωχώρια εταιρία το ακίνητο, και όχι η εξωχώρια εταιρία
      ΠΟΛ.1111/2018 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150)
      ΣτΕ 156/2018 Φορολογία εισοδήματος. Τεκμαρτή δαπάνη αύξησης κεφαλαίου κατά την περίοδο που είχε αναστολή η σχετική διάταξη
      ΠΟΛ.1090/2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190)
      ΠΟΛ.1102/2018 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.
        ΠΟΛ.1103/2018 Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης της μεταβίβασης φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων
      ΠΟΛ.1078/2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β' 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) 
      ΠΟΛ.1099/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
      ΠΟΛ.1100/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.
      ΠΟΛ.1092/2018. Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων
        Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι στην έννοια διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, συνάγεται ότι κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων από υπόχρεους του άρθρου 61 του ν.4172/2013 προς νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4172/2013, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ίδιου νόμου….
      Άρθρα Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
      ΣτΕ 330/2018Aναφορικά με ζητήματα χωριστής από τη σύζυγό του υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου εισοδήματος και εκκαθάρισης αυτής
      ΠΟΛ.1029/2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή
        Οι διατάξεις για τους «μπλοκάκηδες» ισχύουν και όταν οι λήπτες των υπηρεσιών έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή
      ΠΟΛ.1032/2018 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων
        Η σχετική αναφορά σε ακυρώσεις συμβολαίων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2017 αφορά την περίπτωση της μη επιστροφής από το Δημόσιο του φόρου ασφαλίστρων στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόδοσης αυτού τα ασφάλιστρα ήταν απαιτητά, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα της απόδοσης του φόρου το συμβόλαιο μπορεί να ακυρώθηκε, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, και δεν επηρεάζει αυτό τους συμψηφισμούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του α.ν. 660/1937.
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)
      ΠΟΛ.1014/2018 Η φορολογία των διανεμόμενων κερδών σε ειδικές περιπτώσεις (λογιστικά κέρδη με φορολογική ζημιά κ.λπ.)
      Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 - ΣΟΛ ΑΕ
         
         
  3.2. Δαπάνες - έκπτωση δαπανών - αναμόρφωση δαπανών
         
      1188383 ΕΞ 2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών
      ΠΟΛ.1227/2018 Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
      ΠΟΛ.1221/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
        Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν. Ειδικότερα, ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπάνες.
      Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα για το 2018
      ΠΟΛ.1219/2018 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών
      ΣτΕ 2339/2018 - Αντισυνταγματική η φορολόγηση των προβλέψεων απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων του ν. 3296/2004
      ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.
      ΣτΕ 340/2018 Μεταβίβαση μετοχών - Ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας πώλησης των μετοχών - Συνταγματικές οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999
      ΠΟΛ.1185/2018 Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού
      ΣτΕ 249/2018 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εικονικού τιμολογίου
      ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018 - Sale and lease back: Αφορολόγητο αποθεματικό από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου, για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ΚΦΕ
      Δυνατότητα συμψηφισμού αφορολόγητων αποθεματικών από sale and lease back με φορολογικές ζημιές
      Η άξια των stands που παραχωρούνται για χρήση σε πελάτες - εμπόρους, καταχωρείται σε λογαριασμό παγίων και εκπίπτει, μέσω των αποσβέσεων, από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και ο αναλογών ΦΠΑ εκπίπτει από το ΦΠΑ εκροών - ΣΟΛ ΑΕ
      Έκπτωση πρόβλεψης για επισφαλή απαίτηση από πελάτη ΟΕ - ΣΟΛ ΑΕ
      ΠΟΛ.1117/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
        Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1 - 7) του ν. 3842/2010 (μείωση κύκλου εργασιών, διατήρηση αριθμού εργαζομένων) ή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών) και παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ήτοι κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, και επομένως συμπληρώνονται οι κωδικοί 079 και 080 του εντύπου Ν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1069/2018 εγκύκλιό μας) ο φόρος υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Τούτο διότι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 080 της δήλωσης (έντυπο Ν) ισχύει ό,τι και για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 004.
      Άρθρα Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
      ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001
      ΔΕΔ - Παραγωγική και εκπεστέα η δαπάνη του ποσού που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης αποζημίωσης
      ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.
      Οι Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - Τα μη συνεργαζόμενα κράτη κ.ά.
      Διευκρινίσεις σχετικά με τον αντιλογισμό προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΦΕ - ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
      Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
      Άρθρα Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση Εξόδων και Εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής».
      Η ζημία, από την διαγραφή ανείσπρακτου ποσού από τον τελικό κομιστή επιταγής που εκδόθηκε από επιχείρηση που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
      ΠΟΛ.1024/2018 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017
      ΠΟΛ.1023/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της
        Ως αξία κτήσης των παγίων για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μεταβιβάζονται στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 έγγραφο, καθόσον στην περίπτωση αυτή η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή.
      Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)
      Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017 - Παραδείγματα
      Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα για το έτος 2017
      Προβλήματα του νέου ασφαλιστικού, αλλά και της έκπτωσης των εισφορών που πρέπει να λυθούν άμεσα
         
  3.3. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
         
      Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού
      Ομογενείς-κάτοικοι εξωτερικού: Το συνάλλαγμα που στέλνουν - Πως αποφεύγονται οι ταλαιπωρίες και τα προβλήματα με την εφορία
      Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
      Η φορολογική κατοικία και η συνήθης διαμονή - Η σημασία τους και η διαφορά τους
         
  3.4. Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων
         
      ΠΟΛ.1242/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α'208)
        Aποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Για τα ποσά αυτά προβλέπεται ότι μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
      1171568 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας
      ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 - Φωτορεπόρτερ - φωτοειδησεογράφοι: Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ
        Τα εισοδήματα που αποκτούν οι φωτορεπόρτερ που εντάσσονται στον ως άνω Κ.Α.Δ. φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν όλες τις άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά στο νόμο. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην καταβολή αμοιβών παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο.
      ΠΟΛ.1206/2018 Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
      ΔΕΔ 3268/2018 Η αποζημίωση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ειδικότητας είναι εισόδημα από μισθωτές
      ΔΕΔ 4237/2018 Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμειβόμενοι με μπλοκάκι) δεν είναι δυνητικός
      ΔΕΔ 133/2018 Φορολογία συντάξεως εξωτερικού (Ιταλία)
      ΔΕΔ 3892/2018 Αφορολόγητο το ειδικό επιδόμα μουσικού οργάνου στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
      ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3255/2018 Φορολόγηση εσόδων αυτοεκδοτών δημοσίων υπαλλήλων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία
      ΔΕΑΦ Α 1136043 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση
      Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018 Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
      ΠΟΛ.1179/2018 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος προερχόμενου από την εκμίσθωση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Ν. 3300/2004)
      ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ 2016 Φορολογική αντιμετώπιση εισοδημάτων συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι - καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
      ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018 - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από την εκμίσθωση των ακινήτων τους μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με βάση τις διατάξεις του ν.4407/2016
      ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017
      Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back
      Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095290 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων που δίδονται ως επιβράβευση σε επιβλέποντες καθηγητές για τη συμμετοχή τους μαζί με φοιτητές σε διαθεματικές εργασίες προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά
      ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους
      ΠΟΛ.1087/2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη
        Οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, δεν έχουν ευκαιριακό και παρεπόμενο χαρακτήρα καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου και συνεπώς η υπαγωγή τους στις εν λόγω διατάξεις προϋποθέτει, πέραν των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, και την προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ως άνω υπηρεσίες. Επομένως, στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της έγγραφης σύμβασης ένα μέρος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται, δεν καλύπτεται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε οι αμοιβές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες αυτές που παρέχονται χωρίς έναρξη, δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, ενώ αντίθετα, και υπό την επιφύλαξη των υπόλοιπων προϋποθέσεων που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις, υπάγονται σε αυτές μόνο οι υπόλοιπες αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνο το διάστημα της έγγραφης σύμβασης κατά το οποίο οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
      ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης 
      ΠΟΛ.1097/2018 Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
      ΔΕΑΦ Α 1031152 ΕΞ 2018 Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων
      Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους
      Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή
        Στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.
      ΠΟΛ.1020/2018 Tο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
      ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)
        Τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, εισόδημα.
      ΠΟΛ.1006/2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
      ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)
         
  3.5. Παροχές σε είδος  
         
      ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Παροχή σε είδος οχημάτων)
        Σε ότι αφορά σε κοινόχρηστα οχήματα, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν παραχωρηθεί από την εργοδότρια επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν συνιστούν για τον εργαζόμενο παροχή σε είδος.
      Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
         
         
  3.6. Εισφορά αλληλεγγύης  
         
      ΣτΕ 2465/2018 Η εισφορά αλληλεγγύης είναι φόρος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου Ι της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου βασιλείου
      ΣτΕ 2465/2018 - Η εισφορά αλληλεγγύης είναι φόρος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου Ι της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου βασιλείου
      ΠΟΛ.1124/2018 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4520/2018 (Α'30) 
        Αφορά την φορολογική μεταχείριση του επιδόματος εκπαίδευσης καθώς απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
      ΠΟΛ.1175/2018 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος δεύτερο)
         

 

 

 

4 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
         
  4.1. Γενικά
         
      ΠΟΛ.1234/2018 Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
      ΠΟΛ.1231/2018 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)
      Κανόνες ελέγχου (αν)ακρίβειας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και τραπεζικοί λογαριασμοί
      ΠΟΛ.1215/2018 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)
      ΣτΕ 1897/2018 Έλεγχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Κέρδη από νόμιμο παίγνιο. Δεν απαιτείται να έχει συμπεριλάβει ο ελεγχόμενος φορολογούμενος τα κέρδη αυτά στην δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος του έτους κτήσης τους
      Άρθρα Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
      ΣτΕ 1895/2018 Έλεγχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν στοιχειοθετείται η επικαλούμενη από τη Φορολογική Αρχή απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, μη νόμιμα αποδόθηκαν οι παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μη νόμιμος ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών, καθώς η Φορολογική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξής της
      ΣτΕ 1891/2018 Στοιχεία έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, μπορούν να αντληθούν και από τραπεζικό λογαριασμό άλλου προσώπου ή από κοινό λογαριασμό άλλων προσώπων, του οποίου δεν είναι συνδικαιούχος ο ελεύθερος επαγγελματίας
      ΣτΕ 1893/2018 Απόδειξη ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
      ΣτΕ 2105/2018 Η ΔΕΔ είναι αναρμόδια να κρίνει επί αιτήματος φορολογούμενου περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας και σχετικής άρνησης του Προϊσταμένου ΔΟΥ
      ΣτΕ 1524/2018 Στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει για το φορολογούμενο βάσει των γενικών διατάξεων εισόδημα των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών δεν επαρκεί για την έκπτωση του φόρου που παρακρατήθηκε για τα επίμαχα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα αυτών, το πιστωτικό υπόλοιπο του παρακρατηθέντος φόρου δεν επιστρέφεται μεν, παραμένει όμως προς έκπτωση στον χρόνο της διανομής των κερδών που αναλογούν στα κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα εισοδήματα, όπως παραμένει προς έκπτωση για τον ίδιο χρόνο της διανομής το σύνολο του παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση ζημίας
      ΣτΕ 404/2018 Κατάσχεση φορολογικών στοιχείων - Στοιχεία που έχουν κατασχεθεί κατά παράβαση της διαδικασίας
      ΣτΕ 155/2018 Λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου με τον ν. 2523/1997
      ΣτΕ 1775/2018 Προσωπική ευθύνη διευθύντος Α.Ε. για φορολογικές οφειλές της εταιρείας – Δικαίωμα άσκησης ανακοπής
      Η έννοια της ανωτέρας βίας στον ΚΦΔ για την μη επιβολή προστίμων
      ΣτΕ 1767/2018 Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
      ΣτΕ 546/2018 Επιβολή μέτρων διασφάλισης του δημοσίου στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της παραβάσεως και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του Δ.Σ. της Α.Ε.
      ΣτΕ 1518/2018 Στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει από το εισόδημα των τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών δεν επαρκεί για την έκπτωση του φόρου που παρακρατήθηκε για τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα αυτών, το πιστωτικό υπόλοιπο του παρακρατηθέντος φόρου δεν επιστρέφεται
      Διευκρινίσεις σχετικά με την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης - ΠΟΛ.1180/2018
Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης
      ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων
       
Το κάθε πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί επιστροφές φόρου ανάλογα με τον λογαριασμό iban που έχει καταχωρηθεί στην δήλωση θα ελέγχει πλέον:

i) εάν ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός είναι ορθός και
ii) εάν τα στοιχεία του δικαιούχου (κύριου ή συνδικαιούχου) του τραπεζικού λογαριασμού ταυτίζονται με τα στοιχεία του δικαιούχου της επιστροφής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο κρυπτογραφημένο αρχείο που έχει αποσταλεί από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.

      ΠΟΛ.1169/2018 Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013
        Δεν συντρέχει λόγος διατήρησης του μέτρου της δέσμευσης του Α.Φ.Ε. για δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 λόγω φορολογικού ελέγχου, στην περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές υποθέσεις έχουν υποπέσει σε παραγραφή και ως εκ τούτου δεν έχουν προτεραιοποιηθεί προς έλεγχο, σύμφωνα με την ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β΄ 4270) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις ΠΟΛ.1154/2017 και ΠΟΛ.1208/2017 εγκυκλίους του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ενδεικτική η περίπτωση δεσμεύσεων Α.Φ.Ε. δυνάμει του αριθ. 598/54/31.5.2011 εγγράφου της 4ης Ειδικής Ομάδας Εργασίας), καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση μέτρου σε βάρος του φορολογουμένου λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εφόσον έχει συμπληρωθεί η παραγραφή για το σύνολο των ελεγχόμενων χρήσεων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων.
      ΠΟΛ.1148/2018 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).
        Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η απόφαση για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού Ορκωτών ελεγκτών, όπως ίσχυε για τις χρήσεις μέχρι την 31η δεκεμβρίου 2013 (με τον παλαιό ΚΦΕ).

Ουσιαστικά με τις προσθήκες που έγιναν στην ΠΟΛ.1159/22.7.2011, τα πρόστιμα στου νόμιμους ελεγκτές επιβάλλονται κατόπιν γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρασχεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη σχετικού εγγράφου από τη Φορολογική Διοίκηση με το οποίο θα γνωστοποιείται προς την Ε.Λ.Τ.Ε. η ελεγχόμενη επιχείρηση, ο Νόμιμος Ελεγκτής και το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη επιχείρηση.
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή, τότε τα πρόστιμα στους νόμιμους ελεγκτές θα επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της ΔΕΔ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες ο χρόνος που απαιτείται για την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών οδηγεί σε παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικής πράξης.
      ΠΟΛ.1154/2018 Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων
        Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
Με την απόφαση αυτή ορίζεται το πλαίσιο και η πολιτική ασφαλείας των συστημάτων της ΑΑΔΕ η πολιτική ορθής χρήσης αυτών και η πολιτική διαχείρισης πρόσβασης στις πληροφορίες της ΑΑΔΕ από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.
 
Επίσης ορίζεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις τήρησης απορρήτου από τα  πρόσωπα, πέραν των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, για τις πληροφορίες και τα στοιχεία των φορολογουμένων των οποίων λαμβάνουν γνώση, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
Τέλος ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα χορήγησης των πληροφοριών στα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, (διωκτικές αρχές, δικαστικές αρχές, διαζευγμένοι σύζυγοι, σε τρίτους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε φορείς Γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.)
 
      ΣτΕ 1143/2018: Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) - Ερμηνεία του ως μαχητού
      ΣτΕ 1440/2018 - Η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου εισοδήματος, που έχει καταβάλει βάσει δήλωσής του ο φορολογούμενος, προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει είτε εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση είτε και μεταγενεστέρως, μέχρις, όμως, του χρόνου εντός του οποίου είναι δυνατή η βεβαίωση του φόρου από τη φορολογική αρχή, δηλαδή εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, εκτός αν οριστικοποιηθεί εν τω μεταξύ η φορολογική εγγραφή
      ΠΟΛ.1067/2018  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) 
        Η απόφαση αυτή τροποποιεί το παράρτημα (διαδικασία ελέγχων και έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών)
Εκτός όμως από αυτό.... oι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου. 
      ΠΟΛ.1073/2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α' 170) 
        Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου.
      ΣτΕ 124/2014Υποχρέωση καταβολής τελών χαρτοσήμου επί συμβάσεως δανείου στην αλλοδαπή γεννάται όταν, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, το σχετικό ποσό είναι καταβλητέο και η εξόφληση γίνεται στην Ελλάδα, οπότε πρόκειται για υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα, τέτοια δε περίπτωση συντρέχει και όταν αποστέλλονται τα οφειλόμενα χρήματα στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα
      ΠΟΛ.1062/2018Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού
      ΣτΕ 287/2018 Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και παραγραφή - Η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου
      ΣτΕ 389/2018 Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου
      ΠΟΛ.1030/2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
      ΣτΕ 2986/2017 Πτωχευτική διαδικασία - Δεν αποκλείονται κατά την διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, πράξεις της φορολογικής αρχής, με τις οποίες επιβάλλονται σε βάρος του οφειλέτη φόροι πάσης φύσεως ή κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτωχεύσεως
      ΣτΕ 2326/2017 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος κατά εκτελεστικών μελών δοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
      ΠΟΛ.1011/2018 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος
      ΠΟΛ.1035/2017 . Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών.
        Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ 117/1966 εγκύκλιός μας).
         
  4.2. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης - Μέιωση προστίμων
         
      ΣτΕ 1438/2018 Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης
      ΣτΕ 1438/2018: Φορολογικές παραβάσεις (ανακρίβεια δήλωσης εισοδήματος) - Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης.
      ΠΟΛ.1119/2018 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α' 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α' 170)
        Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει διευκρινίσεις και παραδείγματα για την:
- Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για φορολογικά έτη μετά την 1.1.2014 (1.1.2015 για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια)
- Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για φορολογικά έτη μέχρι 31.12.2013
(→Δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου.
→ Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
      ΠΟΛ.1021/2018 Ευνοικότερο καθεστώς για τις παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
      ΠΟΛ.1019/2018 Διευκρινίσεις για τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με το ν. 4512/2018
      ΠΟΛ.1003/2018 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
      ΠΟΛ.1012/2018 Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων
         
  4.3. Παραγραφή
         
      ΠΟΛ.1224/2018 Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης
      ΣτΕ 1890/2018
Ανακρίβεια της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Όσον αφορά τη χρήση του έτους 2006, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, σε περίπτωση ύπαρξης «συμπληρωματικών» στοιχείων. Η διάταξη του άρθρου 13§6 του Ν. 3522/2006 αποδίδει κανόνα, συναγόμενο ήδη από το ισχύον, πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νομικό πλαίσιο.
      ΣτΕ 403/2018 Παραγραφή ΦΠΑ. Σε πενταετή παραγραφή υπόκειται το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή ΦΠΑ
      Άρθρα Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
      ΠΟΛ.1165/2018 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α' Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής
      Στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής σύμφωνα με την Ολομ. του ΝΣΚ
        Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση ΝΣΚ 147/2018 του ΝΣΚ:

"Οι υπ’ αριθ. 1738/2017 (Ολομ.) και 2934, 2935/2017 (7μ.) αποφάσεις του ΣτΕ δεν παρέχουν πρόσφορη βάση για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του ΚΦΕ (ομόφ.). Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ΚΦΕ, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής (πλειοψ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθ. 111/2018 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ."(Εκκρεμεί η αποδοχή της Γνωμοδότησης.)
      ΝΣΚ - Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ΔΕΝ ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης για την επέκταση της παραγραφής σε 15ετία
      Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2018
Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου
      Παραγραφή και ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου ΟΕ - Απόφαση Διοικητικού Εφετείου
      Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
      ΣτΕ 170/2018. Εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την παραγραφή και στις υποθέσεις κληρονομιάς (Δεκαετής παραγραφή)
      Άρθρα Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
      ΔΕΔ - Δεκαπενταετής η παραγραφή και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
      Το ζήτημα της 15ετούς παραγραφής των εκπρόθεσμων δηλώσεων εισοδήματος
         
  4.4. Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
         
      ΔΕΔ 4431/2018 Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές λόγω της ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 με την οποία αποσαφηνίστηκε ο χρόνος κτήσης εισοδήματος προσωπικών εταιριών με διπλογραφικό σύστημα
      ΔΕΔ 1905/2018 Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει των διατάξεων της Σύμβασης Ελλάδος - Γερμανίας
      ΔΕΔ 4371 2018 Πρόστιμο για παρεμπόδιση ελέγχου
      ΔΕΔ 1736/2018 Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση
      ΔΕΔ 4310/2018 Δεν προσμετρώνται οι επιχορηγήσεις στον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου
      ΔΕΔ 4045/2018 Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για δήλωση φιλοξενίας
      ΔΕΔ 4466/2018 ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο οφείλεται μόνο κατά την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς
      ΔΕΔ 10/2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Εξ αποστάσεως διδασκαλία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στην Ελλάδα
      ΔΕΔ 3924/2018 Χρόνος απόδοσης χαρτοσήμου πώλησης παγίων λυθείσας εταιρείας
      ΔΕΔ 1950/2017 ΦΠΑ - Δωρεάν διάθεση και μη υποχρέωση αυτοπαράδοσης
      ΔΕΔ 4394/2018 Μη επιβολή προστίμου Ε2 για διόρθωση κωδικού 17
      ΔΕΔ 1083/2018 Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΦΔ για την αποδοχή από την διοίκηση
      ΔΕΔ 4128/2018 Φορολόγηση αυτοεκδότη - Συγγραφέας με απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ο οποίος συγγράφει, τυπώνει, εκδίδει και πουλάει μόνος του τα βιβλία του
      ΔΕΔ 3927/2018 Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2012 με τον ν. 2523/1997
      ΔΕΔ 4134/2018 Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου
      ΔΕΔ 3831/2018 ΚΦΑΣ - Πρόστιμο μη έκδοσης τίτλου κτήσης
      ΔΕΔ 4009/2018 Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες δηλωσεις που γίνονται εκ παραδορμής
      ΔΕΔ 3630/2018 Τροποποιητική δήλωση στοιχεία εξαρτώμενου τέκνου
      ΔΕΔ 5266/2017 Πρόστιμο τέλος καπνιζόντων
      ΔΕΔ 5263/2017 Λήπτης εικονικών σε ΦΠΑ
      ΔΕΔ 4327/2017 Πρόστιμο μη έκδοσης δελτίου αποστολής
      ΔΕΔ 556/2018 Κλειστή αποθήκη σε μπαρ με ποτά πως υπολογίζονται οι μερίδες ποτών σε φιάλες
      ΔΕΔ 1219/2018 Υποχρέωση επίδειξης βιβλίων γενικών συνελεύσεων μετόχων κ.λπ. μέχρι το 2012
      ΔΕΔ 3361/2018 Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.
      ΔΕΔ 3619/2018 Πρόστιμο φόρου διαμονής 500,00€
      ΔΕΔ 1108/2018 Μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Νομικού προσώπου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση
      Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση αριθμού παροχής ρεύματος
      ΔΕΔ: Πρόστιμο μη δήλωσης έναρξης εργασιών και μη τήρησης λογιστικών αρχείων
      ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης νομικού προσώπου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση
      ΔΕΔ - Δαπάνες συνεδρίων και εκδηλώσεων που αφορούν σε προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ
      ΔΕΔ - Η μη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 δεν συμπαρασύρει σε δεκαπενταετή παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο
      Δ.Ε.Δ.: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή σε φορολογούμενο με ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα
      ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2522/2018 Υποβολή σε φόρο κοινών λογαριασμών (Joint account) σε τράπεζα εξωτερικού
      ΔΕΔ - Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης εντολής της τράπεζας
      ΔΕΔ- Οι αμοιβές από «υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο» δεν μπορούν να φορολογηθούν ως «μπλοκάκια»
      ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2811/2016  Η κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες της εταιρείας στους λογαριασμούς των εταίρων δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών από την εταιρεία
      Δ.Ε.Δ. Αθήνας αρ. απόφ. 1524/2018 Πειραγμένο λογιστικό εμπορικής διαχείρισης- Μη έκδοση αποδείξεων - Αναντιστοιχία βάσης δεδομένων λογισμικού με βιβλία επιχείρησης
      Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η έκθεση ΣΔΟΕ για ανακρίβεια συγκεντρωτικών
      ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1304/2018 Δήλωση μέλους νομικού προσώπου που έχει λυθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος
      Απώλεια λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) που οφείλονται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία - ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2980/2018 Απώλεια στελέχους τιμολογίου - Πρόστιμο - Λόγοι ανωτέρας βίας
      ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3257/2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
      ΔΕΔ - Η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο
      ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου για προσθήκη τέκνου ως φιλοξενούμενου
      ΔΕΔ μη επιβολή προστίμου τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση προστατευόμενων τέκνων
      Υπέρογκα πρόστιμα επιβάλλουν οι ελεγκτικές αρχές για τις υπερτιμολογήσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων
      ΔΕΔ - Χαρτόσημο ταμειακής διευκόλυνσης
      ΔΕΔ - Πρόστιμο για την άρνηση στάθμευσης οχήματος μετά σπό σήμα υπαλλήλων του ΣΔΟΕ
      ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου
      Οι υπηρεσίες marketing δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 12 και να φορολογηθούν σαν «μπλοκάκια»
      ΔΕΔ - Πότε η άρνηση για έλεγχο φορτίου κρίνεται αιτιολογημένη
      ΔΕΔ - Ανάλωση κεφαλαίου για ζευγάρι φορολογουμένων με εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από τον έγγαμο βίο τους
      ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ
      ΔΕΔ - Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό -

Νέες εξελίξεις σχετικά με την παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

      ΔΕΔ - η επιβολή προστίμου σε εκ παραδρομής υποβολή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
      ΔΕΔ - εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου - Πρόστιμα
      ΔΕΔ - μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων που εκδόθηκαν καθυστερημένα
      ΔΕΔ - Μη αναγνώριση απαλλαγής ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις-ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ
      ΔΕΔ - ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με διαφορά υπέρ το άρτιο
      ΔΕΔ -  Η κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΦΔ
      ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
      ΔΕΔ - Χρόνος έκδοσης στοιχείων από λογιστή-φοροτεχνικό
      ΔΕΔ- Τέλη χαρτοσήμου σε ανεξόφλητο υπόλοιπο πελάτη
      ΔΕΔ - 100 ευρώ το πρόστιμο για την μη υποβολή Intrastat
      ΔΕΔ - ρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ - Απόφαση ΔΕΔ
      ΔΕΔ - πρόστιμο εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται από τη ΔΕΔ
      ΔΕΔ - μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα
      ΔΕΔ - πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων. Για μη έκδοση απόδειξης 1,5 ευρώ πρόστιμο 1.000!
      ΔΕΔ - πρόστιμο μη έκδοσης στοιχείου διακίνησης
      ΔΕΔ - ''εκπτωση ΦΠΑ λόγω τυπικών παραλείψεων στα τιμολόγια - Η ΔΕΔ κρίνει και βάσει αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
         
         
  4.5. Πρόστιμα- Κυρώσεις
         
      ΠΟΛ.1192/2018 Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους
      ΣτΕ 172/2018 Συμπληρωματικά στοιχεία - Ούτε το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων που εμφανίζεται στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους οικείους πίνακες, ούτε η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε., ούτε η ανώνυμη καταγγελία αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία
      ΠΟΛ.1035/2018 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
      ΣτΕ 172/2018: Δεν αποτελούν «συμπληρωματικά» στοιχεία οι πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΔΟΕ και οι ανώνυμες καταγγελίες
      ΠΟΛ.1026/2018 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων
        - 100,00 ευρώ το πρόστιμο για την εξόφληση λιανικών συναλλαγών άνω των 500,00 με μετρητά
        - Βιβλίο συντήρησης ΦΗΜ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο μη διαφύλαξης όταν η διαπίστωση ή η δήλωση απώλειας ανάγεται σε περιόδους από 1.1.2016
        - Πρόστιμα εκπρόθεσμων ΜΥΦ - Διευκρινίσεις βάσει της ΠΟΛ. 1026/2018
        - Πρόστιμα για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ
        - Η απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση
      Ν.Σ.Κ. 291/2017: Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης
      Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 291/2017 Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.
         
  4.6. Φοροδιαφυγή
         
      ΣτΕ 1238/2018 Λήψη εικονικού τιμολογίου - Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας - Αρκεί όμως να αποδείξει ότι ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι φορολογικώς ανύπαρκτος
      Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ προς τις φορολογικές διοικήσεις (Δράσεις BEPS 8-10)
      ΑΠ 6/2017 (ολ.) Αδίκημα φοροδιαφυγής - Η ποινή καθείρξεως των πέντε ετών δεν μετατρέπεται σε χρηματική.
         
         
  4.7. Πρόστιμα πριν την ισχύ του ΚΦΔ
         
      ΣτΕ 1465/2018 Απόρριψη βιβλίων και στοιχείων επιχείρησης και εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση, η αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων και η σχετική, αιτιολογημένη κρίση, της φορολογικής αρχής ή του διοικητικού δικαστηρίου
      ΣτΕ 1771/2018 Πρόστιμα ΚΒΣ λόγω λήψης και καταχώρησης στα βιβλία, εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μη δυνατότητα αυτεπάγγελτης εξέτασης από τα δικαστήρια, της τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης
      ΣτΕ 1235/2018 ΚΒΣ - ΠΔ 186/1992 - Η απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών μπορεί να κριθεί, μετά από αίτηση του επιτηδευματία από πενταμελή επιτροπή, πριν από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου
      ΣτΕ 2046/2017 ΚΒΣ. Κατάσχεση βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία. Απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη σχετικής εκθέσεως και η επίδοσή της στον επιτηδευματία
      ΣτΕ 3259/2017 Παράλειψη κλήσεως του φορολογουμένου σε ακρόαση κατ' άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.Β.Σ. δεν καλύπτεται εκ του γεγονότος ότι αυτός κλήθηκε σε ακρόαση στο πλαίσιο παράλληλης ποινικής διαδικασίας, η οποία έλαβε χώρα ενώπιον άλλων οργάνων του Κράτους
      ΣτΕ 2316/2017 Παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου κατά ΚΒΣ και ν.2523/1997 - Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας
        Κατά την έννοια των άρθρων 30 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ, Α' 84), της παρ.10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και της παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς τούτο αρκεί, μεταξύ άλλων, ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν από τη συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή.
         
         
  4.8. Φορολογικοί έλεγχοι
         
      Φορολογικοί έλεγχοι 2018: Νέα απόφαση για την ανακατάταξη των ελεγχόμενων πέραν των στόχων υποθέσεων
      ΣτΕ 1443/2018 Απόφαση εξαίρεσης από τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμό 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
      Φορολογικοί έλεγχοι 2018: Νέα απόφαση της ΑΑΔΕ για επαναξιολόγηση των εκκρεμών υποθέσεων
      ΣτΕ 1238/2018 Λήψη εικονικού τιμολογίου - Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας - Αρκεί όμως να αποδείξει ότι ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι φορολογικώς ανύπαρκτος
      Νέος φορολογικός έλεγχος ΦΠΑ μετά την ακύρωση αρχικού ελέγχου και ζητήματα παραγραφής - Απόφαση ΔΕφΑθ 784/2018
      ΣτΕ 1144/2018 Επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχόμενης επιχείρησης, είναι κατ' αρχήν επιτρεπτή ή αν, αντιθέτως, αποκλείεται άνευ άλλου, η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχομένης με εκείνα που τηρούνται γι' αυτήν σε άλλη επιχείρηση 
      ΣτΕ 171/2018 Η απόρριψη αιτήματος διενέργειας επανελέγχου σε φορολογούμενο, σε βάρος του οποίου έχουν καταλογισθεί φορολογικές και συναφείς επιβαρύνσεις, παραλλήλως και σε συνδυασμό προς άλλους φορολογούμενους
      Άρθρα Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων που καλούνται για έλεγχο
      ΔΕφΑθ 785/2018 Επανέλεγχος μετά από ακύρωση πράξης ελέγχου - Φωτοτυπίες και αντίγραφα αντί των πρωτοτύπων βιβλίων - Παραγραφή
      ΣτΕ 171/2018 Απόρριψη του αυτού αιτήματος διενέργειας επανελέγχου σε φορολογούμενο, σε βάρος του οποίου έχουν καταλογισθεί φορολογικές και συναφείς επιβαρύνσεις, παραλλήλως και σε συνδυασμό προς άλλους φορολογούμενους
      ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045538 ΕΞ 2018Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β’ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018
      ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει
      ΣτΕ 2341/2017 Εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου
      ΣτΕ 3176/2017 Έλεγχος ΦΠΑ - Για να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας, διενεργείται αυτοτελής έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως και συντάσσεται ιδιαίτερη αυτοτελής έκθεση
      Δέκα σημεία προσοχής στα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων
      ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018
      ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 
         
  4.9. Ενδοομιλικές συναλλαγές
         
      Άρθρα Φορολογικό πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών και προτεινόμενες ενέργειες προς τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα
      Άρθρα Φορολογικός έλεγχος κυπριακών εταιρειών για ενδοομιλικές συναλλαγές
      Ενδοομιλικές συναλλαγές – Τεκμηρίωση & Υποχρεώσεις (Φορολογικό Έτος 2017)
      Άρθρα Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
      Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
      Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
         

 

 

 

5 Φορολογία Ακινήτων - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ε9 - ΕΦΑ
         
      Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 βάσει του ν. 4446/2016 - Λύση στο νέο πολυνομοσχέδιο
      ΠΟΛ.1232/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
      ΣτΕ 2318/2018 ΕΝΦΙΑ (έτους 2014) στα ακίνητα Ιερών Μονών που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους - Επίκληση άνισης μεταχείρισης λόγω απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που ανήκουν στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους
      ΠΟΛ.1223/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      ΠΟΛ.1193/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      ΠΟΛ.1186/2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α' του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων
      Νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2018 σε 2.959 φορολογούμενους ύστερα από τις πυρκαγιές στην Αττική, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
      Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων (οικοπέδου και κτίσματος)
      Πως θα χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ μετά από υποβολή δηλώσεων του ν. 4446/2016
      ΠΟΛ.1171/2018 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287)
      Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 60% στα ημιτελή κενά κτίσματα
      Χρηστικός οδηγός ΕΝΦΙΑ 2018 - Μειώσεις, απαλλαγές, διορθώσεις
      ΣτΕ 1357/2018 ΕΝΦΙΑ - Μαχητό τεκμήριο ως προς τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης - Ο φορολογούμενος βαρύνεται να προβάλει, με συγκεκριμένο ισχυρισμό, ότι η εφαρμοσθείσα τιμή ζώνης είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία τιμή του ακινήτου του, καθώς και να διατυπώσει συγκεκριμένο αίτημα ως προς το ύψος στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η επίμαχη αγοραία αξία, συνοδευόμενο, μάλιστα, από έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσής της
      Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στις δόσεις και στους πίνακες υπολογισμού. Κατατέθηκε η τροπολογία
      Αναλυτικά στοιχεία για τον ΕΝΦΙΑ 2018. Σε πόσους θα υπάρχει αύξηση σε πόσους μείωση και πόσο
      Ε9 και πράξη εφαρμογής στην αναγκαστική απαλλοτρίωση: Η σειρά καταγραφής στο Ε9 των φάσεων της απαλλοτρίωσης
      ΠΟΛ.1109/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου
        Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται διατάξεις που αφορούν :
-Φόρος μεταβίβασης ακινήτων επί μεταγραφής πράξεων συνεπεία ενέργειας τρίτου
-Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
-Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 σχετικά με την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου, στον εκτελεστή διαθήκης και τον εκκαθαριστή κληρονομίας
      ΠΟΛ.1110/2018 Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού»
        Σχετικά με το συμψηφισμό των φόρων επί της ακίνητης περιουσίας στην περίπτωση θανάτου του υπόχρεου σε φόρο ή της μεταβίβασης όλης της ακίνητης περιουσίας του, με την ΠΟΛ.1110/2018 .

Γ
ια τα έτη 2012 και επόμενα ο Φ.Α.Π. και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που θα προκύψουν μετά τη νέα εκκαθάριση, θα συμψηφισθούν αποκλειστικά με μελλοντικές οφειλές από τους φόρους αυτούς, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει ή δεν διαθέτουν πλέον ακίνητα, για τα οποία δεν χωρεί συμψηφισμός.
      ΠΟΛ.1081/2018  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»
      ΠΟΛ.1095/2018 Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας
      Ε9: Το πιστοποιητικό για τον ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α για τα ακίνητα. Όλες οι περιπτώσεις
      ΔΕΦΚ Β 1151503 ΕΞ 2017 Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς
      ΠΟΛ.1013/2018 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω
      ΠΟΛ.1008/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      Ε9: Διορθώσεις του εξ αιτίας καιρικών ή φυσικών φαινομένων ή άλλων αιτιών
      Ε9: Διάσπαρτα κτίσματα επί οικοπέδου. Πως γράφονται τα κτίσματα και το οικόπεδο στο Ε9, όταν δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
         

 

 

6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
         
      Παράταση ισχύος μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ σε πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Υπεγράφη η απόφαση
      ΠΟΛ.1207/2018 Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων
      1161507 ΕΞ 2018 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού
      ΠΟΛ.1187/2018 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα
      ΠΟΛ.1184/2018 Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης
      ΠΟΛ.1177/2018 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας
      1140318 ΕΞ 2018 Έκδοση του Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είν
      Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)
      ΔΕΦΚΦ Ε 1108701 ΕΞ 2018 Χορήγηση απαλλαγών ΦΠΑ σε πλοία που δεν ασκούν δραστηριότητα ναυσιπλοΐας ανοικτής θαλάσσης
      ΔΕΕΦ A 1108390 ΕΞ 2018 Επιβαρύνσεις ΦΠΑ πλοίων που δεν εκτελούν πλόες ανοικτής ναυσιπλοΐας
        Παράταση υποχρεώσεων ΦΠΑ (δηλώσεων, καταβολών ΦΠΑ) των πυρόπληκτων Περ. Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής - Λοιπά θέματα απαλλαγών από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη των αναγκών τους
      Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών - Κρουαζιέρες - Επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής - Εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών - Λοιπά θέματα εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' σε σχέση με το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
      ΠΟΛ.1161/2018 - Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993
      ΠΟΛ.1155/2018 - Έκπτωση ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών - Δυνατότητα άσκησης δικαιώματος - ΠΟΛ 1155/2018
      Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, ναυαγοσωστικών κ.λπ. καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ' αυτά
     

Συντελεστές ΦΠΑ - Ποια αγαθά και υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

      Παράταση εφαρμογής μειωμένων συντελεστών στα εναπομείναντα πέντε νησιά (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο) του Αιγαίου 
      Έως 31.12.2018 μένει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
      ΔΕΔ - Απόρριψη προσφυγής για μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ απαιτήσεων που διαγράφηκαν
      ΠΟΛ.1070/2018 - Επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ - Νέα εγκύκλιος ΑΑΔΕ
      ΔΕΕΦ Α 1038048 ΕΞ 2018Σχετικά με τον ΦΠΑ στην παράδοση των εφημερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις
      ΣτΕ 282/2018 Σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής για τις υποθέσεις ΦΠΑ
      ΠΟΛ.1034/2018 Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
      ΣτΕ 167/2018 Επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος - Πότε υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ.
      ΠΟΛ.1022/2018  Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)
        Το τίμημα που εισπράττουν οι φορείς χορήγησης από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 22.1.ιε΄ του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι μέλη των φορέων χορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι φορείς δεν δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
Αντίθετα, όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν αποτελεί μέλος του φορέα που χορηγεί η ανανεώνει το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, το τίμημα που καταβάλλει στο φορέα για την πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι φορείς χορήγησης έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κ.ά.).
      ΠΟΛ.1018/2018 Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών
      ΠΟΛ.1016/2018 Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
      ΠΟΛ.1009/2018 Μειωμένοι συντελεστές στα 5 νησιά (άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017)
      ΠΟΛ.1010/2018 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
        1. Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου
2. Εγγραφή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
3. Δυνατότητα υπαγωγής των αγροτών της παραγρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017, στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Διατήρηση του κατ' αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ και ταυτόχρονη υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική του δραστηριότητα.
5. Τέλος διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος.
        Περιπτώσεις απόδοσης του ΦΠΑ από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών (αντιστροφή υποχρέωσης)
     
  6.1. Αποφάσεις Ευρωπαικού δικαστηρίου σχετικές με το ΦΠΑ
     
         
      Υπόθεση C-422/17 Ειδικό καθεστώς για τα πρακτορεία ταξιδίων - Άρθρα 65 και 308 - Περιθώριο κέρδους πρακτορείου ταξιδίων - Προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους - Είσπραξη προκαταβολών πριν από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδίων - Πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο ταξιδίων
      Υπόθεση C-552/17 Ειδικό καθεστώς για τα πρακτορεία ταξιδίων - Παροχή κατοικίας διακοπών που εκμισθώνεται από άλλους υποκείμενους στον φόρο - Πρόσθετες παροχές - Κύριες και παρεπόμενες υπηρεσίες - Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές - Καταλύματα που παρέχονται από πρακτορείο ταξιδίων ιδίω ονόματι
      Υπόθεση C-672/17 Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Βάση επιβολής του φόρου - Μείωση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας
      Υπόθεση C-264/17 Ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας - Καθεστώς του περιθωρίου κέρδους - Υποκείμενοι στον φόρο μεταπωλητές - Παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό ή τους διαδόχους του - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Άρνηση των εθνικών φορολογικών αρχών να αναγνωρίσουν το δικαίωμα υποκειμένου στον φόρο να επιλέξει την εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους - Προϋποθέσεις εφαρμογής - Δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος φόρου επί των εισροών - Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας
      Yπόθεση C-295/17 Φορολογητέες πράξεις - Παροχή εξ επαχθούς αιτίας - Διάκριση της μη φορολογητέας αποζημιώσεως από τις φορολογητέες παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται έναντι καταβολής «αποζημιώσεως»
      Υπόθεση C-664/16 Έκταση του δικαιώματος εκπτώσεως - Έλλειψη τιμολογίων - Δικαστική πραγματογνωμοσύνη - Βάρος αποδείξεως του δικαιώματος εκπτώσεως - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας
      Υπόθεση C-648/16 Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου - Επαγωγική μέθοδος υπολογισμού της βάσεως επιβολής φόρου - Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ - Τεκμήριο - Αρχές της ουδετερότητας και της αναλογικότητας - Εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει τεκμαιρόμενου κύκλου εργασιών
      Η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να μη χορηγεί σε υποκείμενο στο ΦΠΑ το δικαίωμα έκπτωσης όταν λόγω παραβάσεων δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου
      Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αγορών σε φορολογούμενο που έχει κηρυχθεί «ανενεργός» από τη φορολογική αρχή
      Υπόθεση C-257/11 Δικαίωμα εκπτώσεως - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού
      Yπόθεση C-153/17 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 168 και 173 - Έκπτωση του φόρου επί των εισροών - Πράξεις εκμισθώσεως-πωλήσεως αυτοκινήτων - Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συγχρόνως για φορολογητέες και για απαλλασσόμενες πράξεις - Γένεση και έκταση του δικαιώματος εκπτώσεως - Αναλογία της εκπτώσεως
      Yπόθεση C-580/16 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Τόπος της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως – Άρθρο 42 – Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο μετέπειτα παραδόσεως – Άρθρο 141 – Απαλλαγή – Τριγωνική συναλλαγή – Μέτρα απλουστεύσεως – Άρθρο 265 – Διόρθωση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα
      ΔΕΕ - Έκπτωση ΦΠΑ δαπανών που γίνονται για την απόκτηση μεριδίων εταιρίας
      ΔΕΕ - Δυνατότητα του υποκείμενου στον ΦΠΑ να διορθώσει τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο φορολογικού ελέγχου
      Yπόθεση C-533/16Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ – Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής – Άρθρο 178, στοιχείο αʹ – Τρόπος άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ – Οδηγία 2008/9/ΕΚ – Τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ – Αποσβεστική προθεσμία – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας – ΦΠΑ καταβληθείς και χρεωθείς μετά πάροδο πολλών ετών από την παράδοση των επίμαχων αγαθών – Άρνηση αναγνώρισης του δικαιώματος επιστροφής λόγω παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας η οποία άρχισε από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών»
      ΔΕΕ - Η πρώτη εγκατάσταση κτιρίου δεν συναρτάται με τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων σε αυτό. Πότε οι βελτιώσεις σε κτίρια μπορούν να θεωρηθούν ως μετατροπές υποκείμενες σε ΦΠΑ
         
     
  6.2. Αρθρογραφία ΦΠΑ
     
         
      Άρθρα Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47 του ν. 2859/2000)
      Άρθρα Eιδικό καθεστώς φορολογίας υποκειμένων στο ΦΠΑ μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ)
      Άρθρα Eιδικό καθεστώς φορολογίας υποκειμένων στο ΦΠΑ μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ)
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους εντός της Ένωσης αλλά µη εγκατεστηµένους στο κράτος- µέλος κατανάλωσης (άρθρο 47γ ν. 2859/2000) - Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του μη υποκειμένου στο φόρο λήπτη τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - Λοιπά θέματα
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο µη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης (άρθρο 47β ν. 2859/2000)
      Άρθρα Νέο καθεστώς από 1.1.2019 απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική αντιμετώπισή τους από πλευράς ΕΛΠ και φορολογική από πλευράς φορολογίας εισοδήματος
      Άρθρα Τόπος παροχής υπηρεσιών (Μέρος πρώτο)
      Άρθρα Τόπος παροχής υπηρεσιών (Μέρος δεύτερο)
      Άρθρα Αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
      Άρθρα Επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Πότε και πως εκκαθαρίζονται, καταβάλλονται, καταβάλλονται εντόκως και παραγράφονται τα σχετικά δικαιώματα;
      Απαλλαγή από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Νέο καθεστώς από 1.1.2015 - Λογιστική αντιμετώπισή τους από πλευράς ΕΛΠ - Φορολογική αντιμετώπισή τους από πλευράς φορολογίας εισοδήματος
      Περιπτώσεις απόδοσης του ΦΠΑ από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών (αντιστροφή υποχρέωσης)
         
  6.3. Ευρωπαικές εξελίξεις σχετικές με το ΦΠΑ
     
         
      Νέο σύστημα ΦΠΑ για τους πωλητές στο διαδίκτυο - Η Επιτροπή παρουσίασε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο
      Tax Flash: Πρόσφατες τροποποιήσεις στην οδηγία ΦΠΑ ως προς τον κατώτατο κανονικό φορολογικό συντελεστή και το συντελεστή για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις
      ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις: Το Συμβούλιο εγκρίνει μεταρρύθμιση για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών
      Ελάχιστος Κ.Σ. ΦΠΑ 15% στην ΕΕ
      Ενδοκοινοτικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο - Πως και πότε θα επηρεαστούν από το Brexit
      Μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις (Με σκοπός είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ε.Ε. )
         
         

 

 

7 Συλλογικές συμβάσεις
         
      60757/3099/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες».
      2242.5-1.5/80350/2018 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018
      2242.5-1.10/81307/2018 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018
      58444/2979/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 21.3.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου»
      2242.5-1.11/81295/2018 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018
      Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) Μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.P.A.)»
      54697/8.10.2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
      2242.5-1.8/69740/2018 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4256/2014, ετών 2018-2019.
      49825/2686/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
      «Οι Συλλογικές Συμβάσεις, η συρροή και ποία η εφαρμοστέα
      47420/2636/2018  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου  .
      47421/2637/2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων
      46308/2610/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Τραπεζών Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2016-2018
      46307/2609/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 19.4.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)»
      46306/2608/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 21.11.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας
      46304/2607/2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 1.6.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας»

 

 

8 Εργατικά - Απασχόληση - Πρόνοια
     
  8.1. Εργάνη - ΣΕΠΕ
     
         
      Ε4 - Πίνακας προσωπικού: Παράταση υποβολής έως 15 Νοεμβρίου 2018
      Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού
      Οδηγίες για την υποβολή του εντύπου Ε4 «Πίνακας προσωπικού συμπληρωματικός ωραρίου - Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)
      Αριθμ. 43614/996/2018 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
        - Εκτός από το πρόστιμο, θα καταλογίζονται από τον ΕΦΚΑ για ένα τρίμηνο εισφορές με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

- Ο εργοδότης πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου να προβεί σε πρόσληψη για να μειωθεί το πρόστιμο.
      Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
      Πως θα δηλώνονται η υπερεργασία και η υπερωρία μέσω sms στο «ΕΡΓΑΝΗ» - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε8
      40090/Δ1.14024/2018  Οι νέες οδηγίες και οι προθεσμίες για την υποβολή των εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ στο ΕΡΓΑΝΗ
      ΔΕΝ - Επισημάνσεις σχετικά με την εγκύκλιο 40090/Δ1.14024/2018 για την υποβολή όλων των εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
      Από πότε θα υποβάλλονται με sms τα έντυπα Ε4 και Ε8 στο «Εργάνη»
      32143/Δ1.11288/2018 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
      Υποβολή αδειών 2017 - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
      Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
      Υποβολή αδειών 2017 - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
     
     
  8.2. Λοιπά εργατικά θέματα
     
      «Αργίες Χριστουγέννων - Εργάσιμες Κυριακές για τα εμπορικά καταστήματα κ.λπ.» - Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας
      94648/2018 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2019
      Οι κληρονόμοι θανόντος εργαζομένου μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για την ετήσια άδεια που δεν έλαβε
      Άρθρα Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου
      625/2018 Διευκρινίσεις για το επίδομα ανεργίας των καθηγητών των κέντρων ξένων γλωσσών
      67315/3178/2018 Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο
      Άρθρα Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
      Υπόθεση C-385/17 Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών - Άρθρο 7, παράγραφος 1 - Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιτρέπει να ορίζεται με συλλογική σύμβαση ότι, σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, οι περίοδοι μη παροχής εργασίας λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών ετήσιας άδειας - Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων περί ερμηνείας
      65374/1428/2018 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019
      Άρθρα Η 26η Δεκεμβρίου
      Άρθρα Εργασία τις Κυριακές 16/12, 23/12 και 30/12/2018
      Άδειες προστασίας της μητρότητας - Τι δικαιούνται πλέον οι εργαζόμενοι γονείς
      Η εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντος έργο ή τμήμα έργου (εργοδότη) με τον εργολάβο για την πληρωμή των αποδοχών κ.λπ.
      Άρθρα Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου
      Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού
      To νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση
      Η εορτή της 15ης Αυγούστου
      Απαγόρευση απόλυσης εγκύου - Το πλαίσιο προστασίας της μητρότητας
      Αγροτικές εργασίες και αλιεία: Τήρηση Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού - [Η απόφαση :  οικ. 39391/838/2018]
        Κάθε εργοδότης, που απασχολεί:

α) αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 (Α' 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85)

β) μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται, σύμφωνα με το ν. 4251/2014 (Α' 80), με σκοπό την απασχόλησή τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α'85), υποχρεούται να τηρεί «Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο).
      Τεχνικοί ασφαλείας (Τ.Α.) - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας (η.β.) - Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
      Απόφαση εφετείου με βάση το νόμο 4487/2017, που ορίζει ότι η ουσιώδης καθυστέρηση καταβολής αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
      ΔΕΝ: «Ο Νέος Νόμος» για την αδήλωτη εργασία [δείτε την ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του περιοδικού Δ.Ε.Ν.]
      Η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία
      «Φρένο» στις προσλήψεις και στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής προσπαθεί να βάλει το υπ. Εργασίας
      ΔΕΝ: Υποχρεώσεις εργοδοτών για την 1η Μαΐου
      Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων
      Τι ισχύει για τη συνδικαλιστική δράση στην Ελλάδα
      Άρθρα Μεγάλη Παρασκευή
      ΣτΕ 431/2018 - Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών Ε.Σ.Υ του ν.4093/2012
      Ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»
      Επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων
      Δ.ΑΣΦ.189/222242/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών
      Άρθρα Καθαρά Δευτέρα
      Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
      Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
         
     
  8.3. Αποφάσεις Αρείου πάγου
     
      Άρειος Πάγος 1402/2017 Καταγγελία σύμβασης - Επιχειρησιακή συνήθεια - Οικειοθελής παροχή - Επιφύλαξη εργοδότη για ανάκληση
      Άρειος Πάγος 768/2018 Και σε περίπτωση σχέσης εργασίας από άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης, όταν θέλει να παύσει να δέχεται την εργασία που του προσφέρεται πρέπει να καταγγείλει τη σχέση και να πληρώσει την αποζημίωση που οφείλει
      Άρειος Πάγος 874/2018 Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων - Είναι έγκυρη η μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, ρητή ή σιωπηρή, συμφωνία, κατά την οποία ο δεύτερος θα λαμβάνει για την παρεχόμενη στον πρώτο εργασία την αμοιβή που προβλέπεται από ισχύουσα ή μέλλουσα να ισχύσει ΣΣΕ, η οποία καταρτίζεται μεταξύ τρίτων, έστω και αν τα μέρη της ατομικής σύμβασης δεν είναι μέλη των οργανώσεων που καταρτίζουν τη συλλογική ή θέτει προϋποθέσεις που δεν συγκεντρώνει ο συγκεκριμένος μισθωτός
      Άρειος Πάγος 972/2018 Αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών - Αποδοχές επιδόματος αδείας αμειβόμενων κατ αποκοπή - Αμοιβές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν τακτικές
      Άρειος Πάγος 767/2018 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος επίσχεσης της εργασίας θεωρείται και όταν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εργοδότη (όπως της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων μισθών) ή όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη
      ΑΠ 1180/2017 Δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της προαναφερόμενης ετήσιας άδειας του τελευταίου, που δεν του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη. - Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης
      Άρειος Πάγος 575/2018 Άκυρη σύμβαση εργασίας - Οφέλεια εργοδότη - Ύψος αμοιβής και επιδόματα που οφείλει ο εργοδότης να αποδώσει στον ακύρως απασχοληθέντα εργαζόμενο
      Άρειος Πάγος 960/2017 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οριζόμενη από ΣΣΕ - Σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης
      Άρθρα Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
      Άρειος Πάγος 1405/2017 Δικαίωμα επαναπρόσληψης υπαλλήλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχιακής λειτουργίας - Προϋποθέσεις - Καταγγελία σύμβασης
      Άρειος Πάγος 227/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μίσθωση εργασίας, επίδομα αδείας.
      Άρειος Πάγος 613/2018 Υπερημερία εργοδότη - Καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να ζητήσει μισθούς υπερημερίας
      Άρειος Πάγος 1845/2017 Αποδοχές που περιλαμβάνονται στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα - Εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, καθώς και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες
      Άρειος Πάγος 470/2018 Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης - Μορφές εκ περιτροπής εργασίας - Προϋποθέσεις - Πότε θεωρείται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η επιβολή της
      Άρειος Πάγος 232/2018 Υπερεργασία - Υπερωρία - Αξίωση σε περίπτωση παράνομης υπερωριακής απασχόλησης
      Άρειος Πάγος 172/2018 Η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση αγωγής περί ακυρότητας της καταγγελίας και απόληψης μισθών υπερημερίας
      Άρειος Πάγος 572/2018 Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την αξίωση της αποζημιώσεως από απόλυση
      Άρειος Πάγος 288/2018 Υπερωρία - υπερεργασία - Εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή και το Σάββατο
      Άρειος Πάγος 230/2018 Αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών - Απόκλιση από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου - Άδεια και επίδομα αδείας - Υπολογισμός με τακτικές παροχές που δεν είναι σταθερές
      Άρειος Πάγος 336/2018 Η έννοια της διευθυντικής θέσης, ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του διευθυντή, προσδιορίζεται, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής, από τη φύση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα σχέση εκείνου που τις παρέχει τόσο προς τον εργοδότη όσο και προς τους λοιπούς εργαζόμενους
      Άρειος Πάγος 498/2016 Σύμβαση γνήσιας και μη γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία - Δεν νοείται υπερεργασία κατά την 6η ημέρα επι πενθημέρου ή κατά την Κυριακή
         

 

 

 

9 Ασφαλιστικά
         
  9.1     Ασφαλιστικά  Γενικά
         
      Τίτλοι κτήσης (ΕΦΚΑ) - Υπεγράφη η απόφαση - Τα κυριότερα σημεία
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 52/2018 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
      Επιδότηση από 1.1.2019 των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών
      Διευκρινίσεις για την εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016 - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ
      624/1513068/2018 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019
      626/1516562/2018 Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ
      Δ.15/Δ΄/63100/1742/2018 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου
      1454839/2018 Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019
      40021/64369/3701/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
      61080/1692/2018 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
      60089/1662/2018 Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)
      60090/1663/2018 Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)
      60091/1664/2018 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)
      Πίνακες με παραδείγματα μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών με βάση το νέο νομοσχέδιο
      Μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο - Δείτε ολόκληρο το κείμενο
      Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΑΕ των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης
      Δ.ΑΣΦ./929/1206151/2018 Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017
      Φ.80000/οικ.51391/1153/2018 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
      Δ.15/Δ'/οικ.45697/1235/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
      Παράλληλη ασφάλιση: Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων σύμφωνα με το ν. 4387/2016
      Αριθμ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/2018 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)
      Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018  Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220)
      ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση για την ένταξη νέων ασφαλισμένων
      Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 41821/939/2018 Μείωση απαιτούμενων ημερομισθίων για την επιδότηση λόγω ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών των οποίων λύθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας για το σχολικό έτος 2017-2018
      ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ): Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και έναρξη νέας εικοσαετούς παραγραφής
      Οδηγίες καταχώρησης περιοδικών επισκέψεων στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
      39278/1823/2018 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας
      41366/1888/2018 - Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (ΦΕΚ B'3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4
      572/2018 Σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
      Φ.11221/493/5/2018 - Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας για τις σύνταξεις λόγω θανάτου
      Δ.ΑΣΦ. 770/934585/ 2018 - Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής - νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.
      Οι αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη ανωνύμων εταιριών υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές
       Κ.Υ.Α. αριθμ. 28473/605/2018. Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018».
      Φ. 80000/οικ. 34136/2065/ 2018. Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
      Φ.10043/3018/Δ18.153/2018 - Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)
      Φ.10141/οικ.33777/878/2018 - Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
      ΔΕΝ: Σχετικά με την ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
      Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών
      32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»
      Συνοπτικός οδηγός ΔΣΑ εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2018
      Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου και συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών Αλληλοβοηθητικών Ταμείων
      Αγρότες: Η διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ
      Αριθμ. πρωτ.: 616466/2018 Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο 20/2018 με την οποία καθορίζεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται. 
      Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017
      Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ
      Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 - Εισφορές Μαρτίου 2018 μη μισθωτών ασφαλισμένων
      Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 20999/336/2018  Καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων 
      Όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης διαχειριστών και εταίρων για ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
      Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών
      Δ11/οικ.19750/540/2018Χορήγηση επιδόματος παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
      Φ. 40021/οικ. 18530/ 1001/2018Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A'56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
      Δ.15/Δ΄/12061/293 Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
      Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
      Δ.15/Δ/οικ. 3376/73/2018 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
      Φ. 80000/οικ. 10568/222/2018 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων
      Φ10042/οικ. 5472/128/2018 Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
      Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ανέργους
      7495/2018 Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985.
      Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ) και στις αποδείξεις δαπάνης
      Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2018
      Φ.80000/οικ.2/1/2017 Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον
      Σ60/3/60880/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων
         
         
         
  9.2     Αποφάσεις ΕΦΚΑ
         
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 51/2018 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 50/2018 Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 49/2018 Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 47/2018 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 46/2018 Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/2018 Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων
      Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 34/2018 Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 831/982402/2018  Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η' του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών
      ΕΦΚΑ - Εκκαθάριση εισφορών έτους 2017: Πίστωση τραπεζικών λογαριασμών με τα ποσά επιστροφής
      ΕΦΚΑ: Καταβολή δόσεων ρύθμισης οφειλετών τ. ΟΑΕΕ μέσω πάγιας εντολής
      Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους
      Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2018 - Καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. ΟΓΑ
      ΕΦΚΑ: Οι δικηγόροι μπορούν να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
      Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753/2018 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β'/1582/8-5-2018) Υπουργική
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/04/127/2018 Οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. Δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ. (Για ακατάσχετες κοινωνικές παροχές, επιδόματα, κ.λπ.)
      ΕΦΚΑ: Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 569143/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 20/2018 -   Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 22/2018Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών αυτών
      Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 23/2018 Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ01/652/34/2018Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου
      Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 16/2018 Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ- ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2018Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/2018 Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 287025/2018 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2018 Συντάξεις λόγω θανάτου βάσει των νέων διατάξεων
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2018 Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθ