Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το νεο φορολογικό νομοσχέδιο

  • Ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το νεο φορολογικό νομοσχέδιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Προτάσεις
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»


Γενικές παρατηρήσεις:
    Αν και κρίνονται θετικές οι παρεμβάσεις που έχουν σκοπό το νοικοκύρεμα των Δημοσίων Οικονομικών, εντούτοις πολλά από τα μέτρα «φορολογικής δικαιοσύνης» θεωρούμε ότι αποφασίσθηκαν υπό την πίεση της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, πρόβλημα όμως που δεν λύνεται με βιαστικές αποφάσεις και ιδιαίτερα δεν λύνεται με την λήψη μέτρων που στηρίζονται στην «εικονική πραγματικότητα» που  προσπάθησαν μάταια να δημιουργήσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικά μέτωπα, κάτι που θα ωφελούσε την εφαρμογή αποφάσεων για την εφαρμογή φορολογικών μέτρων που πλήττουν κάθε φορολογούμενο όπως είναι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η σχεδιαζόμενη επαναφορά κάποιων τεκμηρίων που αιφνιδιάζουν τους φορολογούμενους, όπως είναι το τεκμήριο για την κατοχή αυτοκινήτων που ενώ καταργήθηκε με παράλληλη εφαρμογή της εργοταξιακής αξίας και ταυτόχρονη εξωπραγματική άνοδο των τεκμηρίων δαπανών, που δεν ενοχλούσε κανέναν, τώρα επιχειρείται η εφαρμογή αυτών των εξωπραγματικών τεκμηρίων που θα «πιάσουν» όσους ξεγελάστηκαν από την (προσωρινή όπως αντιλαμβανόμαστε) κατάργησή τους.
    Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα «εικονικής πραγματικότητας» είναι τα στοιχεία που είτε δόθηκαν στην δημοσιότητα είτε περιλαμβάνονταν στην εισηγητική έκθεση και αφορούν την επιχειρούμενη φορο-επιδρομή στους μικρομεσαίους Επαγγελματοβιοτέχνες και Ελεύθερους Επαγγελματίες βάζοντας σε όλους την ταμπέλα του «φοροφυγά» είτε αυτός δηλώνει εισόδημα 1.000 ευρω είτε 30.000 ευρω είτε 900.000 ευρω τον χρόνο.
    Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο η εισηγητική έκθεση να περιέχει τα εξής για την χρήση 2006:
«¶ρθρο 14
Φορολογικές κλίμακες

Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών μεταξύ μισθωτών-συνταξιούχων και επιτηδευματιών-ελεύθερων επαγγελματιών, καθόσον όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2007, σε σύνολο 3.988.108 φορολογουμένων φυσικών προσώπων (εκ των οποίων 3.506.210 με εισόδημα ΣΤ΄ πηγής και 481.898 με εισόδημα Δ΄ και Ζ΄ πηγής, οι φορολογούμενοι με εισόδημα ΣΤ΄ πηγής επιβαρύνθηκαν με 3.371.732.118 ευρώ, ήτοι με το 80% του προκύψαντος συνολικού φόρου (4.214.145.611 ευρώ).

Επισημαίνεται ακόμα ότι η ανωτέρω διαφορά επί των δηλούμενων εισοδημάτων μεταξύ μισθωτών-συνταξιούχων και επιτηδευματιών-ελεύθερων επαγγελματιών, διευρύνεται περαιτέρω, με την αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα των τελευταίων των υποχρεωτικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισής τους, πέραν των λοιπών εκπτώσεων από το εισόδημα που είναι κοινές για όλους τους φορολογούμενους.»
Να παρουσιάζει, δηλαδή, επιλεκτικά τα στοιχεία που δημιουργούν την αναγκαία (για την επιχειρούμενη προσπάθεια ποινικοποίησης του «Επιχειρείν» και καταπάτησης του Συνταγματικού Δικαιώματος για συνεισφορά όλων ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα) «εικονική πραγματικότητα» και να παραβλέπουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ηθελημένα τα στατιστικά στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. για την χρήση 2006 (Ο.Ε.2007) πίνακας «Π3.07»  που αναγράφουν (τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ):

Επαγγελματοβιοτέχνες : 693.554 άτομα – Συνολικό Φορολογητέο 13.786.871 ευρω
Φόρος κλίμακας: 1.545.033 ευρω Τελικός Συνολικός Φόρος: 1.512.566 ευρω  (Μ.Ο.Φ. 2.180 ευρω)
(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. Εμπορ.:8.382.409 ευρω, από Μισθωτές: 3.707.624 ευρω αλλά και εισόδημα από κέρδη συμμετοχής σε εταιρία {Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ} που φορολογούνται με την παρ.10 του Ν.2238/94 – αυτοτελώς: + 2.382.207 ευρω ) => Μ.Ο. εισόδημα: 23.313 ευρω

Μισθωτοί: 2.002.475 άτομα - Συνολικό Φορολογητέο 34.474.477 ευρω
Φόρος κλίμακας: 3.263.131 ευρω  Τελικός Συνολικός Φόρος: 3.108.796 ευρω (Μ.Ο.Φ. 1.552 ευρω)
(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ.από Μισθωτές: 33.340.988 ευρω => Μ.Ο. εισόδημα: 17.215 ευρω

Συνταξιούχοι : 1.515.660 άτομα – Συνολικό Φορολογητέο 21.166.810 ευρω
Φόρος κλίμακας: 1.510.452 ευρω   Τελικός Συνολικός Φόρος: 1.476.898 ευρω (Μ.Ο.Φ. 974 ευρω)
(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. από Μισθωτές: 19.457.388 ευρω => Μ.Ο. εισόδημα: 13.965 ευρω

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: 344.427 άτομα Φορολογητέο 9.434.973 ευρω
Φόρος κλίμακας: 1.502.382 ευρω  Τελικός Συνολικός Φόρος: 1.470.159 ευρω (Μ.Ο.Φ. 4.268 ευρω)
(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. Ελευθ.Επαγγ.:3.690.433 ευρω, από Μισθωτές: 4.886.187 ευρω αλλά και εισόδημα από κέρδη συμμετοχής σε εταιρία {Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ} που φορολογούνται με την παρ.10 του Ν.2238/94 – αυτοτελώς: + 166.367 ευρω ) => Μ.Ο. εισόδημα: 27.876 ευρω

Για αποφυγή εσφαλμένων ή «εικονικών» συμπερασμάτων πρέπει να δούμε συνολικά το εισόδημα του ελευθεροεπαγγελματία όπως και του μισθωτού. Είναι απαραίτητο να δούμε πόσες δουλειές κάνει για να συμπληρώσει το εισόδημά του, ποιος είναι ο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ» Μ.Ο. του εισοδήματος αλλά και του φόρου όπως προκύπτει από τους στατιστικούς πίνακες της Γ.Γ.Π.Σ., στα ίδια στοιχεία, δηλαδή, που αναγκαστικά ανατρέχουν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Επαγγελματοβιοτεχνών και Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι κατΆ ανάγκη και Μισθωτοί (εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες) για να μπορέσουν να «επιζήσουν» ενώ μένει στο απυρόβληπτο και ασύλληπτη η παραοικονομία των Μισθωτών αλλά και για αυτούς ισχύουν μια σειρά επιδόματα που φορολογούνται αυτοτελώς.
Και δυστυχώς το φαινόμενο των Μισθωτών που εκδίδουν Α.Π.Υ. δεν περιορίζεται μόνον στον Δημόσιο Τομέα (που είναι ο πρώτος διδάξας αν θυμηθούμε τα Κ.Ε.Π.) αλλά βρίσκει τελευταία εφαρμογή και στον Ιδιωτικό παρά την «δαμόκλεια σπάθη» του Ι.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών φορέων που θα διεκδικήσουν εισφορές αν κάποιος παραδεχθεί «υπαλληλική σχέση» για Συνεργάτη που εκδίδει Α.Π.Υ. .
Ένα παλαιό ρητό λέει : «το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις» και το αυτό ισχύει και για τα κάλπικα.
    Ζητούμε λοιπόν την απόσυρση του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου και δηλώνουμε, με κάθε επίγνωση της σημασίας των λόγων μας, ότι: θα διεκδικήσουμε μόνοι μας ή από κοινού με άλλες επαγγελματικές ομάδες που θίγονται από την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ¤ την κατάργηση του σχετικού άρθρου ακόμη και αν αυτό γίνει νόμος.

Προχωρώντας στις προτάσεις μας επί του νομοσχεδίου κατΆ άρθρο έχουμε:

¶ρθρο  1 έως  7  Συμφωνούμε με το σχέδιο νόμου

¶ρθρο  8 έως  13

¶ρθρο 11 «Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος»

Παράγραφος 1

Το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής :

«Εάν στους φορείς αυτούς δεν υπηρετεί υπάλληλος Λογιστής – Φοροτεχνικός κάτοχος αδείας ΑΆ τάξης μπορεί να ανατεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικούς συνεργάτες Λογιστές – Φοροτεχνικούς κατόχους αδείας ΑΆ τάξης ή Λογιστικά Γραφεία κατόχους αδείας ΑΆ τάξης, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η οργάνωση και υποστήριξη των οικονομικών τους υπηρεσιών, για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΟΦΕΕ είναι πάντοτε αρωγός της όποιας προσπάθειας γίνεται για διαφάνεια, νοικοκύρεμα και συμμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η εμφάνιση των ειδικών λογαριασμών στον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο θετικά μπορεί να κριθεί. Καλό θα ήταν να γνωρίζαμε τους ειδικούς  αυτούς λογαριασμούς.

¶ρθρο 14 «Φορολογικές κλίμακες»

Παράγραφος 1

Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του ενδιάμεσου συντελεστή των κλιμάκων αΆ και βΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 από 25% σε 20% και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 2008 (οικονομικό έτος 2009) και να ολοκληρωθεί το έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013)

Παράγραφοι 2 έως 7
Ζητάμε την απόσυρση των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 14 από το Σχέδιο Νόμου. Η φοροδιαφυγή από μερίδα αυτοαπασχολούμενων δεν θεραπεύεται με την τιμωρία (επιπλέον φορολόγηση) όλων όσων ήταν, είναι και θα είναι πάντα συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Με τις διατάξεις τού άρθρου 14 παράγραφος 2 έως 7 φορολογούνται εισοδήματα που κινούνται στα όρια της φτώχειας και μάλιστα για άλλη μια φορά αναδρομικά από το έτος 2008.  Όταν σε ένα χωράφι υπάρχουν ξερά χόρτα κόβουμε μόνο αυτά, δεν βάζουμε φωτιά γιατί έτσι καίγονται και τα χλωρά.
Είναι πιο εύκολο να ελεχθούν οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ζημίες (κάτι φυσιολογικό βάσει των υπαρχουσών συνθηκών και προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία εφόσον προκύπτει από ειλικρινή βιβλία του Κ.Β.Σ. αλλιώς καταργούμε τον Κ.Β.Σ. στην πράξη ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν και εισόδημα από Μισθωτές υπηρεσίες) καθώς στην χρήση 2006 ήταν 4.123 Ελεύθεροι Επαγγελματίες που δήλωσαν ζημία, όμως είναι πιο εύκολο για τους υπηρεσιακούς παράγοντες να «δημιουργούν» φορολογικά έσοδα με απλές λογιστικές πράξεις για να γίνονται αρεστοί στους Πολιτικούς Προϊσταμένους τους.
¶ρθρο 18 «Φορολογία μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων»
Παράγραφος 1
Στο πρώτο εδάφιο ζητάμε την απόσυρση της φράσης :

«…καθώς  και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές…»

Θεωρούμε ότι η επιπλέον φορολόγηση των μερισμάτων των Α.Ε. (με συντελεστή 10%), θα ενεργήσει ως αντικίνητρο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, θα πλήξει περισσότερο τους μικρομετόχους και θα δημιουργήσει μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην οικονομία.

¶ρθρο 19 «Μείωση συντελεστών φόρου και αύξηση συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος»

Παράγραφος 1

Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 από 25% σε 20% και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 2008 (διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέχρι 31.12.2008) και να ολοκληρωθεί το έτος 2012 (διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από μέχρι 1.1.2012)

Παράγραφος 2

Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 25% σε 20% και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 2008 (διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέχρι 31.12.2008) και να ολοκληρωθεί το έτος 2012 (διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από μέχρι 1.1.2012)

Παράγραφος 3
Ζητάμε την απόσυρση της παραγράφου 3 διότι η αύξηση της προκαταβολής επιδεινώνει την ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση (ρευστότητα) των νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.)
¶ρθρο 22 «Φόρος προστιθέμενης αξίας»

Παράγραφος 1
Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως αυτή τίθεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ή έννοια της συνήθους δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής», να αποσυρθεί και στη θέση του να μπουν αναλυτικά, στο κείμενο του νόμου προς αποφυγή μελλοντικών διασταλτικών ερμηνειών, οι όροι, οι προϋποθέσεις, ή έννοια της συνήθους δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

¶ρθρο 28 «Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων»

Παράγραφος 1
Περίπτωση γΆ
Ζητάμε στη ρύθμιση να υπάγονται και οι διαχειριστικές περίοδοι που έκλεισαν μέχρι και την  31.12.2007. (Απαιτείται σχετική τροποποίηση και στην περίπτωση κΆ)

Περίπτωση εΆ
Ζητάμε στη ρύθμιση να υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη η εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του σημειώματος περαίωσης.

Περίπτωση θΆ
Ζητάμε στην περίπτωση που το ποσό που βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής, από επιτηδευματία ή επιχείρηση που υπάγεται στην ρύθμιση του άρθρου 28, είναι μεγαλύτερο του ποσού που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης, τότε η επιπλέον διαφορά να επιστρέφεται.

Επίσης στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 28 και για την μία εξΆ αυτών έχει ασκήσει προσφυγή, και το ποσό που βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής είναι μεγαλύτερο των ποσών που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης και των δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, τότε η επιπλέον διαφορά να καλύπτει κατΆ αρχήν το ποσό βεβαίωσης της άλλης ή των άλλων επιχειρήσεων και εφΆ όσον υφίσταται ακόμα επιπλέον διαφορά τότε αυτή να επιστρέφεται.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Με το μέτρο της «περαίωσης»  δεν συμφωνούμε σαν Ομοσπονδία Λογιστών - Φοροτεχνικών διότι ουσιαστικά μηδενίζει την καθημερινή προσπάθειά μας και καταργεί τα σημεία σύγκρισης μεταξύ των Συναδέλφων που συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών μας, ενώ συχνά οι πελάτες μας αποκρούουν τις συμβουλές μας για εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας υποστηρίζοντας ότι θα βγει απόφαση που θα κλείσω τα βιβλία μου για όλες τις χρήσεις, επομένως επιδρά αρνητικά στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης.
Όμως θα πρέπει να δούμε τι θέλουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι των οποίων η θέληση εκφράζεται από τους Συνδικαλιστικούς  και Επαγγελματικούς φορείς των επιτηδευματιών.

Περίπτωση κγΆ
Ζητάμε οι δόσεις να διαμορφωθούν ως εξής :
α) Δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για ποσά μέχρι 25.000,00 ευρώ,

β) Δέκα οκτώ (18) μηνιαίες δόσεις για ποσά πάνω από 25.000,00 ευρώ και μέχρι 60.000,00 ευρώ, και

γ) Είκοσι τέσσερεις (24) μηνιαίες δόσεις εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο από 60.000,00 ευρώ.

Λοιπές προσθήκες στο άρθρο 28
α) Να μην θεωρείται παράβαση η οποία προσαυξάνει τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου η μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων και δεν επισύρει λοιπές κυρώσεις στον τακτικό φορολογικό έλεγχο. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 και Ε.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1087/2005)

β) Να μην θεωρείται παράβαση η οποία προσαυξάνει τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου, τυχόν παράβαση, που έχει καταλογισθεί σε φορολογούμενο λόγω μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις αυτοελέγχου υποχρεώσεων για τη χρήση φορολογικών μηχανισμών.

¶ρθρο 29

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 29 να αντικατασταθεί ως εξής :
«Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 για όσους δεν ρυθμίσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος ή δεν έχουν ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο, ή δεν έχουν περαιώσει με άλλες διατάξεις.».

Ζητάμε για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 28, μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή έχουν περαιώσει με τακτικό φορολογικό έλεγχο ή με άλλες διατάξεις,  σαν προθεσμία παραγραφής να παραμείνει η 31.12.2008 για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002.


Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας             
Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης