Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεωτική η τεκμηρίωση διαφοράς τιμών μεταξύ θυγατρικών εταιριών πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες

5 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • ΣE νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών ομίλων να πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί το νομικό πλαίσιο –γνωστό διεθνώς ως Transfer Pricing– για την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (δηλ. ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων).
Υποχρεωτική η τεκμηρίωση διαφοράς τιμών μεταξύ θυγατρικών εταιριών πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες

ΣE νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών ομίλων να πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί το νομικό πλαίσιο –γνωστό διεθνώς ως Transfer Pricing– για την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (δηλ. ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων). Πρόκειται για την εξειδίκευση ενός από τα 41 μέτρα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική του υπουργείου για τον εξορθολογισμό της αγοράς, το υπΆ αρ. 19 «Παραβολή Τιμών Διεθνών Ομίλων». Δημιουργείται λοιπόν με τον νόμο αυτόν η υποχρέωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δηλαδή να συναλλάσσονται σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την πολιτική των ίσων αποστάσεων.

Σε περίπτωση που καταγραφεί τιμή πώλησης ενός προϊόντος, διαφορετική από χώρα σε χώρα, τότε θεσμοθετεί την υποχρέωση της εταιρίας να αιτιολογήσει αυτήν τη διαφορά, να την τεκμηριώσει, να πει πού οφείλεται. Αυτή η τεκμηρίωση, όπως σημείωσε ο υπουργός, συνίσταται στην κατάρτιση δύο φακέλων. Ο ένας είναι ο βασικός φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος αφορά τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές των ελληνικών πολυεθνικών ομίλων και ο δεύτερος είναι ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος αφορά τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές των ελληνικών θυγατρικών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα ή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης επιβάλλεται σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι προδιαγραφές του τι θα περιέχει ο φάκελος, το περιεχόμενο αυτών των φακέλων, καθορίζεται επακριβώς από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Eνωση, όπως τόνισε.

Σημείωσε επίσης ότι η ρύθμιση βρίσκεται στο νομοπαρασκευαστικό στάδιο, η σχετική νομοθεσία θα έχει ως χρόνο έναρξης τη νέα χρονιά και συνεπώς, όπως είπε ο υπουργός, μέχρι τον Μάιο οι θυγατρικές θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρώσει τον πρώτο τους «φάκελο τεκμηρίωσης» για τη γνωστοποίησή του στο υπουργείο, που θα αφορά την τιμολόγηση για το 2008, ενώ τόνισε ότι αντίστοιχη νομοθεσία υπάρχει σε 16 χώρες της Ε.Ε. και η Ελλάδα είναι η 17η η οποία θα ενσωματώσει αυτή τη νομοθεσία με στόχο τη διαφάνεια στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και πρόσθεσε ότι έχει διαπιστωθεί στην Ε.Ε. ότι το 60% του όγκου των συναλλαγών γίνεται ενδο-ομιλικά και η σχετική νομοθεσία έχει βοηθήσει ώστε να αποφεύγονται οι υπερτιμολογήσεις.

«Πιστεύω ότι με αυτή τη ρύθμιση οι τιμές θα πέσουν διότι θα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες τιμολογήσεις» είπε ο υπουργός και ανέφερε ότι ο νέος νόμος θα προβλέπει πρόστιμο 10% επί του τζίρου του συγκεκριμένου προϊόντος για το οποίο προκύπτει υπερτιμολόγηση, ενώ η ποινή θα συνοδεύεται από διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της αγοράς και τη δυνατότητα των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας, ο υπουργός ανέφερε ότι βρισκόμαστε στη φάση σύστασης της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, την οποία αρχικά θα στελεχώσουν 225 υπάλληλοι με τις ειδικότητες που απαιτούνται και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αποτελεσματικότητα της νέας Aρχής. Σημειώνεται ότι, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, δεν θα περιληφθούν τα υγρά καύσιμα στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Οι βασικές παράμετροι του νέου πλαισίου

• Δημιουργείται υποχρέωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δηλαδή σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων αποστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ότι θα κερδίζουν από τις συναλλαγές τους ό,τι θα κέρδιζε και μια ανεξάρτητη εταιρία κάτω από παρόμοιες συνθήκες, αφετέρου δε ότι η τιμή πώλησης των προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

• Σε περίπτωση καταγραφής τιμής πώλησης ενός προϊόντος διαφορετικής από χώρα σε χώρα, θεσμοθετείται υποχρέωση τεκμηρίωσης αυτής της διαφοράς. Η τεκμηρίωση τιμών συνίσταται στην κατάρτιση δύο φακέλων τεκμηρίωσης, τον «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές των ελληνικών πολυεθνικών ομίλων και τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των ελληνικών θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών.

• Η υποχρέωση τεκμηρίωσης επιβάλλεται σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

• Οι προδιαγραφές του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης έχουν τεθεί από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Eνωση.

• Οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης υποβάλλονται εντός 4,5 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία έλαβαν χώρα, ενώ ο φάκελος τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στο πλαίσιο κάθε αγορανομικού και φορολογικού ελέγχου.

• Υπάρχει υποχρέωση επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης όταν μεταβληθούν τα στοιχεία που επηρεάζουν την αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής.

• Καθιερώνονται αυστηρές διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις σε βάρος όσων παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται.

 Πηγή express.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης